Harta site-ului
Ajutor
Consiliul raional în şedinţă extraordinară
Consiliul raional în şedinţă extraordinară

Avînd în vedere necesitatea alocării din soldul disponibil al bugetului raional în scopul urgentării efectuării lucrărilor de reparaţie a obiectelor de menire socială şi importanţă majoră a fost convocată şedinţa extraordinară a Consiliului raional.
În cadrul şedinţei au fost propuse spre aprobarea consilierilor următoarele chestiuni :
1.    Cu privire la rezultatele obţinute la recoltarea spicoaselor în anul 2014 şi mersul lucrărilor agricole de toamnă;
Raportor: S. Guvir, şef-adjunct Direcţia agricultură şi cadastru.
Audiind nota informativă, unii consilieri au solicitat o informaţie mai amplă privitor la rezultatele recoltării, cît şi informaţii privind procedura de achitare a compensaţiilor cheltuielilor suportate în procesul de preclucrare/însămînţare a culturilor agricole suportate de către deţinătorii de terenuri amplasate după traseul Rîbniţa-Tiraspol.
Ţinînd cont de specificul activităţii agenţilor economici din stînga Nistrului a fost propusă organizarea unei şedinţe de lucru cu participarea reprezentanţilor administraţiilor publice centrale de resort, autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul I şi II şi agenţilor economici în cadrul căreia se v-a examina situaţia creată în domeniul agriculturii din raion şi soluţionarea problemelor cu care se confruntă agenţii economici
2.    Cu privire la aprobarea Planului raional de măsuri privind pregătirea instituţiilor, întreprinderilor şi obiectelor de menire socială din raion pentru buna funcţionare în perioada de toamnă – iarnă 2014-2015; 
Raportor: Gr. Policinschi, preşedintele raionului.
3.    Cu privire la activitatea Direcţiei asistenţă socială în vederea dezvoltării durabile a serviciilor direcţionate;
Raportor: V. Vancea, şef Direcţie asistenţă socială.
Cunoscînd că în teritoriul raionului avem diferite categorii de beneficiari de servicii sociale a fost solicitată acordarea atenţiei sporite persoanelor în etate, participanţilor la războiul 1941-1945, cît şi altor categorii de cetăţeni care necesită susţinerea noastră şi soluţionarea problemelor cu care se confruntă acestea.
4.     Cu privire la aprobarea organigramei şi statelor de personal ale autorităţii executive din subordinea Consiliului raional;
Raportor: Gr. Policinschi, preşedintele raionului
5.    Cu privire la unele modificări în Regulamentul privind constituirea şi utilizarea Fondului de rezervă al Consiliului raional, aprobat prin decizia acestuia nr. 03-07 din 25.06.2010;
Raportor: S. Grigoriev, şef Direcţie juridică şi resurse umane.
6.    Cu privire la executarea bugetului raional pe semestrul I al anului 2014;
Raportor: Gr. Policinschi, preşedintele raionului.
7.    Cu privire la unele modificări în Decizia Consiliului raional nr. 01-17 din 27.02.2014 „Cu privire la corelarea bugetului raional cu prevederile Legii bugetului de stat pentru anul 2014”;
    Raportor: R. Spinovschi, şef Direcţie finanţe;.
8.    Cu privire la rectificarea bugetului raional pentru anul 2014;
Raportor: R. Spinovschi, şef Direcţie finanţe.

    Şedinţa Consiliului raional s-a desfăşurat într-o atmosferă lucrativă. Majoritatea consilierilor raionali şi-au expus opiniile pe marginea proiectelor aprobate pe ordinea de zi, în final acestea fiind aprobate în întregime cu votul majorităţii consilierilor.
    La şedinţă au fost prezenţi 21 de consilieri din 27. 

 

 A.VATAV, sp. pr. SASP

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Consiliul raional în şedinţă extraordinară - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta