Harta site-ului
Ajutor
Comisia raională pentru situaţii excepţionale a DECIS:
Comisia raională pentru situaţii excepţionale a DECIS:

La data de 22martie 2013 în incinta Consiliului raional la ora 13-00 a avut loc Şedinţa extraordinară a Comisiei raionale pentru situaţii excepţionale în legătură cu avertizarea Serviciului Hidrometeorologic de stat şi  Dispoziţia 48 d a Vicepreşedintelui Comisie Republicane pentru Situaţii Excepţionale a MAI RM dl Mihai HARABAGIU,  pentru prevenirea situaţiilor de risc în legătură cu posibile condiţii meteorologice complicate manifestate prin răcirea bruscă a vremii, ninsorilor şi vântului puternic.În conformitate  cu Dispoziţia Preşedintelui raionului nr. 44-n din 22 martie 2013 a fost convocată Şedinţa CSE raională cu şefii de secţie-direcţii din cadrul Consiliului raional, conducătorii serviciilor raionale, primarii localităţilor cu privire la  avertizările meteo posibile pe teritoriul raionului Dubăsari.S-a examinat informaţia prezentată de către şefii secţiilor şi direcţillor din cadrul Consiliului raional, conducătorii serviciilor raionale, primarii localităţilor unde CSE raională a întrerins măsurile necesare pentru neadmiterea unor situaţii de risc în teritoriul raionului.

                                  Comisia raională  pentru situaţii excepţionale  A DECIS :

1.  Se ia act de informaţia prezentată
2.  Se recomandă Autorităţilor publice locale de nivelul I:
2.1 Convocarea de urgenţă a Comisiei locale pentru situaţii excepţionale, în legătură cu Dispoziţia 48 d a Vicepreşedintelui Comisie Republicane pentru Situaţii Excepţionale a MAI RM  Mihai HARABAGIU, dispoziţia  nr.44-n a  Preşedintelui  Comisiei  raionale pentru Situaţii Excepţionale şi întreprinderea măsurilor pentru  prevenirea situaţiilor de risc în legătură cu posibile condiţii meteorologice complicate manifestate prin răcirea bruscă a vremii, ninsorilor şi vântului puternic’’.
2.2 Pregătirea rezervelor de substanţe lubrifiante, generatoare electrice portative, motopompe în caz de
necesitate.
2.3 Informarea populaţie, agenţilor economici, conducătorilor instituţiilor, conducătorilor serviciilor din
teritoriu, privind pericolul temperaturilor  scăzute, condiţiilor meteorologice complicate, manifestate prin răcirea bruscă a vremii, ninsori şi vînt puternic.
2.4 Întreprinderea măsurilor ce se impun pentru asigurarea activităţii  viabile fără întreruperi a instituţiilor din
subordine şi din teritoriu fiind emise dispoziţii, ordine, indicaţii ce se impun conform competenţelor legale.
2.5 Informarea serviciile operative de implicare la numerele de telefon, SSE Dubăsari (0248-52-5-03),
Comisariatul de poliţie Dubăsari la tel.55-2-34 şi serviciul de urgenţă la tel.44-903.
3. Administratorul Centrul de odihnă pentru copii şi tineret ,,Prietenia’’(dna  N. Torpan)  va pregăti locuri
pentru adăpost temporar al persoanelor aflate în situaţii de risc critic.
4. Specialistul principal în problemele protecţiei civile şi serviciul de alternativă (dl V. Ţanga), va asigura serviciile
APL de ambele niveluri cu informaţia şi telefoanele persoanelor responsabile din cadrul  serviciilor energiei electrice, gazelor naturale, pompierilor.
5. Conducătorul întreprinderii Drumuri-Dubăsari (dl V. Tristian) şefa Secţiei Construcţiilor şi gospodăriei
comunale (dna E Nicolaev),vor monitoriza situaţia privind starea drumurilor centrale şi locale, pregătirea stocurilor cu material antiderapant, pregătirea unităţilor de transport pentru implicare în caz necesitate la deblocarea drumurilor în urma ninsorilor abundente, întroienirilor, blocarea cu nămol şi altele. 6.  Comisariatul de poliţie (dl I. Pricop)  va monitoriza situaţia privind traficul rutier şi transportarea pasagerelor.
7.  DGÎTS (dna L. Braducean), de comun cu conducătorii instituţiilor din teritoriu, vor analiza şi vor pregăti
propuneri privind regimul optim de activitate al instituţiilor preşcolare, şi celor preuniversitare pentru asigurarea securităţii sănătăţii copiilor, obligând toţi conducătorii  de instituţiile de învăţământ să fie la legătura telefonică permanentă şi să informeze imediat Comisiile CSE locale şi raionale, despre situaţiile apărute.
8.  Responsabil de executarea şi realizarea măsurilor întreprinsese desemnează conducerea  APL, conducerea instituţiilor, şefii serviciilor din cadrul Comisiei raionale.
 
Preşedintele raionului, 
Preşedintele CSE raional                                                   Gr.Policinschi               
                                                                   
Veaceslav Ţanga,
specialist principal  in SASP

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Comisia raională pentru situaţii excepţionale a DECIS: - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta