Harta site-ului
Ajutor
Consilierii raionali se vor întruni în şedinţă de lucru
Consilierii raionali se vor întruni în şedinţă de lucru

În temeiul Dispoziţiei Preşedintelui Nr. 147-n din 10 noiembrie 2017 „Cu privire la convocarea şedinţei ordinare a Consiliului raional”, pe data de 21 noiembrie 2017, ora 14:00, în sala mică de şedinţe a Î.M.”Centrul raional de odihnă pentru copii şi tineret „Prietenia””, se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului raional, cu următoarea ordine de zi:
 1. Cu privire la executarea bugetului raional pe 6 luni ale anului 2017. Raportor: Grigore Policinschi, Preşedintele raionului Dubăsari.
 2. Cu privire la transmiterea unui bun imobil. Raportor: Grigore Policinschi, Preşedintele raionului Dubăsari.
 3. Cu privire la propunerea de parteneriat cu ONG ,,Uniunea Consiliilor Raionale din Republica Moldova”. Raportor: Grigore Policinschi, Preşedintele raionului Dubăsari.
 4. Cu privire la măsurile de pregătire a instituţiilor, întreprinderilor şi obiectivelor publice din raion pentru funcţionarea eficientă în perioada toamnă-iarnă 2017-2018. Raportor: Grigore Policinschi, Preşedintele raionului Dubăsari.
 5. Cu privire la rezilierea contractului de locaţiune nr.1 din 10.07.2008 încheiat între Consiliul Raional Dubăsari şi ,,Casa Pescarului” S.R.L. Raportor: Grigore Policinschi, Preşedintele raionului Dubăsari.
 6. Cu privire la operarea unor modificări în organigrama statelor de personal al Autorităţii executive din subordinea Consiliului raional, aprobat prin Decizia nr.05-07 din 25.11.2016. Raportor: Galina Berzan, şef-adjunct Direcţia juridică şi resurse umane.
 7. Cu privire la casarea mijloacelor fixe. Raportor: Sergiu Grigoriev, Secretarul Consiliului raional.
 8. Cu privire la semnarea unui contract de colaborare. Raportor: Sergiu Grigoriev, Secretarul Consiliului raional.
 9. Cu privire la operarea unor modificări în Decizia Consiliului raional nr.06-06 din 22.12.2016 ,,Cu privire la aprobarea bugetului raionului pentru anul 2017 în lectura a doua”. Raportor: Lilia Cazac, şef al Direcţiei economie, buget şi finanţe.
 10. Cu privire la activitatea Instituţiei Publice ,,Incubatorul de Afaceri Raionul Dubăsari” Raportor: Lilia Cazac, şef al Direcţiei economie, buget şi finanţe.
 11. Cu privire la aprobarea Regulamentului de utilizare a mijloacelor fondului pentru întreţinerea drumurilor locale din raionul Dubăsari. Raportor: Eudochia Nicolaev, şef Direcţia construcţii gospodărie comunală şi dezvoltarea teritoriului.
 12. Cu privire la aprobarea şi stabilirea mărimii îndemnizaţiei de conducere pentru funcţiile didactice de conducere din instituţiile de învăţămînt preuniversitare. Raportor: Larisa Braducean, şef al Direcţiei învăţămînt general.
 13. Cu privire la aprobarea reţelei de instituţii, reţelei de clase, contingentului de elevi în instituţiile de învăţămînt preuniversitare pentru anul şcolar 2017-2018. Raportor: Larisa Braducean, şef al Direcţiei învăţămînt general.
 14. Cu privire la semnarea acordului de parteneriat între Consiliul raional Dubăsari şi Asociaţia Obştească ”Concordia. Proiecte Sociale”. Raportor: Vladimir Vancea, şef Direcţie asistenţă socială şi protecţia familiei.
 15. Cu privire la examinarea cererii de demisie. Raportor: Grigore Policinschi, Preşedintele raionului Dubăsari.
Proiectele de decizii le puteţi descărca accesând rubrica transparenţă decizională, www.dubasari.md.

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Consilierii raionali se vor întruni în şedinţă de lucru - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta