Harta site-ului
Ajutor
Comunicat informativ
Comunicat informativ

La data de 21 iunie 2013, Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale, va organiza şi desfăşura în conformitate cu Planul de pregătire la protecţia civilă al Republicii Moldova, controlul complex al sistemului automatizat de înştiinţare centralizată al Republicii Moldova.
Principala destinaţie a sistemului constă în alertarea populaţiei în caz de un eventual pericol cum ar fi accidente chimice, radiative sau calamităţile naturale.
Administraţia publică locală atenţionează populaţia, că pe parcursul efectuării controlului vor fi incluse sirenele stradale, acesta fiind un semnal al protecţiei civile care semnifică „Atenţie tuturor!”.
În acest context, rugăm şefii instituţiilor curative, şcolare şi preşcolare, factorii de decizie ai administraţiei publice locale, să asigure pe parcursul desfăşurării evenimentului pe teritoriul raionului (municipiului), păstrarea calmului în cadrul acestor instituţii şi continuarea activităţii cotidiene.
Информационное сообщение

21 июня 2013 Служба Гражданской Защиты и Чрезвычайных Ситуаций проводит в соответствии с Планом подготовки гражданской защиты Республики Молдова, комплексную проверку автоматизированной системы централизованного оповещения Республики Молдова.
Основное предназначение данной системы состоит в оповещении населения о надвигающейся опасности, такой как химическая или радиоактивная авария, а также стихийные бедствия.
Органы местной публичной администрации обращают внимание населения, что во время проведения проверки будут задействованы уличные сирены, которые являются сигналом гражданской защиты, означающим «Внимание всем!».
В связи с проведением данного мероприятия на территории нашего района (муниципия) просим начальников лечебных, школьных и дошкольных учреждений, руководителей местной публичной администрации обеспечить сохранения спокойствия в данных учреждениях и не отрываться от повседневной деятельности.

SSE Dubăsari

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Comunicat informativ - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta