Harta site-ului
Ajutor
COMISIA RAIONALĂ PENTRU SITUAŢII EXCEPŢIONALE ÎN PROCES DE LUCRU
COMISIA RAIONALĂ PENTRU SITUAŢII EXCEPŢIONALE ÎN PROCES DE LUCRU

Marţi, 04 octombrie 2011, în sala mare de şedinţe a Consiliului raional Dubăsari a avut loc şedinţa lărgită a Comisiei raionale pentru situaţii excepţionale, cu participarea conducătorilor autorităţilor publice locale, serviciilor desconcentrate din raionul Dubăsari şi descentralizate din cadrul Consiliului raional, şedinţa fiind prezidată de dl Grigore Policinschi, preşedintele raionului. De asemenea, pentru participare au fost invitaţi dl Ilie Nevmerjiţchi, şef-adjunct al Oficiului de control administrativ Chişinău şi Alexandru Gherman, directorul Centrului Naţional de Transfuzie a Sîngelui.
    Şedinţa a debutat cu cuvîntul de salut al domnului preşedinte de raion, în cadrul căreia a prezentat invitaţii întrunirii sus menţionate.
   Directorul Centrului Naţional de transfuzie a Sîngelui a prezentat o notă informativă generală cu privire la realizarea programului de colectare a sîngelui pe republică, menţionînd că anul acesta a fost realizată doar la nivel de 48 % din planul stabilit. Totodată, dl Gherman a informat care sunt criteriile de eligibilitate a unui donator sănătos, cît şi despre beneficiile de care are parte donatorul permanent. Astfel, s-a stabilit pentru data de 12 octombrie, anul curent, în satul Ustia să fie organizată colectarea de sînge voluntară, de către cetăţenii acestei localităţi. Totodată, dl director a solicitat din partea dlui V. Gulica, director IMSP CMF Dubăsari prezentarea listelor din fiecare localitate a persoanelor care sunt clasificate ca potenţiali donatori.
     În cadrul şedinţei, la ordinea de zi, au fost puse în discuţie 2 întrebări:
  1. Cu privire la măsurile şi activităţile petrecute în luna septembrie şi sistematizarea măsurilor şi activităţilor pentru luna octombrie.
  2. Cu privire la măsurile întreprinse de către autorităţile publice locale de nivelul I şi II, serviciile desconcentrate din teritoriul raionului, în vederea realizării planului raional de măsuri privind pregătirea instituţiilor, întreprinderilor şi obiectelor de menire social-economice din raion pentru funcţionare eficientă în perioada de toamnă – iarnă 2011-2012.
      La prima întrebare, conducătorii autorităţilor publice locale, serviciilor desconcentrate din raionul Dubăsari şi descentralizate din cadrul Consiliului raional au prezentat informaţia privind măsurile şi activităţile petrecute în luna septembrie şi sistematizarea măsurilor şi activităţilor pentru luna octombrie în domeniu.
      La întrebarea a doua din ordinea de zi, de către majoritatea participanţilor la şedinţă a fost abordată problema privind  pregătirea persoanele responsabile pentru exploatarea inofensivă a centralelor termice a obiectelor de menire socială, care de facto au o altă menire şi o altă calificare.
Reieşind din informaţiile prezentate de conducătorii serviciilor, de către preşedintele raionului dl Grigore Policinschi au fost stabilite unele indicaţii, şi anume:
  • Centrul Medicilor de familie (dl Gulica V) va prezenta listele persoanelor din raion care au donat sînge, respectiv va pregăti informaţia şi pentru următoarea şedinţă a Consiliului raional.
  • Inspectoratul Fiscal (dna M. Soltan) de comun cu Inspecţia Muncii (dna L. Crăciun) vor organiza întruniri de lucru, pe platouri, cu agenţii economici în vederea şcolarizării acestora privind implicarea persoanelor în muncă, cadrul legal de angajare şi tehnica securităţii în procesul de activitate;
  • Secţia construcţii, gospodărie comunală şi dezvoltarea teritoriului (dna E. Nicolaev) de comun cu Inspectoratul de stat în energetică (dl L. Dicusar) vor organiza întruniri de lucru cu agenţii economici cu scopul informării privind deservirea cu energie electrică;
  • Primăria Cocieri (dl S. Oprea) va întreprinde măsurile de rigoare cu privire la agentul economic care furnizează apă potabilă în această localitate, în scopul legalizării activităţii acestui agent;
  • Reprezentantul Guvernului (dl Ilie Nevmerjiţchi) de comun cu directorul S.A.”Red-Nord” Bălţi vor ţine la control problema privind activitatea echipelor de intervenţie pe timp de noapte, în special pentru sezonul rece.

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

COMISIA RAIONALĂ PENTRU SITUAŢII EXCEPŢIONALE ÎN PROCES DE LUCRU - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta