Harta site-ului
Ajutor
Consiliului Consultativ al AOFM Dubăsari aduce la cunoştinţă
Consiliului Consultativ al AOFM Dubăsari aduce la cunoştinţă

La data de 15.06.2016, în conformitate cu Planual anual de acțiuni, s-a desfășurat ședința Consiliului Consultativ al AOFM Dubăsari, cu următoarea ordine de zi:
I. Cu privire la activitatea Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă a raionului Dubăsari în promovarea politicilor pe piaţa forţei de muncă în trimestrul I anul 2016 şi sarcinile de activitate pentru trimestrul II curent.
Raportor: Nadejda Avxentiev.
II. Cu privire la realizarea lucrărilor publice în 2015 și posibilitatea antenării șomerilor la lucrări publice remunerate în anul 2016.
Raportor: Nadejda Avxentiev.

III.  Cu privire la rezultatele  Tîrgurilor  locurilor de muncă  pentru pesoane aflate în căutarea unui loc de muncă, inclusiv pentru tineret . 
Raportor: Nadejda Avxentiev.
 
În urma raporturilor prezentate au fost aprobate 3 decizii și anume:
 
Decizie nr. 1 din 15.06.2016
Cu privire la activitatea AOFM r. Dubasari
în promovarea politicilor pe piața forței de muncă
în trimestrul I anul 2016 și sarcinilie de activitate pentru trimestrul II curent.
 
În baza Legii 102-XV din 13.02.2003 privind ocuparea forței de muncă și protecția social a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, pct. 19 din Regulamentul Consiliului Consultativ al AOFM Dubăsari, aprobat prin Hotărîrea Consiliului Consultativ al AOFM Dubăsari în baza Regulamentului – cadru aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administrație al ANOFM nr. 4 din 05.12.2003 și Planul anual de acțiuni al AOFM Dubăsari, Consiliul Consultativ al AOFM Dubăsari,
DECIDE:
 1. Se ia act de informaţia prezentată.
 2. Se stabilesc sarcinile prioritare de activitate ale Agenţiei pentru pentru trimestrul II 2016, şi anume:
  1. Realizarea măsurilor eficiente privind promovarea politicilor active pe piaţa forţei de muncă;
  2. Realizarea măsurilor de sporire a gradului de ocupare a populaţiei, în comun cu actorii din domeniul ocupării forței de muncă (administrația publică locală, agenţi economici), inclusiv și desfăşurarea tîrgurilor locurilor de muncă, în contextul Planului de activitate pentru trimestrul II 2016.
  3. Implicarea activă a Agenției în promovarea măsurilor de creșterea șanselor de ocupare pe piața muncii a persoanelor din grupurile vulnerabile: persoane cu dezabilități, persoane eliberate din detenție, tineri sub 25 ani;
  4. Promovarea integrării pe piața muncii a lucrătorilor migranți, inclusiv persoane reîntoarse de peste hotare;
  5. Facilitarea acesului la un curs de formare profesională în corelare cu necesitățile pieții muncii și susținerea la încadrarea în cîmpul muncii după absolvire.
 3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama d-nei Avxentiev Nadejda, șef AOFM Dubăsari.
 
Decizie nr. 2 din 20.10.2014
 Cu privire la realizarea lucrărilor publice în 2015
 și posibilitatea antenării șomerilor la lucrări publice
 remunerate în anul 2016.
 
În baza Legii 102-XV din 13.02.2003 privind ocuparea forței de muncă și protecția social a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, Hotărîrea Guvernului nr. 1121 din 14.10.2004 cu privire la antrenarea șomerilor la lucrări publice,  pct. 19 din Regulamentul Consiliului Consultativ al AOFM Dubăsari, aprobat prin Hotărîrea Consiliului Consultativ al AOFM Dubăsari în baza Regulamentului – cadru aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administrație al ANOFM nr. 4 din 05.12.2003, Consiliul Consultativ al AOFM Dubăsari, DECIDE:
 1. Se ia act de informaţia prezentată.
 2. Se pune în sarcina AOFM (dna N. Avxentiev):
 • asigurarea organizării și desfășurării lucrărilor publice în conformitate cu cadrul normativ în vigoare;
 • implicarea activă a Agenţiei în promovarea măsurilor de integrare a persoanelor social –vulnerabile, a tineretului pe piaţa forţei de muncă, a șomerilor care pentru prima dată  își caută un loc de muncă și nu posedă vreo profesie, a șomerilor care au o întrerupere îndelungată (de peste un an) în activitatea profesională și a persoanelor de vîrstă prepensionară;
 • întreprinderea măsurilor suplimentare privind informarea APL de nivelul I despre posibilitatea antrenării șomerilor la lucrări publice, inclusiv si organizarea seminarelor informative.
 1. Se recomandă  autorităților publice locale, în baza propunerilor agenției teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, să prevadă anual în bugetele unităților administrativ-teritoriale mijloace financiare posibile cu destinație specială pentru antrenarea șomerilor la lucrări publice.
Controlul asupra realizării prezentei decizii se pune în seama d-nei Avxentiev Nadejda, șef AOFM Dubăsari
 
Decizie nr. 3 din 15.06.2016
Cu privire la rezultatele  Tîrgurilor  locurilor de muncă
pentru persoane aflate în căutarea unui loc de muncă,
inclusiv pentru tineret
 
În baza Legii 102-XV din 13.02.2003 privind ocuparea forței de muncă și protecția social a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, pct. 19 din Regulamentul Consiliului Consultativ al AOFM Dubăsari, aprobat prin Hotărîrea Consiliului Consultativ al AOFM Dubăsari în baza Regulamentului – cadru aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administrație al ANOFM nr. 4 din 05.12.2003, Consiliul Consultativ al AOFM Dubăsari, DECIDE:
 1. Se ia act de informaţia prezentată.
 2. Se pune în sarcina AOFM Dubăsari (dna N. Avxentiev):
  1. Monitorizarea rezultatelor Tîrgurilor locurilor de muncă, inclusiv încadrarea în cîmpul muncii a tinerilor;
  2. Stabilirea unor relații de încredere cu angajatorii;
  3.   Conlucrarea Agenției cu Inspecția Muncii privind respectarea legislaţiei muncii la angajare de către agenţii economici și declararea locurilor de muncă vacante;
  4.   Asigurarea informării în masă a populației privind locurile de muncă vacante
 și anume publicarea avizurilor în ziarul raional, afişarea materialelor informative pe panourile agenţiei și ale primăriilor.
 1. Controlul asupra realizării prezentei decizii se pune în seama d-nei Avxentiev Nadejda, șef AOFM Dubăsari.
 
     Şedinţa comisiei a fost prezidată de către dna Maria JIMBEI, vicepreşedintele raionului pe probleme sociale, Preşedintele Consiliului Consultativ, care a adus la cunoștința membrilor ședinței, măsurile organizate de AOFM Dubăsari: Tîrgurile locurilor de muncă, seminarele training ,,Clubul Muncii”, cursurile de formare profesională, antrenarea șomerilor la lucrări publice, etc. În urma discuțiilor s-a propus intensificarea conlucrării cu:
-  agenții economici, inclusiv pentru depistarea locurilor de muncă vacante și recrutarea personalului corespunzător ofertelor prezentate;
- Inspecția Muncii, întru neadmiterea angajării fără a încheia contracte individuale de muncă, neremunerarea angajaților și nerespectarea condiţiilor de asigurare socială şi  medicală;
- Direcția Asistență Socială, întru depistarea familiilor dependente de ajutor social cu încadrarea ulterioară în cîmpul muncii;
          - APL de nivelul I, informarea privind procedura de antrenare la lucrări publice, arătînd avantajul pentru pe care îl au lucrările respective pentru localitate pe de o parte, iar pentru cetățean pe de altă parte, chiar dacă acestea au un caracter temporar.
 
 
Nadejda AVXENTIEV,
 AOFM Dubăsari

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Borsci Natalia
2016-06-17 16:48:41
un lucru foarte bun pentru somerii care sunt in cautarea unui loc de munca
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Consiliului Consultativ al AOFM Dubăsari aduce la cunoştinţă - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta