Harta site-ului
Ajutor
CONTROL RECIPROC CU VECINII TRANSNISTRENI
CONTROL RECIPROC CU VECINII TRANSNISTRENI

 Luînd în consideraţie unele obligaţiuni prevăzute în procesul verbal nr.6 din 06.05.2006, a înţelegirilor dintre părţi (raionul Dubăsari al Republicii Moldova - administraţia or. Dubăsari) sub egida OSCE şi  a reprezentanţilor ambasadelor Rusiei,Ucrainei şi Belorusiei, ce ţine de accesul  liber în prelucrarea terenurilor agricole amplasate după traseul „Tiraspol- Dubăsari-Rîbniţa”, Direcţia agricultură şi cadastru din cadrul Consiliului raional Dubăsari, prezintă anual administraţiei transnistrene informaţiile necesare pe fiecare agent economic care prelucrează teren agricol după acest traseu cu indicarea  suprafeţelor însămînţate cu culturi agricole, roada biologică, tehnica agricolă implicată în procesul tehnologic şi numele prenumele persoanelor încadrate în procesul de lucru. Suprafaţa totală de teren agricol amplasată după traseu constituie 6300 ha., adică 47 % din suprafaţa totală a terenurilor arabile din raion. Anul curent astfel de control biologic a fost efectuat în ajunul campaniei de recoltare a spicoaselor şi acuma, în ajunul recoltării  culturilor tîrzii,  floarea soarelui şi porumbul.  De către Direcţia agricultură şi cadastru a fost propus administraţiei or. Dubăsari de a efectua  un control reciproc între gospodăriile agricole RM, a căror terenuri sunt proprietate privată, predate în  arendă şi  gospodăriile agricole transnistrene vecine, a căror terenuri sunt proprietate de stat şi sunt gestionate la fel în formă de arendă de către agenţii economici.
   Pe data de 15.08.2013 , în urma acceptării acestei propuneri de către partea transnistreană a fost efectuat un astfel de control reciproc. Şeful Direcţiei agricultură şi cadastru dl. Vasile Popescu a fost însoţit de specialiştii Direcţiei, precum şi de conducătorii gospodăriilor agricole din primăriile Molovata-Nouă, Cocieri, Doroţcaia, Coşniţa şi Pîrîta, a căror terenuri sunt amplasate după numitul traseu. Din partea transnistreană au participat şeful şi adjunctul Direcţiei agricultură  Cesnocov Mihail şi Liubinschii Veaceslav, precum şi conducători de gospodării agricole.
   Au fost vizitate lanurile de porumb şi floarea soarelui în toate gospodăriile agricole a ambelor părţi. Agenţii economici au avut discuţii interesante, au făcut schimb de informaţii şi opinii.
 La finele vizualizării tuturor cîmpurilor, în incinta brigăzii de tractoare a gospodăriei SRL „DorNistAgro”, conducător dl. Valeriu Bacioi, s-a făcut totalizarea la care vicepreşedintele raionului Dubăsari, d-na Raisa Spinovschi a salutat   prezenţa  oaspeţilor vecini şi posibilitatea conlucrării şi  schimbului de experienţă între agricultorii ambelor părţi.
  Este îmbucurător faptul, că roada de porumb şi floarea soarelui pe majoritatea cîmpurilor se aşteaptă la mediu în jurul la 60cn/ha şi respectiv 25 cn/ ha.   

                                                                                               Direcţia agricultură şi cadastru

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

CONTROL RECIPROC CU VECINII TRANSNISTRENI - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta