Harta site-ului
Ajutor
Consiliului raional se va convoca în şedinţă ordinară pe 6 martie curent
Consiliului raional se va convoca în şedinţă ordinară pe 6 martie curent

În conformitate cu dispoziţia preşedintelui raionului nr. 29-n din 25 februarie 2013, pe data de 06 martie 2013, ora 11.00, în sala mică de şedinţe a Î.M. „Centrul raional de odihnă pentru copii şi tineret „Prietenia”, se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului raional, în cadrul căreia vor fi înaintate spre aprobarea consilierilor 25 proiecte de decizii, şi anume:

01.    Cu privire la ridicarea înainte de termen a mandatului de consilier raional;
Raportor: V. Berzan, secretarul Consiliului raional.
02.    Cu privire la executarea bugetului raional pe anul 2012;
Raportor: Iu. Ţimbalist, şef Direcţie finanţe.
03.    Cu privire la unele modificări în Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei finanţe aprobat prin decizia Consiliului raional nr. 01-08 din 21.02.2012;
Raportor: Iu. Ţimbalist, şef Direcţie finanţe.
04. Cu privire la rezultatele activităţii IFS Dubăsari pentru anul 2012 în vederea colectării şi majorării veniturilor bugetare, contracarării evaziunilor fiscale şi conlucrării eficiente cu alte servicii raionale;
Raportor. M. Soltan, şef IFS Dubăsari.
05.Cu privire la activitatea Direcţiei juridice şi resurse umane în anul 2012 şi sarcinile de activitate ce se impun în anul 2013;
Raportor: S. Grigoriev, şef Direcţie juridică şi resurse umane.
06. Cu privire la activitatea Direcţiei agricultură şi cadastru în vederea implementării politicii statului în domeniul agrar privind prelucrarea terenurilor agricole necultivate de mai mulţi ani;
Raportor: V. Popescu, şef Direcţie agricultură şi cadastru.
07. Cu privire la organizarea şi desfăşurarea acţiunii raionale consacrate sărbătorii profesionale a lucrătorilor din domeniul agriculturii;
Raportor: V. Popescu, şef Direcţie agricultură şi cadastru.
08. Cu privire la rezultatele activităţii Serviciului cadastru în anul 2012 în vederea reglementării regimului proprietăţii funciare din raion;
Raportor: S. Guvir, şef adjunct Direcţie agricultură şi cadastru.
09. Despre mersul executării Programului raional de dezvoltare social-economică „Satul Moldovenesc” pentru anii 2005-2015, în anul 2012 aprobat prin decizia Consiliului  raional nr. 06-01 din 24.12.2004;
Raportor: L. Cazac, şef Direcţie dezvoltare economică, investiţii şi relaţii transfrontaliere.
10. Cu privire la activitatea Centrului de resurse şi gestionare a investiţiilor în anul 2012 în vederea dezvoltării durabile a comunităţilor prin atragerea investiţiilor, valorificarea lor şi sarcinile prioritare de activitate pentru anul 2013;
Raportor: L. Cazac, şef Direcţie dezvoltare economică, investiţii şi relaţii transfrontaliere.
11. Cu privire la informaţia despre rezultatele inspectării financiare tematice la Consiliul raional Dubăsari;
Raportor: L. Cazac, şef Direcţie dezvoltare economică, investiţii şi relaţii transfrontaliere.
12. Cu privire la unele modificări în Regulamentul de funcționare al Direcției învățămînt, tineret și sport (DÎTS) aprobat prin decizia Consiliului raional 01-02 din 21.02.2012;
Raportor: L. Brăducean, şef Direcţie învăţămînt, tineret şi sport.
13. Cu privire la casarea unor mijloace fixe;
Raportor; L. Brăducean, şef Direcţie învăţămînt, tineret şi sport.
14. Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului transport şcolar;
Raportor; L. Brăducean, şef Direcţie învăţămînt, tineret şi sport.
15. Cu privire la acordarea sporului la salariu;
Raportor: Gr. Policinschi, preşedintele raionului.
16. Cu privire la instituirea unităţii de manager energetic;
Raportor: Gr. Policinschi, preşedintele raionului.
17. Cu privire la rectificarea bugetului raional pentru anul 2013;
Raportor: Gr. Policinschi, preşedintele raionului.
18 Cu privire la instituirea Serviciului social „Echipa mobilă”;
Raportor: V.Vancea, şef Direcţie asistenţă socială.
19. Cu privire la instituirea şi implementarea Serviciului social „Casa comunitară”
Raportor: V.Vancea, şef Direcţie asistenţă socială.
20. Cu privire la aprobarea Programului raional privind controlul alcoolului pe anii 2012-2020;
Raportor: V.Gulica, directorul IMSP CS Dubăsari.
21. Cu privire la aprobarea Planului de întreţinere a drumurilor publice locale pentru anul 2013;
Raportor: E. Nicolaev, şef Direcţie construcţii, gospodărie comunală şi dezvoltarea teritoriului.
22. Despre măsurile întreprinse de către Direcţia cultură şi turism şi autorităţile APL de nivelul I în vederea promovării valorilor social-culturale tradiţionale;
Raportor: V. Semionov, şef Direcţie cultură şi turism.
23. Cu privire la încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen şi cu termen redus în primăvara-vara anului 2013;
Raportor: A.Miţcul, şef Secţie administrativ-militară
24. Cu privire la acordarea unei prime;
Raportor: V. Batrîncea, consilier raional, preşedintele comisiei consultative de specialitate a Consiliului raional pentru problemele administrative, buget şi finanţe.
25. Cu privire la transmiterea unui imobil în proprietatea publică a Consiliului raional.
Raportor: V. Semionov, şef Direcţie cultură şi turism.

La  şedinţă se invită serviciile desconcentrate, descentralizate şi societatea civilă din raionul Dubăsari. Proiectele de Decizie pot fi accesate în pagină, la rubrica Transparenţa decizională.


Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Consiliului raional se va convoca în şedinţă ordinară pe 6 martie curent - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta