Harta site-ului
Ajutor
Conducerea raionului a prezentat raportul pentru 2 ani de activitate
Conducerea raionului a prezentat raportul pentru 2 ani de activitate

La data de 19 iunie 2017, Consiliul raional Dubăsari a împlinit 14 ani de activitate de la reconstituirea sa din anul 2003. Cu acest deosebit prilej, conducerea raionului Dubăsari, consilieri raionali, funcţionari publici din cadrul Consiliului raional, consilieri locali şi primari din localităţile raionului, conducători ai serviciilor desconcentrate şi ai instituţiilor de învăţământ, de medicină, de cultură, s-au întrunit miercuri 21 iunie, în Casa de cultură din satul Molovata.
În contextul aniversării, s-a decis organizarea şi desfăşurarea unei şedinţe extraordinare a Consiliului raional, la ordinea de zi fiind propuse spre examinare 4 proiecte de decizii, şi anume:
  1. Cu privire la activitatea Consiliului raional Dubăsari pe perioada anilor 2015-2017, situația social-economică și sarcinile prioritare pentru următorii ani” (Raportor: Gr. Policinschi, Președintele raionului; Coraportori: M. Jimbei, vicepreședintele raionului pe domeniul social, V. Sandul, vicepreședintele raionului pe domeniul agrar, Președinții comisiilor raionale de specialitate);
  2. Cu privire la operarea unor modificări în Decizia Consiliului raional nr. 06-06 din 22.12.2016 „Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2017 în lectura a doua” (Raportor: L. Cazac, şef Direcţie economie, buget şi finanţe);
  3. Cu privire la operarea unor modificări în Decizia Consiliului raional nr.02-03 din 02.05.2017 „Cu privire la  reglementarea procesului de întreţinere şi reparaţie a drumurilor publice locale pentru anul 2017” (Raportor: E. Nicolaev, şef Direcţie construcţii, gospodărie comunală şi dezvoltarea teritoriului);
  4. Cu privire la acordarea titlului „Cetăţean de onoare al raionului Dubăsari” (Raportor: Gr. Policinschi, Președintele raionului).
Însă, reieşind din faptul că la şedinţa extraordinară s-au prezentat, din cei 27 aleşi locali doar 11 consilieri raionali, şi anume: Valeriu Bacioi, Alexandru Miţcul, Ilie Isac, Sergiu Pîslaru, Alexei Scaun, Elena Moţpan, Vasile Popescu, Irina Macovenco, Arinel Popuşoi, Ghenadie Mamulat, Natalia Sturza, inclusiv 2 fiind motivaţi - Ion Nicolaev, Pavel Mamulat, din lipsă de cvorum, şedinţa de lucru nu a avut loc.
Cu toate acestea, şi având în vedere prezenţa masivă a cetăţenilor din toate localităţile raionului, Preşedintele raionului Dubăsari dl Grigore POLICINSCHI şi vicepreşedinţii raionului dna Maria JIMBEI, responsabilă pentru domeniul social şi dl Valerie SANDUL, responsabil pentru domeniul agrar, au prezentat rapoartele pentru 2 ani de activitate, de după alegerile locale din 2015.
La şedinţa festivă au fost prezenţi şi Deputaţii în Parlamentul Republicii Moldova, dna Elena BODNARENCO şi dl Vlad BĂTRÎNCEA, care au venit cu mesaje de apreciere şi felicitare pentru conducerea şi locuitorii raionului Dubăsari, menţionând succesele şi rezultatele minunate ce au fost atinse de Preşedintele raionului şi echipa Consiliului raional pe parcursul acestor 14 ani.
 
Ecaterina RACOVEŢ,
şef Secţie

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Conducerea raionului a prezentat raportul pentru 2 ani de activitate - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta