Harta site-ului
Ajutor
Consiliul raional Dubăsari se convoacă în ședință extraordinară de lucru!
Consiliul raional Dubăsari se convoacă în ședință extraordinară de lucru!

În temeiul art. 53, 54 ale Legii privind administraţia publică locală nr.436/2006, Legii privind descentralizarea administrativă nr.435/2006, deciziilor Consiliului raional nr. 5-1 din 26.12.2019 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind constituirea şi funcţionarea Consiliului raional Dubăsari” şi nr. 1/3 din 20.03.20 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Aparatului preşedintelui raionului”, având în vedere Hotărârea Comisiei Naţionale Sănătate Publică nr. 35 din 27.11.2020, se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului raional pe data de 28 decembrie 2020, ora 1400, în incinta ÎM ,,Centrul de odihnă pentru copii şi tineret ,,Prietenia”, cu următoarea ordine de zi:
1Cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a populaţiei şi bunurilor materiale în caz de pericol sau declanşare a situaţiilor excepţionale, incendiilor pe teritoriul raionului.
  Raportor: S.Gatman, şef Secţie situaţii excepţionale; 
2. 
Cu privire la realizarea Planului de măsuri pentru implementarea Strategiei raionale de dezvoltare a domeniului tineret în anul 2019- 2020;
  Raportor: M.Perciuleac, şef Secţie cultură şi turism; 
3. 
Cu privire la rezultatele inventarierii bunurilor mobile şi imobile ale Consiliului raional.
   Raportor: V.Berzan, Secția juridică și resurse umane; 
4. 
Cu privire la aprobarea graficului concediilor de odihnă anuale
    Raportor: G.Berzan, şef Secţie juridică şi resurse umane;
5. 
Cu privire la situaţia creată în sectorul agrar din raion în anul curent şi măsurile de redresare a acesteia.
   Raportor: S.Guvir, şef Secţie agricultură şi cadastru; 
6. 
Cu privire la operarea unor modificări în Programul raional de reparaţie şi întreţinere a drumurilor publice locale pentru anul 2020 Raportor: E.Nicolaev, şef Secţie construcţii şi dezvoltarea teritoriului;
7. Cu privire la aprobarea Programului de reparaţie şi întreţinere a drumurilor locale de interes raional pentru anul 2021. 
    Raportor: E.Nicolaev, şef Secţie construcţii şi gospodărie comunală.
8. Cu privire la executarea bugetului raional pentru I semestru al anului 2020. 
    Raportor: L.Cazac, şef Direcţie economie, buget şi finanţe; 
9. Cu privire la aprobarea unui proiect investiţional. 
    Rapotor: D.Popa, vicepreşedintele raionului
10. Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2021 în prima lectură
      
Raportor:L.Cazac, şef Direcţie economie, buget şi finanţe.
11. Cu privire la măsurile de pregătire a instituţiilor, întreprinderilor şi obiectivelor de menire socială din raion pentru funcţionarea eficientă în perioada de toamnă - iarnă 2020-2021.
      Raportor: V.Țanga, Secția administrație și servicii publice.
12. Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2021 în lectura a doua.
      Raportor: L.Cazac, şef Direcţie economie, buget şi finanţe.
13. Cu privire la asocierea și cooperarea transfrontalieră a Consiliului raional Dubăsari cu autoritățile publice din România și Federația Rusă. 
   Raportor: G Policinschi, președintele Comisiei consultative de specialitate pentru dezvoltarea sectorului asociativ, relaţiilor transfrontaliere şi mass-media
14. Cu privire la asigurarea prioritară în școli a condițiilor necesare în ospătării și hrana pentru elevi din toate instituțiile de învățămînt din raion cu finanțarea prioritară a acestora. 
    Raportor: Gr.Policinschi, consilier raional
15. Cu privire la asigurarea cu hrană a copiilor minori din familiile cu  mulți copii și asigurarea financiară a acestei priorități. 
     Raportor: N. Gazea , consilier raional
16. Cu privire la acordarea premiului anual.
      Raportor:E.Moiseev, şef Secţie administrativ financiară.


 

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Consiliul raional Dubăsari se convoacă în ședință extraordinară de lucru! - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta