Harta site-ului
Ajutor
Conferinta pedagogica 2012
Conferinta pedagogica 2012

Conform planului de activitate al Consiliului raional şi cel al DÎTS  la data de 24 august în incinta căminului cultural Cocieri s-a desfăşurat Conferinţa pedagogicăcu genericul „Dezvoltarea învăţământului din Republica Moldova prin asigurarea accesului  la o educaţie de calitate”.

La conferinţă au fost prezenţi peste 300 de participanţi. Ne-au onorat cu prezenţa Preşedintele raionului Dl Policinschi Grigore, Dna Jimbei Maria – Vicepreşedinte, DnaSpinovschi Raisa – Vicepreşedinte, Dna Semionov Maria – ex Şef DGÎTS, Dl Grabovschi  Vitalie, comisar de poliţie, consilieri raionali, şefi de secţii şi direcţii din cadrul CR.  Anul acesta, ca niciodată, toţi pedagogii din raion s-au bucurat de prezenţa Doamnei Sandu Maia, Ministrul Educaţiei şi cea a Dlui Crudu Valentin, Şef DGÎPPSG.
Conferinţa s-a desfăşurat în două părţi:
 
Prima parte, şedinţă în plen: Prezentarea  raportului Dnei Braducean Larisa, şef DÎTS
„Raport cu privire la activitatea DÎTS a Consiliului Raional  Dubăsari în anul de studii 2011 - 2012”. Luări de cuvânt: Primarul de Cocieri, Dl. Miţcul Ion; Director LT „Vlad Ioviţă”, Cocieri, Ursul Aurelia; Parohul bisericii „Sf. Arhanghelul Mihail”din Cocieri.
 
Partea a II-a: Prezentarea lucrului efectuat în ateliere.
Luări de cuvânt (oaspeţi la conferinţă).
·  Obiective / totalizări.
· Program artistic.
 
Raportul Dnei Braducean a cuprins următoarele capitole:
1. Sistemul de învăţământ  raional
2. Resurse umane.
3. Organizarea alimentaţiei
4. Învăţământul incluziv
5. Managementul educaţional.
6. Activitatea Centrului metodic.
7. Formare continuă şi atestare.
8. Aspecte prioritare ale activităţii educative extraşcolare.
9. Asigurarea didactică
10. Consolidarea bazei tehnico - materiale.

    În partea a II-a a Conferinţei au fost prezentate rezultatele activităţii  de lucru din atelierele ce s-au desfăşirat la data de  21 aucust în incinta gimnaziului Ustia în cadrul  seminarului metodologic cu Tema: DEZVOLTAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI DIN REPUBLICA MOLDOVA  PRIN ASIGURAREA ACCESULUI  LA  EDUCAŢIA  DE CALITATEcu participarea managerilor instituţiilor preuniversitare, adirectorilor adjuncţi pentru instruire, adirectorilor adjuncţi pentru educaţie, aşefilor catedrelor claselor primare, a primarilor din localităţi şi a şefilor secţiilor şi direcţiilor din cadrul CR.

    Seminarul s-a desfăşurat în cinci ateliere, având următoarele tematici:
1. Atelierul 1.: Cu participarea managerilor din instituţiile preşcolare şi a reprezentanţilor din învăţământul  primar. Tema: „Educaţia pentru toţi – educaţie  pentru  fiecare”, moderator – Bacioi Natalia.
 
2. Atelierul 2.: Cu prticiparea directorilor adjuncţi pentru educaţie. Tema: „Educaţia în spiritul valorilor naţionale  şi democratice  în contextul  integrării europene”. Moderatori – Isaicul Svetlana, Rozneriţa Nicolae.
 
3. Atelierul 3.: Cu prticiparea directorilor adjuncţi pentru  instruire. Tema:„Implementarea tehnologiilor  în  realizarea eficientă  a curricumului  şcolar”. Moreratori – Iaviţa Tatiana, Mamulat Petru.
 
4. Atelierul 4.: Cu prticiparea managerilor instituţiilor preuniversitare. Tema: „Managementul  eficient – factor prioritar  al educaţiei de calitate”. Moderator – Tolstenco Violeta.
 
5. Atelierul 5.: Cu prticiparea primarilor din localităţi şi şefilor de secţii şi direcţii din cadrul Consiliului Raional Dubăsari. Tema: „Consolidarea parteneriatelor – obiectiv prioritar  al şcolii viitorului.”Moderatori – Braducean Larisa, Berzan Denis.
 
Raportorii  din cadrul atelierelor au înaintat propuneri concrete care au fost incluse în obiectivele de bază pentru anul de studiu 2012 – 2013 după cum urmează:
  1. 1. Asigurarea unei dezvoltări durabile a sistemului de învăţămînt prin:
  2. - realizarea politicilor de stat cu privire la organizarea şi desfăşurarea procesului educaţional;
  3. - dezvoltarea curicululmului naţional din perspectiva centrării pe copil, pe competenţe;
- asigurarea învăţămîntului obligatoriu (prevenirii abandonului şcolar şi a menţinerii contingentului de elevi);
- sincronizarea învăţămîntului naţional cu cel european;
- asigurarea calităţii managementului educaţional şi serviciilor educaţionale prestate.
2. Încurajarea proiectelor naţionale şi internaţionale în scopul promovării imaginii pozitive a sistemului municipal educaţional prin:
- armonizarea intereselor factorilor implicaţi în organizarea şi desfăşurarea procesului educaţional;
- extinderea practicilor educaţiei incluzive;
- dezvoltarea învăţământului vocaţional şi racordarea lui la necesităţile pieţii muncii;
  1. Descentralizarea învăţământului preuniversitar.

    La finele Conferinţei au luat cuvânt Preşedintele raionului Dubăsari Dl Policinschi Grigore, care a adus un mesaj de felicitare de bunşi productiv an şcolar tuturor angajaţilor din învăţământ şi a asiguratsprijinul CR întru dezvoltarea  învăţământului de calitate în raion şi  Ministrul educaţiei, Doamna Sandu Maia, care a asigurat  „conlucrare cu şcolile ce vor dovedi  activism” şi şi-a exprimat  convingerea că  „rezultatele şcolilor vor  depinde de conlucrarea activă cu ME”.

    DÎTS aduce mulţumiri corpului didactic din LT „Vlad Ioviţă”, Cocieri în persoana Dnei Ursul Aurelia, Dlui Miţcul Ion, primar de localitate pentru  implicare activă şi contribuţie notorie în crearea  condiţiilor de desfăşurare a Conferinţei pedagogice din 24 august 2012, şi nu în ultimul rînd doamnei Ala Britan, directorul Şcolii de arte din comuna Cocieri, care a oferit tuturor participanţilor la conferinţă un concert de gală.

Braducean L. Şef DÎTS Dubăsari

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
bllR2nBp
2017-06-21 04:49:02
Le prove ci sono, bisogna solo capire se sono &queo;vero&qutt; o meno.Questa frase non ha senso, le prove sono qualcosa che dimostra la veridicita' di qualcosa, se non sono in grado di farlo non sono prove ...
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Conferinta pedagogica 2012 - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta