Harta site-ului
Ajutor
Comisia raională pentru situații excepționale s-a întrunit în ședință
Comisia raională pentru situații excepționale s-a întrunit în ședință

În scopul asigurării activităţii viabile a întreprinderilor, instituţiilor publice din teritoriu, a populaţiei cu resursele energetice şi serviciile comunale, precum şi crearea condiţiilor optime de activitate în perioada de toamnă –iarnă 2018-2019 cu art. 4 al Legii privind descentralizarea administrativă nr. 435-XVI din 28.12.2006, art. 43 46 ale Legii privind administraţia publică locală nr. 436 –XVI din 28.12.2006, în conformitate cu Legea cu privire la protecţia civilă nr 271-XIII din 09.11.1994, Hotărârea Guvernului R M nr.1340  din 04.12. 2001 ,,Cu privire la Comisia pentru situații excepționale”, Decizia Consiliului raional nr 04-09 din 25.09.2018 ,,Cu privire la măsurile de pregătire a economiei naţionale şi a sferei sociale pentru activitate în perioada de toamnă-iarnă 2018-2019, Planul raional de acţiuni privind organizarea, monitorizarea şi controlul pregătirii către sezonul de toamnă iarnă 2018-2019, la 26.11.2018, Comisia raională pentru situații excepționale s-a convocat în ședință. În cadrul întrunirii s-a discutat asupra pregătirei instituțiilor, întreprinderilor, obiectivilor de menire socială din raion pentru buna funcționare în perioada toamnă-iarnă, program aprobat prin Decizia  Consiliului raional nr.04-09 din 25.09.2018, acțiunile serviciilor operative raionale pentru implicare în caz de pericol, sau declanșare a situațiilor excepționale, în urma fenomenelor meteorologice pe teritoriul raionului ( vijelii, ninsori puternice, lapoviță, chiciură).
Ședința dată a fost prezidată de către Grigore Policinschi, Președintele raionului, președintele Comisiei raionale pentru situații excepționale.
Totodată, la ședință au participat 19 din 26  membri, unde au fost invitați  primarii satelor și comunelor, șefii serviciilor desconcentrate și descentralizate din teritoriul raionului, directorii instituțiilor de învățământ.
De asemenea, în cadrul ședinței a fost prezentată informația despre pregătirea instituțiilor, întreprinderilor, obiectivilor de menire socială din raion pentru buna funcționare în perioada toamnă-iarnă 2018-2019,  raportor  dl Veaceslav Țanga, specialist principal în problemele protecției civile și serviciul de alternativă din cadrul Consiliului raional Dubăsari.
Totodată, autoritățile publice locale de nivelul I, șefii serviciilor desconcentrate și descentralizate din teritoriul raionului, de asemenea, au prezentat informații vizavi de pregătirea instituțiilor, întreprinderilor, obiectivelor de menire socială, a instituțiilor de învătământ din teritoriul administrat, în scopul asigurării activității viabile a acestora.
În urma ședinței, Comisia raională pentru situații excepțională A DECIS:
1. Se ia act de informaţia prezentă:
Se atenţionează Autorităţile publice locale de nivelul I, şefii serviciilor raionale privind executarea Deciziei Consiliului raional nr 04-09 din 25.09.2018  ,,Cu privire la măsurile de pregătire a economiei naţionale şi a sferei sociale pentru activitate în perioada de toamnă-iarnă 2018-2019, în scopul asigurării activității viabile a întreprinderilor, instituțiilor publice din teritoriu și a populației cu resurse energetice și servicii comunale, precum si crearea condițiilor optime de activitate a acestora în perioada toamnă-iarnă 2018-2019;
2. Autoritățile publice de nivelul I, serviciile desconcentrate și descentralizate a raionului Dubăsari, din sursele financiare disponibile, vor procura generatoare mobile, pregătirea stocurilor de rezervă a motorinei, benzinei, uleiului tehnic, pentru a fi folosite în caz de necesitate, sau situații excepționale;
3. Autorităţile publice locale de nivelul I, conducătorii serviciilor desconcentrate şi descentralizate vor prezenta nota informativă cu privire la pregătirea instituţiilor din subordine, către perioada toamnă –iarnă 2018-2019, către următoarea şedinţă;
4. Autorităţile publice locale de nivelul I, SA ,,Red Nord”, SA ,,Union Fenosa”, SA ,,Filiala Dubăsari-Coșnița Gaz”, vor prezenta graficul de serviciu; telefoanele de contact a persoanelor responsabile la zilele de odihnă și sărbători în SAP CR Dubăsari;
5. N. Torpan, directorul ÎM COPCT ,,Prietenia” va menţine în stare de pregătire permanent, 30 de locuri de cazare în perioada rece toamnă –iarnă  2018-2019, în caz ne necesitate;
6. P. Mamulat, şef al substaţiei asistenţei medicale de urgenţă din platoul Coşniţa, va înainta o scrisoare către Ghidirimschi Alexandru, directorul Centrului Național de Asigurare Medicală Urgentă Prespitalicească, cu privire la finanţarea unei construcţii pentru automobilele de serviciu SAMU Coşniţa;
7. Autoritățile publice de nivelul I, instituțiile de învățământ preșcolar și preuniversitar, în caz de situații excepționale apărute pe teritoriul raionului Dubăsari, vor informarea serviciilor operative IP Dubăsari, SSE Dubăsari, despre cazurile de defecțiuni tehnice, și avariile tehnogene la tel. 0-248-55-234,0-248-55-466, 0-248-52-503, 0-248-44-155,0-248-44-749;
8. În scopul îmbunătățirii activității serviciilor operative în perioada de toamnă –iarnă 2018-2019, se propune instituirea Celulei de criză pentru implicarea și coordonarea serviciilor operative la deszăpezirea și deblocarea drumurilor, situațiilor de deconectare a rețelelor electrice, rețelelor de gaz, sau în caz de situații excepționale sau la necesitate la numerele de telefon după cum urmează: IP Dubăsari, ( D. Bînțu)  tel.0-248-55-466, 0-248-55-234 SSE Dubăsari, ( S. Gatman) tel 0-248-52-503 sau 112, IS ,,Drumuri –Criuleni”sectorul Dubăsari, tel. 079021942
9. Secția administrativ-militară Dubăsari (A. Reu) va implica tehnica militară a Forțelor de Menținere a Păcii a Republicii Moldova la solicitarea dlui Grigore Policinschi, Președintele raionului, președintele CSE raionale, pentru tractarea transportului blocat, derapat de pe traseu, sau întroienit în baza adresării verbale sau scrise către conducerea Ministerului Apărării.
Veaceslav ȚANGA, specialist principal în problemele protecție civile
și serviciul de alternativă din cadrul Consiliului raional Dub
ăsari

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Comisia raională pentru situații excepționale s-a întrunit în ședință - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta