Harta site-ului
Ajutor
Consiliul raional în acţiune
Consiliul raional în acţiune

În conformitate cu Programul de activitate al Consiliului raional şi dispoziţia preşedintelui raionului Nr. 158-n din 04.10.2013 „Cu privire la convocarea şedinţei ordinare a Consiliului raional”, pe data de 15.10.13, în incinta ÎM „Centru de odihnă pentru copii şi tineret ” Prietenia”” a avut loc şedinţa ordinară a Consiliului raional. La şedinţă au participat 26 din cei 27 de consilieri raionali.
În cadrul acesteia, conform ordinii de zi aprobate au fost examinate 20 de chestiuni şi anume:
1.Cu privire la aprobarea Planului raional de măsuri privind pregătirea instituţiilor, întreprinderilor şi obiectivelor de menire socială din raion pentru funcţionare eficientă în perioada de toamnă–iarnă 2013- 2014;
Raportor: Gr. Policinschi, preşedintele raionului.
2.Cu privire la examinarea notificării Oficiului Teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat;
Raportor: Gr. Policinschi, preşedintele raionului.
3.Cu privire la vizita de lucru a preşedintelui raionului, dlui Gr.Policinschi în oraşul Viniţa, Ucraina, în cadrul Euroregiunii „Nistru”;
Raportor: Gr. Policinschi, preşedintele raionului.
4.Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de delegare a persoanelor în interesul de activitate al Consiliului raional Dubăsari;
Raportor: Gr. Policinschi, preşedintele raionului.
5.Cu privire la eliberarea din funcţie;
Raportor: Gr. Policinschi, preşedintele raionului.
6.Cu privire la iniţierea  consultărilor de stabilire a unui acord de înfrăţire şi parteneriat;
Raportor: Gr. Policinschi, preşedintele raionului
7.Cu privire la executarea bugetului raional pe  semestrul I al anului 2013;
Raportor: Gr. Policinschi, preşedintele raionului.
8.Cu privire la rectificarea bugetului raional pentru anul 2013;
Raportor: G. Agatiev, şef-adjunct Direcţia finanţe.
9.Cu privire la acordarea unor  împuterniciri.
Raportor: Gr. Policinschi, preşedintele raionului.
10.Cu privire la instituirea Biroului Comun de Informaţii şi Servicii în raion;
Raportor: M. Jimbei, vicepreşedintele raionului.
11.Cu privire la unele modificări în decizia Consiliului raional nr.05-07 din14.12.2012 „ Cu privire la măsurile ce vizează finanţarea instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general din raionul Dubăsari, începînd cu 01.01.2013”;
Raportor: S. Grigoriev, şef Direcţie juridică şi resurse umane.
12.Cu privire la aprobarea reţelei de instituţii, reţelei de clase şi contingentului de elevi în instituţiile de învăţămînt preuniversitar din raion pentru anul şcolar 2013-2014;
Raportor: L. Brăducean, şef Direcţie învăţămînt, tineret şi sport.
13.Cu privire la stabilirea şi aprobarea mărimii indemnizaţiei pentru funcţiile didactice de conducere din instituţiile de învăţămînt preuniversitar din raion;
Raportor: L. Brăducean şef DÎTS.
14.Cu privire la aprobarea Programului raional pentru eficienţă energetică 2014-2017;
Raportor: E. Nicolaiev, şef Direcţie  construcţii, gospodărie comunală şi dezvoltarea teritoriului.
15.Cu privire la  examinarea demersurilor primăriei com. Coşniţa;
Raportor: S. Guvir, şef-adjunct Direcţia agricultură şi cadastru, şef Serviciu cadastru.
16.Despre măsurile întreprinse de către Direcţia asistenţă socială în vederea susţinerii sociale a copiilor aflaţi în dificultate;
Raportor: V. Vancea, şef Direcţie asistenţă socială.
17.Cu privire la încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen şi cu termen redus în toamna anului 2013-iarna anului 2014;
Raportor: A. Miţcu, şeful Secţiei administrativ-militară Dubăsari.
18.Cu privire la efectuarea în anul 2014 a recensământului populaţiei şi al locuinţelor în raionul Dubăsari;
Raportor: E. Ceban, şef Serviciu pentru statistică Dubăsari.
19.Cu privire la casarea unor  mijloacelor fixe;
Raportor: M. Cara, vice director IMSP CS Dubăsari.
20.Cu privire la unele modificări în decizia Consiliului raionnal nr. 02-05 din 21.06.13 cu privire la fondarea Întreprinderii Municipale „Centrul Stomatologic Dubăsari ”
Raportor: S. Grigoriev, şef Direcţie juridică şi resurse umane.
 În procesul de dezbateri consilierii raionali şi-au expus opinia privitor la proiectele de decizii şi notele informative  prezentate de către raportori.  În final, toate proiectele de decizie au fost aprobate cu votul majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă. 
Doritorii de a se familiariza cu deciziile Consiliului raional pot accesa pagina www.dubasari.md compartimentul „transparenţa decizională”, şedinţa Consiliului raional din 15.10.2013

Valeriu BERZAN, secretarul Consiliului raional

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Consiliul raional în acţiune - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta