Harta site-ului
Ajutor
Completarea statelor de personal cu noi funcţionari publici în cadrul Consiliului raional Dubăsari!
Completarea statelor de personal cu noi funcţionari publici în cadrul Consiliului raional Dubăsari!

În conformitate cu prevederile Legii nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public şi Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 de punere în aplicare a legii menţionate, astăzi, 22.01.2015, au fost confirmaţi în funcţie publică funcţionarii publici debutanţi dl Berzan Mihail, specialist principal în protecţia muncii şi tehnica securităţii, Direcţia juridică şi resurse umane şi dl Chirilov Dorin, specialist în dezvoltarea gospodăriei comunale şi drumuri, Direcţia construcţii, gospodărie comunală şi dezvoltarea teritoriului.

Dl Mihail Berzan şi Dorin Chirilov au depus Jurămîntul Funcţionarului Public în faţa simbolurilor de stat, în prezenţa preşedintelui raionului Dubăsari, dl  Grigore POLICINSCHI şi Comisiei pentru confirmare în funcţie publică, în următorul conţinut: „Jur solemn să respect Constituţia Republicii Moldova, drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, să apăr suveranitatea, independenţa şi integritatea teritorială a Republicii Moldova, să execut în mod obiectiv şi imparţial legile ţării, să îndeplinesc conştiincios obligaţiile ce îmi revin în exercitarea funcţiei publice şi să respect normele de conduită profesională.”

În perioada de probă, funcţionarii publici debutanţi au făcut cunoştinţă cu specificul şi exigenţele administraţiei publice locale, dînd dovadă de cunoştinţe şi abilităţi necesare întru îndeplinirea funcţiei publice.

Astfel, în urma confirmării în funcţia publică, dl Berzan Mihail şi Chirilov Dorin li se va conferi gradul de calificare „Consilier de clasa a III-a”.

Domnul Policinschi Grigore, preşedintele raionului a felicitat funcţionarii publici a Consiliului raional Dubăsari dorindu-le să furnizeze în permanenţă o energie inepuizabilă şi idei inovatoare pe care să le valorifice cu succes în activităţile cotidiene.

 

                                                                                                                            Ana Policinschi,

specialist principal în problemele juridice

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Completarea statelor de personal cu noi funcţionari publici în cadrul Consiliului raional Dubăsari! - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta