Harta site-ului
Ajutor
Convocarea Consiliului raional în şedinţa ordinară
Convocarea Consiliului raional în şedinţa ordinară

În conformitate cu dispoziţia preşedintelui raionului nr. 113-n din 18.06.2012, pe data de 29.06.12, ora 10:00, în sala mică de şedinţe a Î.M. „ Centrul raional de odihnă pentru copii şi tineret „Prietenia”, se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului raional, în cadrul căreia vor fi înaintate spre aprobarea consilierilor 17 proiecte de decizii şi anume:
1.    Cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului raional” Cel mai  bun antreprenor din micul business”
Raportor: L.Cazac, şef Direcţie dezvoltare economică, investiţii şi relaţii transfrontaliere.
2.    Cu privire la aprobarea propunerii de proiect pentru a fi înaintate către Agenţia de Dezvoltare Regională Centru.
Raportor: L.Cazac, şef Direcţie dezvoltare economică, investiţii şi relaţii transfrontaliere
3.    Cu privire la unele modificări în Regulamentul privind modul de constituire şi utilizare a mijloacelor speciale ale Consiliului raional, aprobat prin decizia acestuia nr.07-06 din 20.11.2009;
Raportor: S.Grigoriev, şef Direcţie juridică şi resurse umane.
4.    Cu privire la situaţia creată în domeniul agriculturii din teritoriul raionului în urma secetei din toamna anului 2011 şi perioadei caniculare din primăvara anului 2012;
Raportor: V. Popescu, şef Direcţie agricultură şi cadastru.
5.    Cu privire la avizul Consiliului raional pentru casarea plantaţiilor multianuale, proprietate privată din teritoriul primăriei Oxentea;
Raportor: S.Guvir, şef Direcţie agricultură şi cadastru
6.    Despre măsurile întreprinse de către CPR Dubăsari în vederea asigurării securităţii circulaţiei rutiere în teritoriul raionului;
Raportor: Şt. Manole, locotenent-colonel de poliţie, şeful Secţiei poliţie rutieră din cadrul CPR Dubăsari.
7.    Cu privire la organizarea concursului raional pentru cea mai bună pregătire a instituţiilor de învăţămînt către noul an de studii 2012-2013;
Raportor: L.Brăducean, şef Direcţie generală învăţămînt, tineret şi sport.
8.    Cu privire la instituirea Serviciului de asistenţă parentală profesionistă pe lîngă Direcţia asistenţă socială;
Raportor: V.Vancea, şef Direcţie asistenţă socială.
9.    Cu privire la instituirea Comisiei raionale sănătate publică.
Raportor: M.Jimbei, vicepreşedintele raionului
10.    Cu privire la crearea şi implementarea serviciului social „Locuinţă protejată” în raionul Dubăsari
 Raportor: M.Jimbei, vicepreşedintele raionului
11.    Cu privire la aprobarea Programului teritorial de eradicare a tulburărilor de iod, pînă în anul 2015;
  Raportor: V.Gulica, director IMSP CMF Dubăsari.
12.    Cu privire la aprobarea Programului teritorial de prevenire şi control al infecţiei HIV-SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală, pînă în anul 2015;
  Raportor: V.Gulica, director IMSP CMF Dubăsari.
13.    Despre măsurile întreprinse de către Direcţia cultură şi turism în vederea implementării politicii statului în domeniul învăţămîntului artistic şi asigurarea procesului calitativ de instruire în cadrul instituţiilor de învăţămînt artistic din raion;
  Raportor: V.Semionov, şef Direcţie cultură şi turism.
14.    Cu privire la aprobarea registrului de evidenţă a monumentelor istorice, arhitecturale şi naturale din teritoriul raionului;
  Raportor: V.Semionov, şef Direcţie cultură şi turism.
15.    Cu privire la mersul realizării Programului raional pentru construcţia şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă potabilă şi canalizare, în anul 2011;
  Raportor: E.Nicolaev, şef Direcţie construcţii, gospodărie comunală şi dezvoltarea teritoriului.
16.    Cu privire la rectificarea bugetului raional;
  Raportor: Iu.Ţimbalist, şef Direcţie generală finanţe.
17.     Cu privire la unele modificări în organigramă şi statele de personal ale Autorităţii executive din subordinea Consiliului raional.
  Raportor: I. Danilov, şef adjunct direcţie juridică şi resurse umane.

Se invită serviciile desconcentrate, descentralizate şi societatea civilă din raionul Dubăsari.

Proiectele de Decizie pot fi accesate în pagină, la rubriba Decizii şi Dispoziţii

    Secretarul  Consiliului raional                                         
    Valeriu BERZAN


Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Convocarea Consiliului raional în şedinţa ordinară - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta