Harta site-ului
Ajutor
Concurs de fotografii/desene pentru tineri şi copii pe tema «Egalitatea de gen în localitatea mea»
Concurs de fotografii/desene pentru tineri şi copii pe tema «Egalitatea de gen în localitatea mea»

Comitetul Internaţional pentru Diplomaţie Civica 

Acest concurs se desfaşoară în cadrul proiectului „Tinerii pentru politica gender: împreună reuşim” 

Promovarea participării femeilor la viaţa socială, politică şi culturală este un fenomen pe cît de dificil, pe atît de stringent. Statutul femeii în societate rămîne a fi inegal de cel al bărbaţilor. Aceştia din urmă continuă să ocupe mai multe funcţii înalte în instituţiile publice şi private. 

Tendinţele evidente manifestate de institutiile naţionale şi internaţionale în domeniul respectării drepturilor femeii s-au soldat cu câteva rezultate. Totuşi, aceasta depinde şi de schimbarea mentalităţii oamenilor, care nu poate fi realizată într-o perioadă scurtă de timp. 

In acest context, ICCD lansează un Apel de Participare pentru Concursul de fotografii/desene pentru tineri şi copii care vor atrage în vizor şi mai mult situaţia femeii în societate. Scopul acestei activitaţi este de a analiza viziunea adolescenţilor privind statutul femeii/al mamelor lor în viaţa de toate zilele şi de a identifica în comun căi de îmbunatăţire a situaţiei lor în societate.

1.Condiţii de Participare 

Vor fi acceptate lucrările care au fost create de copii şi tineri cu vîrsta cuprinsă între 10 şi 19 ani, împărţiţi pe trei categorii de vârstă. Vor fi acceptate lucrările pe hîrtie sau format digital, executate în orice tehnică de desen. Lucrările trebuie să aibă ca subiect tratat un caz de dicriminare, violenţă a femeilor, situaţie a statutului femeii şi bărbatului în comunitate, etc. la care autorul a fost martor, sau un caz fictiv sau imaginat, dar care poate avea loc. Participanţii sunt rugaţi să anexeze la desen o descriere care să explice lucrarea şi mesajul pe care doreşte să-l transmită. 

Lucrările prezentate urmează să explice ce este egalitatea de gen in localitatea lor sau să exprime viziunea autorilor asupra acestei probleme, care să ajute la identificarea cazurilor de discriminare, violenţe, inegalitate a femeilor. 

În urma Concursului, ICCD va selecta 3 lucrări (cîte 1 din fiecare categorie de vîrstă), care urmează să fie expuse într-o expoziţie organizată la Chisinau (împreună cu celelate lucrări), ulterior să fie tipărite sub formă de broşura „Viziuni ale tinerilor cu privire la politica gender” în semn de sensibilizare a fenomenului existent, dar şi a îmbunătăţirii statutului femeii în comunitatea lor. 

2. Participanţii 

Tinerii cu vârste cuprinse între 10 şi 19 ani, împărţiţi pe categorii de vârste după cum urmează: 

I. 10 - 12 ani 
II. 13 - 15 ani 
III. 15-19 ani 

1.Premii 

Participanţii a căror lucrări vor fi selectate vor fi premiati după cum urmează : 

Premiul I - 500 lei 
Premiul II - 300 lei 
Premiul III -100 lei 

Selectarea celor mai reuşite lucrări se va face de către un juriu alcătuit din membri ai organizaţiilor specializate în domeniul gender, reprezentanţi ai sistemulului de educaţie, precum şi de către organizatori. 

Se vor acorda în acest sens diplome de participare tuturor participanţilor la concurs, iar lucrările lor vor fi plasate pe pagina www.civildiplomacy.org pentru a fi vizionate de publicul larg. 

Lucrările urmează a fi expediate pe adresa postala str. Miorita 3/2, of.148; Chisinau, Republica Moldova, MD2028, sau scanate (format JPEG), transmise ca fotografie pe email:concurs@civildiplomacy.org  

Termenul limită pentru adresarea întrebărilor de clarificare cu privire la concurs 
Data 1.02.2011 
Ora 17.00 

Termenul limită pentru răspunsuri la întrebări de către ICCD 
Data 05.02.2011 
Ora 17.00 

Termenul limita de expediere a materialelor (desene, fotografii) 
Data 15.02.2011 
Ora 17.00 

Anunţarea rezultatelor 
Data 20.02.2011 
Ora 15.00-17.00 

Premirea participanţilor 
Data 25.02.2011 
Ora 15.00-17.00 

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Concurs de fotografii/desene pentru tineri şi copii pe tema «Egalitatea de gen în localitatea mea» - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta