Harta site-ului
Ajutor
Consiliul raional s-a întrunit în şedinţă ordinară de lucru
Consiliul raional s-a întrunit în şedinţă ordinară de lucru

La data de 21 noiembrie curent ora 1400, în conformitate cu Dispoziţia Preşedintelui raionului nr.147-n din 10 noiembrie 2017 s-a desfăşurat şedinţa ordinară a Consiliului raional, cu următoarea ordine de zi:
1.  Cu privire la executarea bugetului raional pe 6 luni ale anului 2017.
Raportor: L.Cazac, șefa Direcției economie, buget și finanțe.
2. Cu privire la propunerea de parteneriat cu ONG ,,Uniunea Consiliilor Raionale din Republica Moldova”.
Raportor: Gr. Policinschi, Președintele raionului Dubăsari.
3. Cu privire la măsurile de pregătire a instituțiilor, întreprinderilor și obiectivelor publice din raion pentru funcționarea eficientă în perioada toamnă-iarnă 2017-2018.
Raportor: Gr. Policinschi, Președintele raionului Dubăsari.
4. Cu privire la rezilierea contractului de locațiune nr.1 din 10.07.2008 încheiat între Consiliul raional Dubăsari și ,,Casa Pescarului” S.R.L.
Raportor: Gr. Policinschi, Președintele raionului Dubăsari.
5. Cu privire la operarea unor modificări în organigrama statelor de personal a Autorității executive din subordinea Consiliului raional, aprobat prin Decizia nr.05-07 din 25.11.2016.
Raportor: G. Berzan, șef-adjunct Direcția juridică și resurse umane.
6. Cu privire la casarea mijloacelor fixe.
Raportor: S. Grigoriev, Secretarul Consiliului raional.
7. Cu privire la semnarea unui contract de colaborare.
Raportor: S. Grigoriev, Secretarul Consiliului raional.
8. Cu privire la operarea unor modificări în Decizia Consiliului raional nr.06-06 din 22.12.2016 ,,Cu privire la aprobarea bugetului raionului pentru anul 2017 în lectura a doua”.
Raportor: L.Cazac, șefa Direcției economie, buget și finanțe.
9. Cu privire la activitatea Instituției Publice ,,Incubatorul de Afaceri Raionul Dubăsari”.
Raportor: L. Cazac, șefa Direcției economie, buget și finanțe.
10. Cu privire la aprobarea Regulamentului de utilizare a mijloacelor fondului pentru întreținerea drumurilor locale din raionul Dubăsari.
Raportor: S.Grigoriev, Secretarul Consiliului raional.
11. Cu privire la aprobarea și stabilirea mărimii îndemnizației de conducere pentru funcțiile didactice de conducere din instituțiile de învățământ preuniversitare.
Raportor: L. Braducean, șefa Direcției învățământ general.
12. Cu privire la aprobarea rețelei de instituții, rețelei de clase, contingentului de elevi în instituțiile de învățământ preuniversitare pentru anul școlar 2017-2018.
Raportor: L. Braducean, ȘefaDirecției învățământ general.
13. Cu privire la semnarea acordului de parteneriat între Consiliul raional Dubăsari și Asociaţia Obştească ”Concordia. Proiecte Sociale”
Raportor: V. Vancea, șef  Direcție asistență socială și protecția familiei.
14.  Cu privire la examinarea cererii de demisie.
Raportor: Gr. Policinschi, Președintele raionului Dubăsari.
15. Cu privire la semnarea acordului de parteneriat între Consiliul raional Dubăsari și Consiliul local al Municipiul Buzău România.
Raportor: Z. Ivanschi, preşedintele comisiei de specialitate a Consiliului raional pentru dezvoltarea sectorului asociativ, relații transfrontaliere și mass-media.
16. Cu privire la reglementarea procesului de privatizare a fondului locativ.
Raportor: Gr. Policinschi, Președintele raionului Dubăsari.
În cadrul ședinței Consiliului raional au fost examinate şi aprobate în unanimitate 16 proiecte de decizii.
La şedinţă au participat 21 de consilieri raionali din totalul de 27, reprezentantul guvernului în teritoriu dna Angela Platon, şefii direcţiilor şi secţiilor Consiliului raional.
Toate deciziile aprobate de către Consiliul raional Dubăsari pot fi vizualizate accesând pagina web www.dubasari.md, rubrica Deciziile Consiliului raional.
 Anastasia MELECA,
sp. principal în problemele administrației publice

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Consiliul raional s-a întrunit în şedinţă ordinară de lucru - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta