Harta site-ului
Ajutor
Comunicare prin excursie.
Comunicare prin excursie.

Excursia este experienţa fundamentală de cunoaştere.Misiunea profesorului e de-a mînui cu dibăcie arme spirituale, alimentînd gîndirea prin comunicare  şi observaţie, prin exursii ce îmbogăţesc cunoştinţele reale legate de Natură care împreună sporesc satisfacţia sufletească.La 27 aprilie 2012  în incinta gimnaziului Roghi a avut loc seminarul teoretico-practic al profesorilor de geografie,seminarul dat a avut scop efectuarea excursiei la rezervaţia naturală „Iagorlîc” din r.Dubăsari,s.Goian, organizat de către profesoara de geografie Supţarel Olga din gimnaziul Roghi,dirijat de către RozneriţaNicolae, şef Centru Metodic DGÎTS.

Ambianţa caldă şi plăcută, atitudinea grijulie  a Dnei directoare de gimnaziu Roghi, Ghidirimschi Nadejda, a colectivului de profesori şi elevilor prezentatori ne-a creat dispoziţie plăcută pentru desfăşurarea seminarului şi colaborare colegială.

Invitaţii au avut posibilitatea să meargă într-o excursie visată de mulţi ani, dar care s-a transformat într-o lecţie realizată foarte bine pregătită şi reuşită.

O lecţie-excursie constituie un bun prilej pentru a consolida colectivul de elevi şi profesori, este o ocazie în care timizii cîştigă încredere în sine, cei dornici de afirmare au nenumărate posibilităţi de evidenţiere a calităţilor personale mai puţin remarcabile la şcoală.Toţi participanţii la exursie au avut de completat o fişă (anul creării,suprafaţa,sectoarele vizitate, obiectivul creării, specii de plante şi animale întîlnite şi incluse în  „Cartea Roşie” , tipul solului,valorificarea şi protecţia lui, colecţii strînse,imagini) ce ţine de rezervaţia naturală „Iagorlîc”- ecosistem cu valoare de unicat în R.Moldova.

Evaluarea excursiei a avut loc la întoarcere în gimnaziu, etapă care vizează prelucrarea informaţiei şi a diferitor materiale colectate, după care se procedează la elaborarea de referate, comunicări ale elevilor ce vor fi prezentate şi folosite în explicarea unor unităţi de învăţare în cadrul lecţiilor de geografie.

Lecţia - excursie organizată la rezervaţia ştiinţifică „Iagorlîc” a devenit într-adevăr un complex de situaţii de învăţare în care elevii dar şi profesorii, exersează atitudini, recepţionează informaţii şi trăiesc stări de mare emoţie pentru buna proiectare a acesteia, deoarece s-a ţinut cont de obiectivele educative clar formulate şi o monitorizare a activităţilor şi cu feed-back adecvat.

O excursie reuşită ce a marcat în memoria profesorilor de geografie  şi a elevilor momente emoţionante, au observat locuri de neuitat, au dobîndit cunoştinţe interesante, utile şi au realizat ceva în plus pentru autodesăvîrşire.

Pe altarul acestei excursii, profesoara de geografie Supţarel Olga, a jertfit pasiune, timp, energie, dar micul său sacrificiu face ca roadele pe care le culeg elevii pe parcursul a unei lecţii - excursie să fie mai bogate decît cele adunate în timpul unor nenumărate lecţii.

Activităţile practice la geografie, inclusiv cele de pe teren, au obeictivul de a-i apropia pe elevi de natură, determinîndu-i să-i cunoască mai profund fenomenele, să-i ocrotească bogăţiile
. Excursiile în natură întregesc efectul instructiv al activităţii didactice, prezentîndu-se drept leant între teorie şi practică.

Ex.Rozneriţa N.
, Şef Centru Metodic

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Comunicare prin excursie. - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta