Harta site-ului
Ajutor
Consiliul raional se convoacă pe data de 27 februarie în şedinţă de lucru
Consiliul raional se convoacă pe data de 27 februarie în şedinţă de lucru

În conformitate cu dispoziţia preşedintelui raionului nr. 22-n din 17.02.2014 "Cu privire la convocarea şedinţei ordinare a Consiliului raional", pe data de 27 februarie, 2014, ora 11:00,  în sala mică de şedinţe a Î.M. ”Centrul raional de odihnă pentru copii şi tineret „Prietenia”, va avea loc şedinţa Consiliului raional,  cu   următoarea ordine de zi:
01.    Cu privire la executarea bugetului raional pentru anul 2013;
Raportor: Gr. Policinschi, președintele raionului
02.    Cu privire la acordarea sporului la salariu;
Raportor: Gr. Policinschi, președintele raionului
03.    Cu privire la unele modificări în decizia Consiliului raional nr. 05-08 din 26.12.13 „Cu privire la aprobarea listei bunurilor imobile şi suprafețele terenurilor aferente acestora care se află în proprietatea Consiliului raional;
Raportor: Gr. Policinschi, președintele raionului
04.    Cu privire la rezultatele activității Direcției asistență socială în anul 2013 și sarcinile de activitate pentru anul 2014;
Raportor: V. Vancea, șef Direcție asistență socială
05.    Cu privire la rezultatele activității școlii sportive în vederea dezvoltării educației fizice și sportului în teritoriul raionului și promovării acestuia între tineri;
Raportor: L. Brăducean, șef DÎTS
Coraportor: V. Nagalisov, directorul școlii sportive.
06.    Cu privire la organizarea concursului raional pentru cea mai bună pregătire a instituțiilor de învățămînt către noul an de studii 2014-2015;
Raportor: L. Brăducean, șef DÎTS.
07.    Cu privire la rezultatele activității IFS Dubăsari în anul 2013 în vederea acumulării de venituri în bugetul raional și sarcinile da activitate ce se impun în anul 2014;
Raportor: C. Costandoi, șef-adjunct IFS Dubăsari.
08.    Despre măsurile întreprinse de către Direcția agricultură și cadastru în vederea implementării politicii statului și a raionului pentru renovarea sistemelor de irigare și formării asociației utilizatorilor de apă pentru irigare din raion;
Raportor: S. Guvir, șef-adjunct Direcția agricultură și cadastru.
09.    Cu privire la gestionarea eficientă a fondului funciar din raion și măsurile întreprinse în vederea organizării reglementării regimului proprietății funciare;
Raportor: S. Guvir, șef-adjunct Direcția agricultură și cadastru.
10.    Cu privire la activitatea Direcției juridice și resurse umane în anul 2013 și sarcinile prioritare de activitate în anul 2014;
Raportor. S. Grigoriev, șef Direcție juridică și resurse umane.
11.    Cu privire la unele modificări în decizia Consiliului raional nr. 05-07 din 14.XII. 2012  „ Cu privire la măsurile ce vizează finanțarea instituțiilor de învățămînt primar și secundar general din raionul Dubăsari, începînd cu 1.01.2013;
Raportor. S. Grigoriev, șef Direcție juridică și resurse umane
12.    Cu privire la unele modificări în decizia Consiliului raional nr. 02-05 din 21.06.2013„ Cu privire la fondarea întreprinderii municipale Centrul Stomatologic Dubăsari”
13.Cu privire la rezultatele activității Direcției dezvoltare economică, investiții și relații transfrontaliere și a  Centrului de resurse și gestionare a investițiilor în anul 2013 în vederea atragerii și implementării proiectelor investiționale,  aprofundării relațiilor transfrontaliere și dezvoltării economice continuu a raionului;
Raportor: L. Cazac, șef Direcție dezvoltare economică, investiții și relații transfrontaliere.
14.Cu privire la rezultatele realizării Planului raional de acțiuni privind implementarea Strategiei pentru tineret pe anii 2010-2013, aprobat prin decizia Consiliului raional nr. 01-08 din 11. 02.2010;
Raportor: V. Semionov, șef Direcție cultură și turism.
15.Despre măsurile întreprinse de către Direcția cultură și turism și autoritățile APL de nivelul I în vederea asigurării activității viabile a instituțiilor de cultură din teritoriul raionului;
Raportor: V. Semionov, șef Direcție cultură și turism
16.Cu privire la corelarea bugetului raional cu prevederile Legii Bugetului de Stat pentru anul 2014;
Raportor: G. Agatiev, șef-adjunct Direcția finanțe
17.Cu privire la rectificarea bugetului raional pentru anul 2014;
Raportor: G. Agatiev, șef-adjunct Direcția finanțe.
18.Cu privire la aprobarea Planului raional de reparație și întreținere a drumurilor publice locale pentru anul 2014;
Raportor: E. Nicolaev, șef Direcție construcții, gospodărie comunală și dezvoltarea teritoriului.
19.Cu privire la informația despre rezultatele controlului efectuat în cadrul Serviciului raional de arhivă;
Raportor: T. Sopeli, șef Serviciu arhivă.
20.Cu privire la încorporarea cetățenilor în serviciul militar în termen și cu termen redus în primăvara - vara și toamna - iarna anului 2014;
Raportor: A. Mițcul, șef Secție administrativ-militară Dubăsari.
Proiectele de decizii pot fi accesate pe pagina web a raionului în rubrica Trasparenţa decizională

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Consiliul raional se convoacă pe data de 27 februarie în şedinţă de lucru - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta