Harta site-ului
Ajutor
Convocarea Consiliului raional în şedinţa ordinară
Convocarea Consiliului raional în şedinţa ordinară

În conformitate cu dispoziţia preşedintelui raionului nr. 175-n din 14.09.2012, pe data de 25.09.12, ora 11:00, în sala mică de şedinţe a Î.M. „ Centrul raional de odihnă pentru copii şi tineret „Prietenia”, se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului raional, în cadrul căreia vor fi înaintate spre aprobarea consilierilor 11 proiecte de decizii şi anume:

01Cu privire la aprobarea Planului raional de măsuri privind pregătirea instituţiilor, întreprinderilor şi obiectelor de menire socială din raion pentru buna funcţionare în perioada de toamnă iarnă 2012 – 2013;
Raportor: Gr. Policinschi, preşedintele raionului.
02Cu privire la aprobarea reţelei instituţiilor de învăţămînt preuniversitar din raion pentru anul de studii 2012 – 2013;
Raportor: L. Brăducean, şef DÎTS.
03Cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a educaţiei incluzive în raionul Dubăsari, pentru anii 2012-2020 şi a Planului de acţiuni de implementare a educaţiei incluzive, pentru anii 2012-2017;
Raportor: L. Brăducean, şef DÎTS.
04Cu privire la instituirea Incubatorului de afaceri Dubăsari;
Raportor: R.Spinovschi, vicepreşedinte al raionului.
05Cu privire la instituirea serviciului social de asistenţă personală;
Raportor: V. Vancea, şef Direcţie asistenţă socială.
06Cu privire la delimitarea terenurilor proprietate publică a raionului;
Raportor: S. Guvir, şef adjunct Direcţia agricultură şi cadastru. 
07Despre măsurile întreprinse de către Direcţia cultură şi turism şi autorităţile administraţiei publice locale de nivelul I în vederea promovării politicii de stat în domeniul creaţiei artistice de amatori în localităţile raionului;
Raportor: V. Semionov, şef Direcţie cultură şi turism.
08Cu privire la activitatea IMSP CMF Dubăsari şi obiectivele prioritare ce se impun în vederea asigurării asistenţei medicale calitative în raion;
Raportor: V. Gulica, directorul IMSP CMF Dubăsari.
09Cu privire la aprobarea organigramei şi statelor de personal ale autorităţii executive din subordinea Consiliului raional;
Raportor: S. Grigorev, şef Direcţie juridică şi resurse umane.
10Cu privire la executarea bugetului raional pe I semestru al anului 2012;
Raportor: Iu. Ţimbalist, şef Direcţie finanţe.
11Cu privire la rectificarea bugetului raional pentru anul 2012;
Raportor: Iu. Ţimbalist, şef Direcţie finanţe.

Se invită serviciile desconcentrate, descentralizate şi societatea civilă din raionul Dubăsari.

Proiectele de Decizie pot fi accesate în pagină, la rubrica Decizii şi Dispoziţii.

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Convocarea Consiliului raional în şedinţa ordinară - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta