Harta site-ului
Ajutor
Consiliul Raional în acţiune
Consiliul Raional în acţiune

Vineri, pe data de 10 decembrie 2010, ora 11.00,  în sala mică de şedinţe a Î.M. ”Centrul raional de odihnă pentru copii şi tineret „Prietenia” a avut loc şedinţa ordinară a Consiliului raional, unde au fost discutate şi aprobate toate cele 20 proiecte de decizii  în pofida unor opoziții de păreri, concepții diferite,  divergenţe pe marginea următoarelor intrebări:

  • Cu privire la aprobarea organigramei şi statelor de personal ale Aparatului preşedintelui raionului, secţiilor, direcţiilor şi subdiviziunilor din subordinea Consiliului raional. 
  • Cu privire la aprobarea reţelei de clase în instituţiile de  învăţămînt preuniversitar.
  • Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2011, în  lectura a doua.          
             Cel mai discutat proiect de decizii de către consilieri a fost cel  "Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2011, în  lectură a doua”, unde unii consilieri raional s-au abţinut, pe cînd alţii au votat împotriva aprobării acestuia. Totuşi, intr-un sfîrşit, în urma mai multor tentative de a specula cu anumite cifre din partea consilierilor şi după explicaţiile oferite de şeful interimar al Direcţiei Finanţe d-na L. Cazac, bugetul raional pentru anul 2011 a fost aprobat cu o majoritate de 22 voturi pentru. 
             Tot în cadrul acestei şedinţe a fost aprobat proiectul de decizie „Cu privire la unele modificări în Decizia Consiliului raional nr. 03-17 din 12.10.2007„Cu privire la instituirea Centrului raional de informare, cultură, artă şi turism”” întru revitalizarea acestui edificiu prin atragerea investiţiilor instituţiilor şi donatorilor străini şi examinînd informaţia prezentată de către dl Gr. Policinschi „Centrului raional de informare, cultură, artă şi turism” se substituie cu sintagma „Centrul comunitar de creaţie Dubăsari”.

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Consiliul Raional în acţiune - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta