Harta site-ului
Ajutor
Concepția privind Datele Guvernamentale Deschise
Concepția privind Datele Guvernamentale Deschise

Guvernul a lansat în consultări publice proiectul Concepţiei privind principiile datelor deschise: particip.gov.md. Proiectul definește și instituie principiile datelor deschise, ceea ce conduce la racordarea la cadrul legal internațional și la cele mai bune practici din domeniu, fapt ce va permite Republicii Moldova să avanseze în procesul de deschidere a accesului la informațiile publice pentru cetățeni.

Parlamentul Republicii Moldova a racordat legislația din domeniul datelor deschise la legislația Uniunii Europene prin adoptarea Legii privind reutilizarea informațiilor din sectorul public, nr. 305 din 26.12.2012, iar ulterior prin aprobarea de către Guvern a Hotărîrii Guvernului nr. 886 din 08.11.2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 305 din 26 decembrie 2012 privind reutilizarea informaţiilor din sectorul public. Ca rezultat, cetățenii vor avea acces la un volum mai mare de documente publice, pe care le vor putea reutiliza conform Condițiilor de acces și reutilizare a informațiilor din sectorul public.

Datele guvernamentale deschise au potenţialul de a schimba și îmbunătăți felul în care lucrează guvernul, autoritățile publice centrale și locale, de a informa și educa cetăţenii şi de a îmbunătăţi prestarea și livrarea serviciilor publice. Mai mult decat atît, datele deschise pot genera și o valoare economică semnificativă, inclusiv prin combinarea și reutilizarea informației, pot genera inovare din partea mediului de afaceri, a mediului de instruire și cercetare, precum și din partea multor altor domenii.

Guvernul Republicii Moldova s-a alăturat inițiativei globale a datelor deschise în aprilie 2011 prin lansarea portalului datelor guvernamentale deschisewww.date.gov.md. Această inițiativă a fost lansată în mai multe state ale lumii, multe dintre care și-au asumat angajamente ce țin de date deschise în cadrul Parteneriatului pentru Guverne Deschise. În cadrul acestui Parteneriat, Guvernul Republicii Moldova a fost invitat să adere la Carta Datelor Deschise, care a fost semnată de către țările G8. Guvernul Republicii Moldova, la acel moment, a amînat aderarea pînă la adoptarea cadrului normativ relevant, situație care pe parcursul următorilor ani s-a îmbunătățit, iar proiectul prezent demonstrează acest lucru.

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Concepția privind Datele Guvernamentale Deschise - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta