Harta site-ului
Ajutor
Consultaţii pentru managerii de instituţii de învăţămînt
Consultaţii pentru managerii de instituţii de învăţămînt

În conformitate cu textul Apelui de propuneri nr. 3, lit. G, pct. 7, solicitanţii de finanţare care au fost înştiinţaţi prin scrisoare de informare că Propunerea de Proiect a fost aprobată spre evaluare prealabilă a proiectului urmează să depună formularul Descrierea detaliată de proiect, la care se vor anexa următoarele documente:

Lista documentelor etapa II - Evaluarea și aprobarea prealabilă a proiectului (APP3)

 1. Raportul de audit energetic (RAE) sau studiul de fezabilitate (după caz);

 2. Chestionarul de evaluare a impactului asupra mediului (pentru proiectele care au impact asupra mediului), elaborat conform Anexei 2, HG nr. 401,

 3. Documentele de constituire ale obiectului pentru care se solicită finanțarea Propunerii de Proiect;

 4. Rapoartele financiare sau de executare a bugetului pentru ultimii 3 ani de activitate a instituției pentru care se solicită finanțarea;

 5. Proiectul de execuție verificat și expertizat în conformitate cu prevederile pct.5, alin. 4) al HG nr. 361 din 25.06.1996 (după caz);

 6. Devizele de cheltuieli, elaborate conform CP L 01.01.2001, ținînd cont de cerințele tehnice minime acceptate de FEE și verificate de către Serviciul de Stat pentru Verificarea şi Expertizarea Proiectelor şi Construcțiilor a MDRC sau experții tehnici atestați (Anexa 9 la APP nr.3, )

 7. Raportul de expertiză tehnică al clădirii elaborat în conformitate cu prevederile HG nr. 939 din 16.08.2006

 8. Declarația privind aportul propriu al solicitantului de finanțare (cel puțin 25% din costul total al proiectului), elaborată conform modelului;

 9. Formular pentru detalii tehnice și costul proiectului, Anexa 7, APP nr.3;

 10. Certificatul privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public local și național,
  pct. 53, litera g), HG nr. 401 din 12.06.2012

 11. Confirmare oficială privind faptul că la moment obiectul pentru care se solicită finanțare este în funcțiune, iar în conformitate cu politicile de stat, planurile sau alte măsuri de optimizare, funcționalitatea acestuia nu va fi afectată.

 12. Documentele privind justificarea costurilor de asistență tehnică specificate în proiect:

  • Scrisoare de confirmare a costului raportului de audit energetic, determinat de AEE conform pct.7, HG 924 din 12.12.2012;

  • Contractele și facturile privind executarea: lucrărilor de elaborare și/sau verificare a documentației de deviz; lucrărilor de elaborare și/sau verificare a proiectului de execuție; lucrărilor de elaborare a raportului de expertiză tehnică a clădirii;

  • Alte documente ce justifică costurile de asistență tehnică.

            În legătură cu trecerea în etapa a 2-a a apelului de propuneri, a următoarelor instituţii: Liceul Teoretic „Ion Creangă” com. Coşniţa; Liceul Teoretic Doroţcaia; Liceul Teoretic “Vlad Ioviţa”com. Cocieri; Liceul Teoretic „Ştefan cel Mare” s. Molovata; Liceul Teoretic Holercani; Gimnaziul „Anatol Codru” com. Molovata Nouă, la data de 8 mai 2014 au fost oferite consultaţii de către Managerul Energetic raional - Chirilov Dorin, sef Direcţia Construcţii Gospodărie comunală şi Dezvoltarea Teritoriului – Nicolaev Eudochia, sef adjunct Direcţia Construcţii Gospodărie comunală şi Dezvoltarea Teritoriului – Sîreţanu Zinovia,  în legătură cu complectarea pachetului necesar de acte pentru depunere la Fondul Pentru Eficienţă Energetică

            Totodată întru facilitarea completării Descrierii detaliate de proiect şi a documentelor anexate acesteia, managerii pot obţine în mod continuu asistenţă consultativă ţi informaţională din partea managerului energetic raional şi a colaboratorilor Direcţia Construcţii Gospodărie comunală şi Dezvoltarea Teritoriului.

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Consultaţii pentru managerii de instituţii de învăţămînt - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta