Harta site-ului
Ajutor
Consiliul raional se va convoacă pe data de 21 iunie în şedinţă ordinară de lucru
Consiliul raional se va convoacă pe data de 21 iunie în şedinţă ordinară de lucru

În conformitate cu dispoziţia preşedintelui raionului nr. 105-n din 10.06.2013, pe data de 21 iunie, 2013, ora 13:00, în sala de spectacole a Casei de cultură din s. Molovata Nouă, va avea loc şedinţa ordinară a Consiliului raional cu următoarea ordine de zi:

01.       Cu privire la transmiterea patrimoniului Inspectoratului de poliţie Dubăsari;

                  Raportor:  Gr. Policinschi, preşedintele raionului.

02.       Cu privire la examinarea notificării Oficiului Teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova.

    Raportor:. Gr. Policinschi, preşedintele raionului

03.       Cu privire la transmiterea în gestiune a unui imobil;

    Raportor:  Gr. Policinschi, preşedintele raionului.

04.       Cu privire la informaţia despre rezultatele inspectării financiare tematice efectuate la Consiliul raional Dubăsari;

    Raportor:  Gr. Policinschi, preşedintele raionului.

05.       Cu privire la fondarea Întreprinderii Municipale „Centrul Stomatologic Dubăsari”;

    Raportor: V. Gulica, directorul IMSP CS Dubăsari.

06.       Cu privire la mersul realizării Programului raional privind construcţia şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă potabilă şi canalizare a localităţilor, în anul 2012;

    Raportor: E.Nicolaev, şef Direcţie construcţii, gospodărie comunală şi dezvoltarea teritoriului.

07.       Cu privire la aprobarea Programului raional de dezvoltare şi susţinere a antreprenorialului mic şi mijlociu pentru anii 2013-2020;

    Raportor: L. Cazac, şef Direcţie dezvoltare economică, investiţii şi relaţii transfrontaliere.

08.       Cu privire la unele modificări în Regulamentul privind modul de constituire şi utilizare a mijloacelor speciale ale Consiliului raional Dubăsari, aprobat prin decizia acestuia nr.07-06 din20.11.2009;

    Raportor: S. Grigoriev, şef Direcţie juridică şi resurse umane.

09.       Cu privire la comercializarea unui imobil din proprietatea publică a Consiliului raional;

    Raportor: S. Grigoriev, şef Direcţie juridică şi resurse umane.

10.       Cu privire la unele modificări în decizia Consiliului raional nr. 05-07 din 14.12.12 cu privire la măsurile ce vizează finanţarea instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general din raionul Dubăsari începînd cu 01.01.2013;

    Raportor: L. Brăducean, şef Direcţie învăţămînt, tineret şi sport.

11.       Cu privire la aprobarea taxei de servicii comunale la gimnaziul Ustia.

    Raportor: S. Grigoriev, şef Direcţie juridică şi resurse umane.

12.       Cu privire la rectificarea bugetului raional pentru anul 2013;

    Raportor: G. Agatiev, şef-adjunct Direcţie finanţe.

13.       Cu privire la casarea unor mijloace fixe;

    Raportor: Z. Ghilimutdinov, sp. principal în domeniul tehnologiilor informaţionale.

La  şedinţă se invită serviciile desconcentrate, descentralizate şi societatea civilă din raionul Dubăsari. Proiectele de Decizie pot fi accesate în pagină, la rubrica Transparenţa decizională.

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Consiliul raional se va convoacă pe data de 21 iunie în şedinţă ordinară de lucru - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta