Harta site-ului
Ajutor
Consolidarea increderii populatiei din regiunea de conflict - o preocupare prioritara a Consiliului raional
Consolidarea increderii populatiei din regiunea de conflict - o preocupare prioritara a Consiliului raional

Luni la data de 14 noiembrie curent Preşedintele raionului, Dl Grigore Policinschi a participat în cadrul unei întruniri la sediul delegaţiei Consiliului Europei în Moldova alături de Dl. Alexandru Ambros, primar de Ungheni şi membrii Congresului Autorităţilor Locale din Moldova, Directorul executiv Dl. Viorel Furdui şi Managerul de proiecte CALM,  Dl. Alexandru Osadci. Întrunirea a fost condusă de către Dl Owen Masters, Coordonator al Programului „Măsuri de consolidare a încrederii”.


Punctele de reper asupra cărora s-a axat discuţia a fost modul de interacţiune şi colaborare între programul lansat de Consiliul Europei şi autorităţile publice locale din zona de securitate în vederea realizării obiectivelor comune de îmbunătăţire şi dezvoltare a relaţiilor existente între cele două maluri ale rîului Nistru.

În discursul său introductiv, Dl Alexandru Ambros a subliniat faptul că pentru a atinge cu succes scopurile Programului „Măsuri de consolidare a încrederii” este foarte important de luat în considerare poziţia localităţilor din zona de securitate a raionului Dubăsari. Acest aspect se impune reieşind din amplasarea teritorială a acestora pe malul stîng al rîului Nistru şi strînsa interacţiune a populaţiei băştinaşe cu  populaţia din autoproclamata Transnistrie.

În acest context Dl. Grigore Policinschi a adus la cunoştinţă despre situaţia actuală din raion, experienţa Consiliului raional în atragerea investiţiilor obţinută pe parcursul activităţii acestuia şi dificultăţile întîlnite în încercările de a colabora cu autorităţile separatiste.

În cadrul întrevederii au fost înaintate cîteva propuneri concrete de o posibilă colaborare a Consiliului raional cu Delegaţia Consiliului Europei în vederea dezvoltării Autorităţilor publice locale din zona de securitate ca prim factor de dar şi punct de pornire în dezvoltarea a comunităţilor în cauză şi promovare a măsurilor de consolidare a încrederii. Aceste propuneri au vizat crearea unui centru multifuncțional în regiune pentru dezvoltarea şi susţinerea iniţiativelor democratice ale societăţii civile, programul de acordare a locuinţelor sociale tinerilor specialişti din sectorul bugetar.

Dl. Owen Masters a apreciat înalt informaţia şi propunerile înaintate de toţi participanţii la întrunire informînd interlocutorii săi despre măsurile întreprinse la moment de către Consiliul Europei în acest sens precum meciul de rugby cu echipe formate din tineri de pe ambele maluri ale rîului Nistru planificat pentru primăvara anului 2012, suport informaţional planificat pentru a fi acordat locuitorilor acestor regiuni în formă de seminare şi trening-uri pe diferite teme cît şi asistenţă în realizarea unor „înfrăţiri” dintre localităţile vizate şi anumite oraşe sau provincii din Uniunea Europeană.

În final Dl. Grigore Policinschi şi-a exprimat dorinţa ca programele Consiliului Europei de mediere a unor situaţii dificile din Moldova precum şi cele ce vin în susţinerea oricăror regiuni defavorizate  să fie planificate cu consultarea iniţială a autorităţilor publice locale vizate care în mod normal cunosc situaţia din regiunea administrată cel mai bine şi pot veni cu propuneri viabile pentru soluţionarea unor eventuale probleme.

Pentru o mai bună înţelegere a situaţiei în ansamblu Dl. Preşedinte a invitat membrii echipei Programului „Măsuri de consolidare a încrederii” în raionul Dubăsari mulţumind în acelaşi timp pentru organizarea întrunirii.

Perioada preventivă pentru vizita de lucru a echipei Programului „Măsuri de consolidare a încrederii” în raionul Dubăsari a fost planificată pentru luna Decembrie curent.

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Consolidarea increderii populatiei din regiunea de conflict - o preocupare prioritara a Consiliului raional - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta