Harta site-ului
Ajutor
Conferinţa Zonală a CoBiDiP din R.M.
Conferinţa Zonală a CoBiDiP din R.M.

La 11 iunie  2013,  în incinta Bibliotecii Publice Raionale „ A. Donici” din or. Orhei, a avut loc Conferinţa Directorilor Bibliotecilor Publice Raionale/Municipale/Orăşeneşti din Republica Moldova (CoDiBiP), ediţia a II-a cu genericul: „Modernizarea activităţii – prioritatea strategică a bibliotecilor publice.”  La întrunirea respectivă  au fost prezenţi directorii bibliotecilor raionale, municipale, orăşeneşti, specialişti Direcţiilor/ Secţiilor Cultură, responsabili de activitatea bibliotecilor, şefii serviciilor şi cîte 3-5 bibliotecari din bibliotecile comunale.  Conferinţa  a  fost deschisă cu mesajul de salutare din partea dlui Guriuc Gheorghe- şef Secţie Cultură Orhei, şi a dnei Lidia Sitaru –director Biblioteca publică „ A. Donici” Orhei.  În  cadrul  acestei  ediţii  a  CoDiBiP  au fost puse în discuţie diverse probleme specifice  activităţii  actuale a bibliotecilor  publice, în special aspecte ce ţin de tema  generică în  activitatea bibliotecilor în anul 2013 - Anul întegrării înformaţionale a bibliotecilor publice.
Programul  conferinţei  a inclus  următoarele:
1.Biblioteca şi comunitatea locală: responsabilităţi, relaţii, influenţe reciproce.(L.Sitaru);
2.Biblioteca publică în beneficiul comunităţii: reevaluarea prioriţăţilor, a resurselor  şi  a  serviciilor.
(V. Osoianu);
3.Idei  inovative  de  atragere  a  copiilor  la  bibliotecă  şi  lectură.(E. Bejan)
4.Cercetarea ştiinţifică în bibliotecile publice: înnoiri paradigmatice.
(N. Negru)
5.Centrul  Regional  de  Formare : experienţe, realizări, probleme.(V. Burlacu)
6.Prezentarea  cărţii:  „ Jurnalul  Bibliotecarului ”de  Dumitru  Crudu.(L. Sitaru)
7. Discuţii, întrebări, sugestii.
La finele conferinţei au fost exprimate  mulţumiri  şi laude  organizatorilor, gazdei, oaspeţilor, care au contribuit în  mod avantajos la buna desfăşurare a acestui eveniment.  Întrebările şi sugestiile  propuse de către reprezenţi –bibliotecari  din raioanele : Dubăsari, Orhei, AneniiNoi, Teleneşti, Rezina, Ştefan Vodă, vor constitui axa de orientare  pentru  Conferinţele Zonale de viitor. Bibliotecarelor –participante li s-au înmînat certificate de participare, evident că fiecare au asimililat informaţii noi, utile , totodată schimb de  experienţă  benefică în domeniul de activitatea , dar şi în viaţa cotidiană.
Ciudin Natalia, 
Direcţia Cultură şi turism


Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Conferinţa Zonală a CoBiDiP din R.M. - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta