Harta site-ului
Ajutor
Consilierii raionali întruniţi în ultima şedinţă a anului 2014
Consilierii raionali întruniţi în ultima şedinţă a anului 2014

   În conformitate cu dispoziţia preşedintelui raionului nr. 202-n din 20.12.2014, pe data de 23.12.2014, ora 15:00 a fost convocată şedinţa extraordinară a Consiliului raional, ultima şedinţă a Consiliului raional în anul 2014. 
   Conform ordinii de zi, aprobate, consilierii raionali au pus în discuţii 3 chestiuni şi anume:
1.    Cu privire la organizarea acţiunilor cultural festive şi de protocol dedicate totalizării activităţii Consiliului raional Dubăsari în anul 2014 – „Gala laureaţilor” şi sărbătorilor tradiţionale de iarnă;
Raportor: Gr. Policinschi, preşedintele raionului. 
2.    Cu privire la rectificarea bugetului raional pentru anul 2014;
Raportor: Gr. Policinschi, preşedintele raionului.
3.    Cu privire la informaţia despre situaţia creată în domeniul agriculturii privind prelucrarea terenurilor agricole amplasate după traseul Rîbniţa  - Dubăsari – Tiraspol;
Raportor: S. Guvir, şef adjunct Direcţia agricultură şi cadastru.
   Chestiunea „Cu privire la organizarea acţiunilor cultural-festive şi de protocol dedicate totalizării activităţii Consiliului raional Dubăsari în anul 2014 – „Gala laureaţilor” şi sărbătorilor tradiţionale de iarnă” a fost iniţiată în cadrul consfătuirii preşedintelui raionului cu consilierii raionali din data de 15.12.2014. Avînd în vedere Programul de activitate a Consiliului raional Dubăsari pentru anul 2014, priorităţile şi politicile promovate de către Consiliului raional în toate domeniile de activitate:  învăţămînt, cultură, asistenţa socială şi medicală, antreprenoriat, sport, tineret, etc., necesitatea asigurării protocolului de către autoritatea executivă a Consiliului raional în cadrul şedinţei de totalizare a activităţii Consiliului raional în anul 2014 „Gala laureaţilor”. 
  Comitetul organizatoric privind organizarea şi desfăşurarea acţiunilor nominalizate, instituit prin dispoziţia preşedintelui raionului nr. 201 din 20.12.2014, a propus pentru aprobare devizul de cheltuieli pentru menţionarea celor mai performante persoane, instituţii publice, agenţi economici, asociaţii obşteşti şi de tineret care şi-au adus aportul la dezvoltarea, prosperarea şi promovarea imaginii raionului Dubăsari, şi pentru organizarea eficientă a sărbătorilor tradiţionale de iarnă. 
   În urma dezbaterilor pe marginea proiectului nominalizat, consilierii raionali cu toată responsabilitatea au declarat că promovarea şi susţinerea celor mai performante personalităţii din teritoriul raionului este o datorie a autorităţilor publice locale iar tradiţiile şi obiceiurile poporului nostru constituie tezaurul nepreţuit şi valoarea spirituală a naţiunii şi în unanimitate au votat proiectul de decizie.
   La sfîrşitul şedinţei preşedintele raionului dl Gr. Policinschi, preşedinţii Comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului raional dna A. Morcov şi T. Roşca au adus felicitări celor prezenţi cu prilejul frumoaselor sărbători de iarnă, dorindu-le sănătate, prosperitate, realizări frumoase şi în continuare pentru dezvoltarea social economică continuă a raionului nostru şi prestarea serviciilor publice calitative cetăţenilor din teritoriul raionului.
   Consilierii raionali au avut şi o surpriză plăcută organizată de către Direcţia cultură şi turism, în contextul sărbătorilor de iarnă formaţia artistică „Stejărel” din s. Pîrîta, conducător artistic dl B. Pisarenco, au surprins prezenţa cu frumoase colinde şi urătură tradiţională. Preşedintele raionului şi consilierii raionali au mulţumit urătorilor pentru frumoasa prestaţie şi pentru promovarea valorilor noastre spirituale, oferindu-le dulciuri, tradiţionalul colac şi sămînţă de bani.
   Doritorii de a se familiariza cu deciziile aprobate ale Consiliului raional pot accesa pagina web www.dubasari.md.

 

Valeriu Berzan, secretarul Consiliului raional  

 

 

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Consilierii raionali întruniţi în ultima şedinţă a anului 2014 - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta