Harta site-ului
Ajutor
Consilierii raionali și procesul decizional în anul 2013!!!
Consilierii raionali și procesul decizional în anul 2013!!!

     Anul 2013 a trecut în eternitate, urmînd calea istoriei, în rînd cu predecesorii săi. Un an complicat şi anevoios, dar totodată un an cu frumoase realizări în toate domeniile de activitate. În perioada de referinţă consilierii raionali, în comun cu autoritatea executivă a Consiliului raional (preşedintele raionului)  în parteneriat cu serviciile și instituțiile raionale  au întreprins măsurile de rigoare în vederea realizării Programului de activitate al Consiliului raional pentru anul 2013, executării eficiente a bugetului raional, ameliorării şi dezvoltării  social-economice continue a teritoriului administrat. Pe parcursul acestui an au fost organizate şi desfăşurate 5 şedinţe ale Consiliului raional, în cadrul cărora au fost examinate şi aprobate 78 de chestiuni, dintre care:
Programe raionale:
- Programul raional de dezvoltare și susținere a antreprenoriatului mic și mijlociu;
- Programul raional privind controlul alcoolului pentru anii 2013 – 2020;
- Programul de activitate al Consiliului raional pentru anul 2014;
Au fost instituite:
- Întreprinderea municipală „ Centrul stomatologic Dubăsari;
- Serviciul social „ Echipa mobilă”;
- Serviciul social „ Casa comunitară”;
- Serviciul de sprijin pentru familiile cu copii
- Biroul comun de informații și servicii.
Cooperare transfrontalieră:
- Au fost organizate vizite de lucru, cu participarea delegației raionului Dubăsari în cadrul Euroregiunii „ Nistru” , Euroregiunii „ Siret – Prut – Nistru” și raionului Crijopoli, regiunea Vinița din Ucraina;
-  Semnarea acordurilor de cooperare în domeniul comercial - economic între  raionul Dubăsari și raionul Crijopoli,  între primăriile Molovata Nouă, Molovata și Doroțcaia și autoritățile APL de nivelul I din satele Gorodcovca, Velișanca și Zabolotnoe din raionul Crijopoli, regiunea Vinița;
- Inițierea consultărilor de stabilire a unui acord de înfrățire și parteneriat între Consiliului raional Dubăsari și Consiliul raional Nisporeni;
- Participarea președintelui raionului, dlui Grigore Policinschi în cadrul sesiunilor Congresului Puterilor Locale și Regionale pe lîngă Consiliul Europei, în cadrul schimbului de experiență între reprezentanții autorităților locale din Republica Moldova, Găgăuzia, Transnistria și autoritățile locale din Ungaria. 
     De asemenea, au fost supuse dezbaterilor şi ulterior aprobate un şir de chestiuni, ce ţin de dezvoltarea social-economică a raionului, mersul implementării programelor raionale anterior aprobate, aprobarea regulamentelor de organizare şi desfăşurare a concursurilor, festivalurilor raionale din domeniul învăţămînt, cultură, sport, tineret, antreprenoriat, ecologie etc, alocarea surselor financiare pentru construcţia, reconstrucţia, reparaţia şi modernizarea instituţiilor publice, lăcaşelor sfinte din teritoriul raionului, susţinerea iniţiativelor de tineret etc, iar la finele anului, cu votul majorităţii consilierilor  a fost aprobat bugetul raional  şi Programul de activitate al Consiliului raional pentru anul 2014. 
     Prezența consilierilor la ședințele Consiliului raional a fost una variată și anume:
 

     Procesul decizional în această perioadă de timp a fost unul legal, transparent şi imparţial. Ţinînd cont de specificul activităţii, majoritatea proiectelor de decizii au fost propuse spre examinare Consiliului raional de către autoritatea executivă, secţiile, direcţiile şi serviciile din subordinea acestuia. Întru consultarea şi informarea cetăţenilor din raion,  toate proiectele de decizii au fost plasate preventiv pe panourile informaţionale ale Consiliului raional, pagina web a raionului, www.dubasari.md , în ziarul raional „Noutăţi Nistrene” şi au fost supuse dezbaterilor în cadrul comisiilor consultative de specialitate. Este de menţionat, că în anul 2013, în procesul controlului obligatoriu al actelor emise de către Consiliului raional şi de către autoritatea executivă a acestuia, Oficiul Teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat a notificat doar două decizii ale Consiliului raional și anume:
1.Cu privire la alocarea surselor financiare pentru procurarea instalațiilor de încălzire în instituțiile de cult din raion și amenajarea teritoriilor aferente acestora;
2.Cu privire la alocarea surselor financiare pentru întreținerea activității buletinului informativ al Consiliului raional.
     În procesul de examinare a acestora,  Consiliul raional și-a expus dezacordul față de notificarea Oficiului Teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat și în instanța de judecată a demonstrat ferm că actele administrative emise de către autoritățile raionale privind finanțarea activității redacției buletinului informativ „Noutăți Nistrene” sunt legale. Cît privește alocarea surselor financiare pentru lăcașele de cult acest proces se află în litigiu și sperăm că instanța de judecată va decide corect în conformitate cu prevederile constituționale privind autonomia locală
      Această constatare denotă faptul, că actele administrative emise de către autorităţile administraţiei publice locale de nivelul II au fost elaborate şi aprobate în corespundere cu normele stabilite de legislaţia în vigoare, că majoritatea consilierilor raionali, în procesul de luare a deciziilor au demonstrat abilităţi profesionale, perseverenţă, şi implicare activă în soluţionarea treburilor publice locale.
     Anul 2013 a fost și un an jubiliar – 10 ani de la desfășurarea primei ședințe de constituire a Consiliului raional Dubăsari. Avînd în vedere importanța istorică a evenimentului respectiv de către președintele raionului a fost perfectat un plan vast de acțiuni și manifestații cultural – sportive în cadrul raionului. Întru promovarea valorilor social umane, susținerii, aprecierii activității și menționării celor mai performante personalități din raion care au contribuit la dezvoltarea social-economică a raionului, promovării imaginii acestuia atît în țară cît și peste hotarele Republicii Moldova, Consiliul raional , la propunerea președintele raionului  a acordat titlul „ Cetățean de onoare al raionului Dubăsari  următoarelor persoane:
1.Maria Jimbei, vicepreședintele raionului;
2.Eudochia Nicolaie, șef Direcție construcții, gospodărie comunală și dezvoltarea teritoriului;
3.Vasile Gulica, directorul IMSP CS Dubăsari 2003-2013;
4.Serafim Terinte, agent economic, consilier raional;
5.Maria Semionov, șef DÎTS 2003-2010;
6.Vasile Batrîncea, consilier raional;
7.Anatol Ureti, directorul sanatoriului Struguraș;
8.Ion Popșoi, directorul LT „ M. Eminescu” Dubăsari;
9.Serafim Bejenari, primar de Molovata;
10.Valentina Caterev, profesor, consilier raional;
11.Maria Nicolaiev, medic, șef Serviciu asistență medicală de urgență Dubăsari,s. Coșnița;
12.Nadejda Ghidirimschi, prefesor, directorul gimnaziului Roghi,
13. Ion Porubin, economist –contabil, pensionar s. Holercani;
14.Ion Bejenari, inginer, pensionar, s. Ustia;
15.Ștefan Driga, administrator SRL „ Agro-Tiras”, s. Molovata Nouă;
16.Constantin Sucitu, profesor, directorul gimnajiului Corjova;
17.V, Popescu, șef Direcție agricultură și cadastru2003-2013.
     De asemenea, majoritatea consilierilor raionali sunt membri şi participă activ în comisiile raionale pentru soluţionarea problemelor de activitate, la acţiunile raionale organizate de autoritatea executivă a Consiliului raional şi conducătorii serviciilor descentralizate, la seminare  de instruire ale aleşilor locali şi contribuie esenţial la promovarea valorilor locale şi imaginii raionului nostru atît în ţară cît şi peste hotarele ei.
     Cu regret, unii consilieri raionali, din motive neînţelese, ambiţii sau interese de grup, în procesul de luare a deciziilor sunt axaţi pe promovarea chestiunilor  politice sau personale şi nu pe interesul de implementare a solicitărilor cetăţenilor din raion, soluţionării problemelor cotidiene ale acestora,  priorităţilor de activitate ale Consiliului raional şi asigurării dezvoltării social-economice continuă a raionului.
     Sperăm că raţiunea şi bunul simţ va triumfa, că menirea noastră, în funcţie de aleşi locali şi funcţionari publici este de a promova interesele şi de a  soluţiona problemele cetăţenilor din raion. Suntem convinşi că  toate realizările frumoase implementate pe parcursul anilor, inclusiv şi în anul 2013 le-am obţinut datorită spiritului de echipă, implicării personale a fiecăruia dintre noi în soluționarea problemelor de activitate, devotament şi profesionalism.
Fie ca anul 2014 să fie un an mai bun, mai prosper şi cu noi, frumoase realizări, ca deciziile luate şi în continuare să fie pentru şi în folosul cetăţenilor.
                                                                                                    Valeriu Berzan, secretarul Consiliului raional

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Consilierii raionali și procesul decizional în anul 2013!!! - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta