Harta site-ului
Ajutor
Consiliul raional se convoacă pe data de 15 decembrie în şedinţă ordinară de lucru
Consiliul raional se convoacă pe data de 15 decembrie în şedinţă ordinară de lucru

În temeiul art. 53, 54 ale Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.06, Legea privind descentralizarea administrativă nr.435-XVI din 28.12.06, Regulamentul privind constituirea şi funcţionarea Consiliului raional Dubăsari, aprobat prin decizia acestuia nr.02-01 din 12.07.2011, se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului raional pe data de 15 decembrie 2014, ora 1100, în sala mică de şedinţe a Î.M. ”Centrul raional de odihnă pentru copii şi tineret „Prietenia”, cu următoarea ordine de zi:

01 Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului raional Dubăsari pentru anul 2015;
Raportor. V. Berzan, secretarul Consiliului raional.
02 Cu privire la aprobarea Planului raional de acțiuni anticorupție pentru anii 2015-2016;
Raportor: S. Grigoriev, șef Direcție juridică și resurse umane
03 Despre măsurile întreprinse de către Direcția cultură și turism în vederea implementării politicilor de stat și raionale privind modernizarea bibliotecilor publice din teritoriul raionului;
Raportor: V. Semionov, șef Direcție cultură și turism.
04 Cu privire la instituirea Centrului raional de plasament temporar al copilului;
Raportor: V. Vancea, șef Direcție asistență socială.
05 Cu privire la atribuirea statutului de persoană juridică unor instituții publice din cadrul Consiliului raional Dubăsari;
Raportor: Gr. Policinschi, președintele raionului.
06 Cu privire la unele modificări în organigrama și statele de personal ale autorității executive din subordinea Consiliului raional,
Raportor: Gr. Policinschi, președintele raionului
07 Cu privire la executarea bugetului raional pe nouă luni ale anului 2014;
Raportor: Gr. Policinschi, președintele raionului.
08 Cu privire la casarea unor mijloace fixe;
Raportor: Z. Ghilitmutdinov,  L. Brăducean, șef Direcție învățămînt, tineret și sport.
09 Cu privire la totalurile concursului raional „Cea mai bună pregătire a instituțiilor de învățămînt din raion către noul an de studii 2014 – 2015;
Raportor: L. Brăducean, șef Direcție învățămînt, tineret și sport.
10 Cu privire la unele modificări în Regulamentul de organizare și funcționare al Serviciului transport școlar, aprobat prin decizia Consiliului raional nr.01-14 din 06.03.2013;
Raportor: L. Brăducean, șef Direcție învățămînt, tineret și sport.
11 Cu privire la unele modificări în Regulamentul privind repartizarea și utilizarea resurselor financiare din componenta raională, aprobat prin decizia Consiliului raional nr. 05-07 din 14.XII.2012;
Raportor: L. Brăducean, șef Direcție învățămînt, tineret și sport.
12 Cu privire la unele modificări în Regulamentul privind formarea și destinația fondului pentru educație incluzivă, aprobat prin decizia Consiliului raional nr. 05-07 din14.12.2012;
Raportor: L. Brăducean, șef Direcție învățămînt, tineret și sport.
13 Cu privire la aprobarea Planului raional de întreținere  a drumurilor publice locale pentru anul 2015;
Raportor: E. Nicolaev, șef Direcție construcții, gospodărie comunală și dezvoltarea teritoriului.
14 Cu privire la rectificarea bugetului raional pentru anul 2014;
Raportor:Gr. Policinschi, președintele raionului.
15 Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2015, în prima lectură;
Raportor: Gr. Policinschi, președintele raionului.
16 Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2015, în lectura a doua;
Raportor: Gr. Policinschi, președintele raionului

Sunt invitaţi toţi doritorii de a participa la şedinţa dată.

Proiectele de decizie pot fi vizualizate în compartimentul Transparenţă decizională / proiect de decizie.

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Consiliul raional se convoacă pe data de 15 decembrie în şedinţă ordinară de lucru - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta