Harta site-ului
Ajutor
Consiliul raional în şedinţă ordinară de lucru
Consiliul raional în şedinţă ordinară de lucru

La data de 24 februarie curent, în conformitate cu Dispoziţia preşedintelui raionului nr.21-n din 13 februarie 2017 a fost convocată şedinţa ordinară a Consiliului raional, în cadrul căreia au fost examinate şi aprobate 15 proiecte de decizii dintre care 12 chestiuni au fost primite în unanimitate, altele 3 proiecte au fost aprobate şi ele cu o diferenţă neînsemnată de voturi.
Printre cele mai importante chestiuni pot fi specificate întrebările ce ţin de:

  • Executarea bugetului raional pentru anul 2016 – unde în procesul de executare a bugetului raional pentru anul 2016 se apreciază ca pozitivă activitatea structurilor Consiliul raional Dubăsari şi a Autorităţii executive a acestuia.
  • Aprobarea Programului investiţional pentru anii 2017-2020 – unde în scopul eficientizării lucrărilor se propune aprobarea Programului de investiţii şi reparaţie capitală a obiectelor de menire social economică din raionul Dubăsari pe un termen de 3 ani.
  • Operarea unor modificări în Decizia Consiliului raional nr.06-06 din 22.12.2016 “Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2017 în lectura II” - s-au stabilit nişte priorităţi prin care în primul rînd se asigură activitatea viabilă a instituţiilor din teritoriu de domeniul învăţămîntului, sănătăţii şi instituţiilor fondate de către Consiliul raional.
  • Unele modificări în decizia Consiliului raional Dubăsari nr.04-02 din 07.05.2009 “Cu privire la aprobarea Regulamentului privind instituirea şi acordarea bursei preşedintelui raionului”- unde au fost mărite cotele de premiere.
  • Implementarea unui proiect de parteneriat între Consiliul raional Dubăsari şi Consiliul local Coşniţa - primăria Coşniţa a cîştigat un proiect prin care vor deschide un centru de agrement şi sport pentru locuitorii satului Coşniţa, inclusiv şi pentru alţi doritori. Pentru implementarea proiectului în calitate de parteneri, din partea Consiliului raional Dubăsari este iniţiativa de ai asigura cu un spaţiu unde se va disloca acest centru sportiv, fiind ales spaţiul din incinta Casei raionale de Cultură.
  • Situaţia din cadrul  IMSP CS Dubăsari, rezultatele anchetei de serviciu pe numele dlui V. Sima, șef IMSP CS Dubasari şi sarcinile prioritare de activitate în anul 2017 – unde a fost apreciat ca nesatisfăcătoare activitatea administrativ-financiară a dlui Vadim Sima, șef al Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Dubăsari, în vederea gestionării și administrării surselor financiare și a patrimoniului. Au fost constatate existența mai multor încălcări administrative și economico-financiare comise pe perioada activității,  de dl V. Sima, șef IMSP CS Dubăsari, prin care a prejudiciat atît imaginea IMSP CS Dubăsari cît și imaginea Consiliului raional Dubăsari. Astfel, în urma mai multor discuţii şi examinări Consilierii raionali au propus aplicarea sancțiunii disciplinare prin concediere, ținînd cont de prevederile legislației în vigoare.
La şedinţă au participat 24 de consilieri raionali din totalul de 27, primarii satelor şi comunelor din raion, şefii direcţiilor şi secţiilor Consiliului raional.
Toate deciziile aprobate de către Consiliul raional Dubăsari pot fi vizualizate accesînd pagina www.dubasari.md, rubrica Deciziile Consiliului raional.
 
Alexandra VATAV,
specialist principal.

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Consiliul raional în şedinţă ordinară de lucru - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta