Harta site-ului
Ajutor
Consiliul consultativ al AOFM Dubăsari s-a întrunit în şedinţă
Consiliul consultativ al AOFM Dubăsari s-a întrunit în şedinţă

La data de 21.03.2017, în conformitate cu Planul anual de acțiuni, s-a desfășurat ședința  Consiliului consultativ al AOFM Dubăsari, care a fost prezidată de către dna Maria JIMBEI, vicepreşedintele raionului pe probleme sociale, Preşedintele Consiliului consultativ.
În cadrul ședinței au fost examinate un şir de întrebări şi aprobate următoarele decizii:
Decizie nr. 1 din 21.03.2017
Cu privire la realizarea prevederilor planului de acţiuni al AOFM privind ocuparea  forţei de muncă în anul 2016 și sarcinile pentru 2017.
În baza Legii 102-XV din 13.02.2003 privind ocuparea forței de muncă și protecția socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, pct. 19 dinRegulamentul Consiliului consultativ al AOFM Dubăsari, aprobat prin Hotărârea Consiliului consultativ al AOFM Dubăsari în baza Regulamentului – cadru aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANOFM nr. 4 din 05.12.2003 și Planul anual de acțiuni al AOFM Dubăsari, Consiliul consultativ al AOFM Dubăsari, DECIDE:
 1. Se ia act de informaţia prezentată.
 2. AOFM Dubăsari (N. Avxentiev):
  1. Va  contribui la sporirea  gradului de ocupare a populaţiei inclusiv prin promovarea politicilor active pe piața forței de muncă: organizarea seminarelor informative, a măsurilor de recrutare a personalului, Târgurilor locurilor de muncă, stimularea mobilității forței de muncă, etc;
  2.  Implicarea activă în promovarea măsurilor de creștere a șanselor de ocupare pe piața muncii a persoanelor din grupurile vulnerabile: persoane cu dizabilități, persoane eliberate din detenție, tineri sub 25 ani;
  3. Promovarea integrării pe piața muncii a lucrătorilor migranți, inclusiv persoane reîntoarse de peste hotare;
  4. Facilitarea accesului la un curs de formare profesională în corelare cu necesitățile pieții muncii și susținerea la încadrarea în câmpul muncii după absolvire.
  5. Întreprinderea măsurilor suplimentare privind informarea APL de nivelul I despre posibilitatea antrenării șomerilor la lucrări publice, inclusiv şi organizarea seminarelor informative.
  6. Conlucrarea Agenției cu instituțiile abilitate pentru combaterea muncii la negru, respectarea legislaţiei muncii la angajare de către agenţii economici și declararea locurilor de muncă vacante.
 1. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama dnei Avxentiev Nadejda, șef AOFM Dubăsari.
Decizie nr. 2 din 21.03.2017
Cu privire la valorificarea resurselor financiare  în anul 2016, privind protecția socială a șomerilor.
În baza Legii 102-XV din 13.02.2003 privind ocuparea forței de muncă și protecția socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă,  pct. 19 din Regulamentul Consiliului consultativ al AOFM Dubăsari, aprobat prin Hotărârea Consiliului consultativ al AOFM Dubăsari în baza Regulamentului – cadru aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANOFM nr. 4 din 05.12.2003, Consiliul consultativ al AOFM Dubăsari, DECIDE:
 1. Se ia act de informaţia prezentată cu privire la valorificarea resurselor financiare în 2016.
 2. Serviciul economie, finanțe și evidență contabilă (dna Nadejda Bondarenco):
  1. va monitoriza permanent executarea totală a Planului de finanțare pentru anul 2017 la subprogramul ”Ocuparea forței de muncă în caz de șomaj”;
  2. va studia necesitățile de finanțare a AOFM Dubasari, a măsurilor active de stimulare a ocupării forței de muncă și de protecție socială a șomerilor și va înainta propuneri la ANOFM de modificare a Planului de finanțare.
 3. Controlul asupra realizării prezentei hotărâri se pune în seama dnei Avxentiev Nadejda, șef AOFM Dubăsari.
Decizie nr. 3 din 21.03.2017
Cu privire la implementarea  Legii 39 din 02.03.2006 și a modificărilor ulterioare.
    În baza Legii 102-XV din 13.02.2003 privind ocuparea forței de muncă și protecția socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, Legii nr. 39-XVI din 02.03.2006 privind instituirea unor măsuri suplimentare de susținere a activității de întreprinzător desfășurate în localitățile din stânga Nistrului ale raionului Dubăsari, Hotărârii Guvernului nr. 639 din 05.06.2006 cu modificările și completările ulterioare, pct. 19 din Regulamentul Consiliului consultativ al AOFM Dubăsari, aprobat prin Hotărârea Consiliului consultativ al AOFM Dubăsari în baza Regulamentului – cadru aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANOFM nr. 4 din 05.12.2003, Consiliul consultativ al AOFM Dubăsari, DECIDE:
 1. Se ia act de informaţia prezentată.
 2. AOFM Dubăsari ( dna Nadejda Avxentiev):
  1. Va respecta prevederile actelor normative, care legiferează procedura de înregistrare în calitate de șomer cu statut special, deținător de terenuri agricole situate după traseul Rîbnița-Tiraspol.
  2. Va stabili un ajutor de şomaj/alocaţie pentru integrare sau reintegrare profesională persoanelor înregistrate în calitate de șomer, deţinători de terenuri agricole situate după traseul Rîbniţa - Tiraspol, în cazul limitării accesului la aceste terenuri, până la înlăturarea consecinţelor limitării referitor la terenurile menţionate.
  3. Specialiştii agenției, în conlucrare cu DAC, Consiliul raional Dubăsari vor monitoriza respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 639 din 05.06.2006, privind antrenarea șomerilor cu statut special la lucrări în folosul comunității și lucrări agricole.
 3. Controlul asupra realizării prezentei hotărâri se pune în seama dnei Avxentiev Nadejda, șef AOFM Dubăsari.
Decizie nr. 4 din 21.03.2017
Cu privire la situația migranților  și suportul acordat de către AOFM la încadrarea în câmpul muncii.    
   În baza Legii 102-XV din 13.02.2003 privind ocuparea forței de muncă și protecția socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă,  pct. 19 dinRegulamentul Consiliului consultativ al  AOFM Dubăsari, aprobat prin Hotărârea Consiliului consultativ al AOFM Dubăsari în baza Regulamentului – cadru aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANOFM nr. 4 din 05.12.2003, Consiliul consultativ al AOFM Dubăsari, DECIDE:
 1. Se ia act de informaţia prezentată.
 2. Se pune în sarcina AOFM:
  1. Organizarea și desfășurarea Campaniilor de informare, privind promovarea integrării pe piața muncii a lucrătorilor migranți, inclusiv persoanele reîntoarse de peste hotare;
 3. AOFM Dubăsari (N. Avxentiev) va aduce la cunoștință, prin intermediul canalulului de Facebook AOFM Dubăsari, buletinul informativ  al Consiliului raional ,,Dubăsărenii” și a paginei web a Consiliului raional Dubăsari, serviciile oferite de AOFM șilocurile de muncă vacante.
 4. Controlul asupra realizării prezentei decizii se pune în seama dnei Avxentiev Nadejda, șef AOFM Dubăsari.
Nadejda Avxentiev,
șef AOFM Dubăsari

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Consiliul consultativ al AOFM Dubăsari s-a întrunit în şedinţă - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta