Harta site-ului
Ajutor
Convocarea Consiliului raional în şedinţa ordinară
Convocarea Consiliului raional în şedinţa ordinară

   În conformitate cu dispoziţia preşedintelui raionului nr. 175-n din 14.09.2012, pe data de 25.09.12, ora 11:00, în sala mică de şedinţe a Î.M. „ Centrul raional de odihnă pentru copii şi tineret „Prietenia”, se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului raional, în cadrul căreia vor fi înaintate spre aprobarea consilierilor 11 proiecte de decizii şi anume:
01 Cu privire la aprobarea Planului raional de măsuri privind pregătirea instituţiilor, întreprinderilor şi obiectelor de menire socială din raion pentru buna funcţionare în perioada de toamnă iarnă 2012 – 2013;
Raportor: Gr. Policinschi, preşedintele raionului.
02 Cu privire la aprobarea reţelei instituţiilor de învăţămînt preuniversitar din raion pentru anul de studii 2012 – 2013;
Raportor: L. Brăducean, şef DÎTS.
03 Cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a educaţiei incluzive în raionul Dubăsari, pentru anii 2012-2020 şi a Planului de acţiuni de implementare a educaţiei incluzive, pentru anii 2012-2017;
Raportor: L. Brăducean, şef DÎTS.
04 Cu privire la instituirea Incubatorului de afaceri Dubăsari;
Raportor: R.Spinovschi, vicepreşedinte al raionului.
05 Cu privire la instituirea serviciului social de asistenţă personală;
Raportor: V. Vancea, şef Direcţie asistenţă socială.
06 Cu privire la delimitarea terenurilor proprietate publică a raionului;
Raportor: S. Guvir, şef adjunct Direcţia agricultură şi cadastru. 
07 Despre măsurile întreprinse de către Direcţia cultură şi turism şi autorităţile administraţiei publice locale de nivelul I în vederea promovării politicii de stat în domeniul creaţiei artistice de amatori în localităţile raionului;
Raportor: V. Semionov, şef Direcţie cultură şi turism.
08 Cu privire la activitatea IMSP CMF Dubăsari şi obiectivele prioritare ce se impun în vederea asigurării asistenţei medicale calitative în raion;
Raportor: V. Gulica, directorul IMSP CMF Dubăsari.
09 Cu privire la aprobarea organigramei şi statelor de personal ale autorităţii executive din subordinea Consiliului raional;
Raportor: S. Grigorev, şef Direcţie juridică şi resurse umane.
10 Cu privire la executarea bugetului raional pe I semestru al anului 2012;
Raportor: Iu. Ţimbalist, şef Direcţie finanţe.
11 Cu privire la rectificarea bugetului raional pentru anul 2012;
Raportor: Iu. Ţimbalist, şef Direcţie finanţe.

Se invită serviciile desconcentrate, descentralizate şi societatea civilă din raionul Dubăsari.

Proiectele de Decizie pot fi accesate în pagină, la rubrica Transparenţa decizională/proiecte de decizie.

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Convocarea Consiliului raional în şedinţa ordinară - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta