Harta site-ului
Ajutor
Consiliul raional în şedinţă extraordinară
Consiliul raional în şedinţă extraordinară

Avînd în vedere situaţia creată ce ţine de interdicţia autorităţilor neconstituţionale din stînga Nistrului privind prelucrarea terenurilor agricole amplasate după traseul Rîbniţa-Dubăsari-Tiraspol, Consiliul raional Dubăsari, pe data de 23 aprilie anul curent, s-a convocat în şedinţă extraordinară. Astfel, a fost creată o Comisie  raională pentru evaluarea pierderilor materiale ale agenţilor economici din agricultură, care deţin terenuri agricole după traseul Rîbniţa-Dubăsari-Tiraspol, în componenţa căreia au fost incluşi: conducători de servicii desconcentrate şi descentralizate în teritoriu,  consilieri raionali, primari ai localităţilor. Comisia instituită se obligă să evalueze pierderile agenţilor economici din agricultură care prelucrează terenurile agricole după traseul R-D-T ce ţin de cheltuielile efectuate din toamna 2013 – primăvara 2014, cu prezentarea informaţiilor de rigoare Consiliului raional şi autorităţilor administraţiei publice centrale de resort.

De asemenea, aleşii raionali au decis să se adreseze către autorităţile publice centrale, instituţiilor internaţionale cu solicitarea de a acorda ajutor localităţilor raionului pentru rezolvarea problemelor date, inclusiv cele social-economice, organizarea de noi locuri de muncă, infrastructură, ş.a.

Pe ordinea de zi au fost examinate şi alte chestiuni ca:

  1. Cu privire la informaţia despre problemele legate de neprelucrarea terenurilor agricole amplasate după traseul Rîbniţa-Dubăsari-Tiraspol; Raportor: Gr. Policinschi, preşedintele raionului.

  2. Cu privire la unele modificări în Deciziei Consiliului raional nr.05-08 din26.12.2013 „ Cu privire la aprobarea listei bunurilor imobile şi suprafeţele aferente acestora care se  află în proprietatea Consiliului raional” ; Raportor: Gr. Policinschi, preşedintele raionului.

  3. Cu privire la examinarea Notificării Oficiului Teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat.; Raportor: Gr. Policinschi, preşedintele raionului.

  4. Cu privire la acordarea titlului „Cetăţean de onoare al raionului Dubăsari”; Raportor: Gr. Policinschi, preşedintele raionului.

  5. Cu privire la rectificarea bugetului raional pentru anul 2014; Raportor: D. Ilievici, şef Direcţie finanţe.

Şedinţa Consiliului raional s-a desfăşurat într-o atmosferă lucrativă. Majoritatea consilierilor raionali şi-au expus opiniile pe marginea proiectelor aprobate pe ordinea de zi, în final acestea fiind aprobate în întregime cu votul majorităţii consilierilor.

La şedinţă au fost prezenţi 21 de consilieri din 27. Pentru explicaţii şi răspunsuri, au fost invitaţi să participe la şedinţă dl Vasile Şova, deputat în Parlament şi dl Vasile Magu, reprezentantul Biroului pentru reintegrare, care şi au adus explicaţiile de rigoare la întrebările aleşilor locali. 

 N. Ivanov, sp. pr. SASP

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Consiliul raional în şedinţă extraordinară - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta