Harta site-ului
Ajutor
CONSILIUL RAIONAL ÎN ACŢIUNE
CONSILIUL RAIONAL ÎN ACŢIUNE

Pe data de 12 iulie 2011, în sala de şedinţe a Centrului de odihnă pentru copii şi tineret „Prietenia” a avut loc şedinţa ordinară a Consiliului raional. În cadrul acestei şedinţe au fost discutate mai multe subiecte. Prima întrebare de pe ordinea de zi, de o importanţă majoră pentru activitatea de mai departe a Consiliului raional a fost: „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind constituirea şi funcţionarea Consiliului raional Dubăsari”:
   În conformitate cu art. 43 (lit.o) al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006 şi examinînd informaţia prezentată de către dl Gr. Policinschi, preşedintele raionului, Consiliul raional  A DECIS:
1. Se aprobă Regulamentul privind constituirea şi funcţionarea Consiliului raional Dubăsari.
2. Secretarul Consiliului raional (dl V. Berzan) va monitoriza executarea întocmai a prevederilor prezentului Regulament.
3. Se abrogă decizia Consiliului raional nr.04-03 din 09.10.2003 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de funcţionare a Consiliului raional Dubăsari”.
4. Prezenta decizie se aduce la cunoştinţa publică tuturor subdiviziunilor din subordinea Consiliului raional.
   De asemenea, a fost examinată chestiunea ”Cu privire la instituirea comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului raional”. În urma dezbaterilor publice consilierii raionali au instituit 5 comisii consultative de specialitate, aprobînd componenţa şi conducerea acestora.
    În conformitate cu art.43 al Legii privind administraţia publică locală nr.436 din 28.12.06, cu Regulamentul-cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale, aprobat prin Legea nr.457 din 2003-11-14, Consiliul raional A DECIS:
1. Se instituie comisiile consultative de specialitate ale Consiliului raional şi se aprobă componenţa lor, după cum urmează:
Comisia pentru problemele administrative, buget şi finanţe:
1. Bătrîncea Vasile  - Preşedinte; 2. Sturza Natalia  - Secretar; 3. Galiţ Maria; 4. Isac Ilie; 5. Şova Vasile; 6. Leahu Alexei; 7. Sandu Ion
Comisia pentru problemele agriculturii, industriei prelucrătoare şi antreprenoriatului:
1. Terinte Serafim – Preşedinte; 2. Bacioi Valeriu – Secretar; 3. Spinovschi Raisa; 4. Miţcul Alexandru; 5. Spiridonov Alexandru
Comisia pentru problemele învăţămînt, tineret, sport, protecţie socială, sănătate publică şi mass-media:
1. Roşca Tatiana – Preşedinte; 2. Caterev Valentina – Secretar; 3. Oprea Olga; 4. Crăciun Alexandra; 5. Crăciun Ludmila
Comisia pentru protecţia mediului, amenajarea teritoriului şi infrastructurii:
1. Sultan Alexei; 2. Gherbiş Tatiana; 3. Stratulat Violeta; 4. Leunti Andrei; 5. Gheţu Alexandru
Comisia pentru dezvoltarea sectorului asociativ şi relaţiilor transfrontaliere:
1. Morcov Ala - Preşedinte; 2. Moţpan Elena  - Secretar; 3. Leşan Petru; 4. Popa Serghei; 5. Policinschi Grigore
2. Prezenta decizie se aduce la cunoştinţa tuturor compartimentelor din subordinea Consiliului raional, consiliilor locale.

Doritorii de a face cunoştinţă cu celelalte decizii ale Consiliului raional pot accesa rubrica Deciziile Consiliului.

Pentru vizualizarea mai multor imagini tastaţi aici.

Specialist principal în problemele administraţiei publice
 Vatav Alexandra

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

CONSILIUL RAIONAL ÎN ACŢIUNE - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta