Harta site-ului
Ajutor
Consiliului tripartit al STOFM Dubăsari din 07.06. 2019
Consiliului tripartit al STOFM Dubăsari din 07.06. 2019

La data de 07.06.2019 în conformitate cu art.12 din Legea 105 din 18.06.2018 cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă şi asigurarea de şomaj, pe baza principiului parităţii, cu rol consultativ, Regulamentul Consiliului tripartit, aprobat în baza Ordinului ANOFM nr. 24 din 07.03.2019 și Planul anual de acțiuni al STOFM Dubăsari, s-a desfășurat ședința Consiliului tripartit al STOFM Dubăsari, care a fost prezidată de către dna Maria JIMBEI, vicepreşedintele raionului pe probleme sociale, Preşedintele Consiliului tripartit.
În cadrul ședinței au fost examinate următoarele întrebări:
I. Cu privire la eficientizarea activităţilor de conlucrare cu angajatorii pentru evidenţierea  şi  înregistrarea locurilor de muncă libere.
II. Cu privire la organizarea Târgului locurilor de muncă / activități de recrutare  pentru pesoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, inclusiv pentru tineret, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale, unităţile  economice.   
III. Controlul de stat al respectării legislației cu privire la raporturile de muncă, securității și sănătății în muncă în perioada anului 2018 și lunile ianuarie – aprilie ale anului 2019.
În urma raporturilor prezentate au fost aprobate 3 decizii și anume:
Decizie nr. 1 din 07.06.2019 ,,Cu privire la eficientizarea activităţilor de conlucrare cu angajatorii pentru evidenţierea şi înregistrarea locurilor de muncă libere”
În baza art.12 din Legea 105 din 18.06.2018 cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă şi asigurarea de şomaj, pe baza principiului parităţii, cu rol consultativ,  pct. 18 dinRegulamentul Consiliului tripartit al STOFM Dubăsari, aprobat în baza Ordinului ANOFM nr. 24 din 07.03.2019 și Planul anual de acțiuni al STOFM Dubăsari, Consiliul tripartit al STOFM Dubăsari, DECIDE:
1. Se ia act de informaţia prezentată.
2. Se pune în sarcina Secţiei ocuparea forţei de muncă:
2.1 Intensificarea vizitelor în teritoriu la sediul angajatorilor, cu scop de a stabili noi parteneriate pe piaţa forţei de muncă din raion, identificărea locurilor de muncă libere în teritoriu și sporirii nivelului de angajare a șomerilor  în câmpul muncii;
2.2 Conlucrarea eficientă cu agenții economici existenți și noi creați, prin implicarea în seminare informative, Târgurile locurilor de muncă, Târguri on-line, activități de recrutare,  întru promovarea serviciilor prestate de STOFM,  informarea despre canalele de informare şi recrutare on-line (site-ul www.anofm.md, portalul www.angajat.md, platforma târgului on-line www.e-angajare.md), sensibilizarea angajatorilor la problemele din teritoriu, dar şi informarea și promovarea (cu acordul angajatorilor) a locurilor de muncă atractive declarate.
3. Controlul asupra realizării prezentei decizii se pune în seama dnei Iaşciuc Tatiana, șef STOFM Dubăsari.
Decizie nr. 2 din 07.06.2019,,Cu privire la organizarea Târgului locurilor de muncă pentru pesoane aflate în căutarea unui loc de muncă, inclusiv pentru tineret, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale, unităţile  economice”
În baza art.12 din Legea 105 din 18.06.2018 cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă şi asigurarea de şomaj, pe baza principiului parităţii, cu rol consultativ,  pct. 18 dinRegulamentul Consiliului tripartit al STOFM Dubăsari, aprobat în baza Ordinului ANOFM nr. 24 din 07.03.2019 și Planul anual de acțiuni al STOFM Dubăsari, Consiliul tripartit al STOFM Dubăsari, DECIDE:  
1. Se ia act de informaţia prezentată.
2. Se pune în sarcina STOFM Dubăsari:
2.1 Îmbunătăţirea relaţiilor de colaborare şi cooperare cu angajatorii,  privind ocuparea locurilor de muncă libere, prin sporirea calității serviciilor acordate șomerilor și angajatorilor;
2.2 Asigurarea informării populației privind locurile de muncă vacante și anume publicarea avizurilor în ziarul raional, afişarea materialelor informative pe panourile agenţiei și ale primăriilor, cât şi pe paginile de facebook.
2.3 Conlucrarea STOFM Dubăsari cu ITM Chişinău privind respectarea legislaţiei muncii la angajare de către agenţii economici și declararea locurilor de muncă vacante;
3. Controlul asupra realizării prezentei decizii se pune în seama dnei Iaşciuc Tatiana, șef STOFM Dubăsari.
Decizie nr. 3 din 07.06.2019 ,,Controlul de stat al respectării legislației cu privire la raporturile de muncă, securității și sănătății în muncă în perioada anului 2018 și lunile ianuarie – aprilie ale anului 2019”
În baza art.12 din Legea 105 din 18.06.2018 cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă şi asigurarea de şomaj, pe baza principiului parităţii, cu rol consultativ,  pct. 18 dinRegulamentul Consiliului tripartit al STOFM Dubăsari, aprobat în baza Ordinului ANOFM nr. 24 din 07.03.2019 și Planul anual de acțiuni al STOFM Dubăsari, Consiliul tripartit al STOFM Dubăsari, DECIDE: 
1. Se ia act de informaţia prezentată.
2. Se pune în sarcina STOFM Dubăsari şi ITM Chişinău:
2.1.  Instituţiile nominalizate vor întreprinde măsuri în vederea prevenirii şi combaterii inegalităţilor în domeniul ocupării forţei de muncă precum munca la negru, respectarea legislaţiei muncii la angajare de către agenţii economici și declararea locurilor de muncă vacante.
2.2. Colaboratorii STOFM Dubăsari şi ITM Chişinău vor coopera în continuare,  în măsuri ce ţin de sensibilizarea, informarea şi consultarea cetăţenilor privind angajarea legală în câmpul muncii prin aplicarea prevederilor legale.
3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama dnei Iaşciuc Tatiana, șef STOFM Dubăsari şi Stahi Victor, inspector principal ITM Chişinău.
 Tatiana IAŞCIUC,
șef STOFM Dubăsari
 

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Consiliului tripartit al STOFM Dubăsari din 07.06. 2019 - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta