Harta site-ului
Ajutor
Consiliul raional Dubăsari și procesul decizional în anul 2014
Consiliul raional Dubăsari și procesul decizional în anul 2014

   Anul 2014 a trecut în eternitate, urmînd calea istoriei, în rînd cu predecesorii săi. Un an complicat şi anevoios, dar totodată un an cu frumoase realizări în toate domeniile de activitate. În perioada de referinţă consilierii raionali, în comun cu autoritatea executivă a Consiliului raional (preşedintele raionului)  în parteneriat cu serviciile și instituțiile raionale  au întreprins măsurile de rigoare în vederea realizării Programului de activitate al Consiliului raional Dubăsari pentru anul 2014, executării eficiente a bugetului raional, ameliorării şi dezvoltării  social-economice continuă a teritoriului administrat, identificării și implementării proiectelor investiționale, dezvoltării sectorului asociativ și relațiilor transfrontaliere. Pe parcursul acestui an au fost organizate şi desfăşurate 7 şedinţe ale Consiliului raional, în cadrul cărora au fost examinate şi aprobate 74 de chestiuni, dintre care:

Programe și planuri  raionale:

-   Planul raional de acțiuni anticorupție pentru anii 2015-2016;

-   Planul raional de întreținere a drumurilor  publice locale pentru anul 2015;

- Planul raional de măsuri privind pregătirea instituțiilor, întreprinderilor și                obiectelor de menire socială din raion pentru buna funcționare în perioada de toamnă-iarnă 2014-2015

- Programul de activitate al Consiliului raional pentru anul 2015.

A fost instituit:

- Centrul raional de plasament temporar al copilului.

Cooperare transfrontalieră:

- Au fost organizate vizite de lucru, cu participarea delegației raionului Dubăsari în cadrul Euroregiunii „ Nistru” , Euroregiunii „ Siret – Prut – Nistru” și raionului Crijopoli, regiunea Vinița din Ucraina;

- Inițierea consultărilor de stabilire a unui acord de înfrățire și parteneriat între Consiliului raional Dubăsari și Consiliul raional Rîșcani;

- Participarea președintelui raionului, dlui Grigore Policinschi în cadrul sesiunilor Congresului Puterilor Locale și Regionale pe lîngă Consiliul Europei, în cadrul schimbului de experiență între autoritățile administrației publice locale din Republica Moldova,  Romania și Ucraina .

 - Întru promovarea valorilor social umane, susținerii, aprecierii activității și menționării celor mai performante personalități din raion care au contribuit la dezvoltarea social-economică a raionului, promovării imaginii acestuia atît în țară cît și peste hotarele Republicii Moldova, Consiliul raional , la propunerea președintele raionului  a acordat titlul „ Cetățean de onoare al raionului Dubăsari dlui Ștefan Gațcan, directorul general al IMSP„ Institutul Mamei și Copilului”.

     De asemenea, au fost supuse dezbaterilor şi ulterior aprobate un şir de chestiuni, ce ţin de dezvoltarea social-economică a raionului, mersul implementării programelor raionale anterior aprobate, aprobarea regulamentelor de organizare şi desfăşurare a concursurilor, festivalurilor raionale din domeniul învăţămînt, cultură, sport, tineret, antreprenoriat, ecologie etc, alocarea surselor financiare pentru construcţia, reconstrucţia, reparaţia şi modernizarea instituţiilor publice, lăcaşelor sfinte din teritoriul raionului, susţinerea iniţiativelor de tineret etc, iar la finele anului, cu votul majorităţii consilierilor aleși  a fost aprobat bugetul raional

 şi Programul de activitate al Consiliului raional pentru anul 2015.

     Prezența consilierilor la ședințele Consiliului raional a fost una variată și anume:

Nd/o

Numele, Prenumele

Absenţe la şedinţe (Total: 7 şed.)

Decizii (Total: 74 decizii)

Pentru

Împotrivă

Abţinut

1

Todica Vasile

3

49

1

8

2

Nacul Galina

 

74

 

 

3

Gondiu Andrei

 

74

 

 

4

Leahu Alexei

1

68

 

 

5

Batrîncea Vasile

 

74

 

 

6

Galiţ  Maria

2

44

 

 

7

Popa Serghei

3

44

1

2

8

Crăciun Nicolae

 

74

 

 

9

Slavenschi Igor

6

6

 

 

10

Crăciun Ludmila

4

30

 

 

11

Roşca Tatiana

 

73

1

 

12

Caterev Valentina

 

74

 

 

13

Bacioi Valeriu

 

74

 

 

14

Spiridonov Alexandru

1

70

1

 

15

Leşan Petru

1

62

1

9

16

Sandu Ion

1

67

1

 

17

Miţcul Alexandru

 

73

1

 

18

Sturza Natalia

2

47

 

 

19

Morcov Ala

1

66

 

 

20

Gherbiş Tatiana

1

66

 

 

21

Gheţu Alexandru

3

54

 

2

22

Scaun Alexei

 

74

 

 

23

Moţpan Elena

 

74

 

1

24

Terinte Serafim

 

74

 

 

25

Crăciun  Alexandra

 

74

 

 

26

Isac Ilie

2

45

 

1

27

Oprea Olga

 

74

 

 

 

     Procesul decizional în această perioadă de timp a fost unul legal, transparent şi imparţial. Ţinînd cont de specificul activităţii, majoritatea proiectelor de decizii au fost propuse spre examinare Consiliului raional de către autoritatea executivă, secţiile, direcţiile şi serviciile din subordinea acestuia. Întru consultarea şi informarea cetăţenilor din raion,  toate proiectele de decizii au fost plasate preventiv pe panourile informaţionale ale Consiliului raional, pagina web a raionului, www.dubasari.md , în buletinul informativ „Dubăsărenii” şi au fost supuse dezbaterilor în cadrul comisiilor consultative de specialitate. Este de menţionat, că în anul 2014, în procesul controlului obligatoriu al actelor emise de către Consiliului raional şi de către autoritatea executivă a acestuia, Oficiul Teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat a notificat doar două decizii ale Consiliului raional și anume:

  1. Cu privire la acordarea sporului la salariu;
  2. Pct. 2.1 al deciziei 01-18 din 27.02.2014 „Cu privire la rectificarea bugetului raional pentru anul 2014” în partea ce ține de alocarea surselor financiare pentru acordarea sporului lunar tinerilor specialiști.

     În procesul de examinare a acesteia,  Consiliul raional, ținînd cont de politicile de susținere și promovare a tineretului și prioritățile de activitate stabilite  și-a expus dezacordul față de notificarea înaintată de către Oficiului Teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat, la răndul său acesta a atacat deciziile Consiliului raional nominalizate în instanța de judecată. Sperăm că instanța de judecată va examina și se va expune asupra legalității actelor administrative adoptate, în conformitate cu prevederile constituționale privind autonomia locală și descentralizarea administrativă.

      Această constatare denotă faptul, că actele administrative emise de către autorităţile administraţiei publice locale de nivelul II au fost elaborate şi aprobate în corespundere cu normele stabilite de legislaţia în vigoare, că majoritatea consilierilor raionali, în procesul de luare a deciziilor au demonstrat abilităţi profesionale, competență, şi implicare activă în soluţionarea treburilor publice locale.    

     De asemenea, majoritatea consilierilor raionali sunt membri şi participă activ în comisiile raionale pentru soluţionarea problemelor de activitate, la acţiunile raionale organizate de autoritatea executivă a Consiliului raional şi conducătorii serviciilor descentralizate, la seminare  de instruire ale aleşilor locali şi contribuie esenţial la promovarea valorilor locale şi imaginii raionului nostru atît în ţară cît şi peste hotarele ei.

     Cu regret, unii consilieri raionali, din motive neînţelese, ambiţii sau interese de grup, în procesul de luare a deciziilor sunt axaţi pe promovarea chestiunilor  politice sau personale şi nu pe interesul de implementare a solicitărilor cetăţenilor din raion, soluţionării problemelor cotidiene ale acestora,  priorităţilor de activitate ale Consiliului raional şi asigurării dezvoltării social-economice continuă a raionului.

     Sperăm că raţiunea şi bunul simţ va triumfa, că menirea noastră, în funcţie de aleşi locali şi funcţionari publici este de a promova interesele şi de a  soluţiona problemele cetăţenilor din raion. Suntem convinşi că  toate realizările frumoase implementate pe parcursul anilor, inclusiv şi în anul 2014 le-am obţinut datorită spiritului de echipă, implicării personale a fiecăruia dintre noi în soluționarea problemelor de activitate, conlucrării eficiente cu autoritățile APC, APL și societatea civilă,  devotament şi profesionalism manifestat în procesul de activitate.

     Fie ca anul 2015 să fie un an mai bun, mai prosper şi cu noi, frumoase realizări în toate domeniile de activitate, ca deciziile luate şi în continuare să fie pentru şi în folosul cetăţenilor.

Secretarul Consiliului raional,

Valeriu Berzan

 

 

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Consiliul raional Dubăsari și procesul decizional în anul 2014 - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta