Harta site-ului
Ajutor
Comisia raională pentru combaterea Traficului de Fiinţe Umane în şedinţă de lucru
Comisia raională pentru combaterea Traficului de Fiinţe Umane în şedinţă de lucru

Anual, în lume circa 600.000 – 820.000 de persoane sunt traficate peste frontiera de stat, aici nefiind incluse şi cele care sunt traficate în interiorul statelor, număr care poate atinge cifre de milioane. Circa 70% din numărul persoanelor traficate, sunt femei şi fete, care în mare majoritate sunt impuse să practice prostituţia. Aproximativ 50% din numărul persoanelor traficate, sunt minori, care sunt exploataţi sexual, muncă silită, sau le sunt preluate organele.
După declararea independenţei Moldovei, circa 800 mii de persoane au emigrat pentru a scăpa de sărăcie. Traficanţii se folosesc de această emigrare masivă, legală şi ilegală, estimările oficiale vorbind despre 60 mii de victime ale traficului de persoane, la o populaţie totală de 3,6 milioane de locuitori.
Astfel la data de 7 iunie curent, membrii comisiei s-au întîlnit în şedinţă de lucru pentru examinarea şi aprobarea următoarelor proiecte de decizii:
1.Cu privire la măsurile întreprinse de către instituţiile abilitate pentru combaterea şi prevenirea TFU.
Raportor:E.Constantinov, şef-adjunct DASPF, T.Lungu, DÎG, S.Popuşoi, ofiţer investigativ al IP Dubăsari, N.Avxentiev, şef al AOFM Dubăsari, P.Driga, inspector principal în muncă.
2.Cu privire la situaţia femeilor pe piaţa muncii şi măsurile întreprinse pentru îmbunătăţirea acesteia.Raportor: N.Avxentiev, şef al AOFM Dubăsari ,P.Driga, inspector principal în muncă.
3.Cu privire la măsurile ce urmează a fi întreprinse de EMT pentru combaterea violenţei în familie şi protecţia potenţialelor minori abuzaţi.
Raportor:E.Constantinov, preşedintele echipei multidisciplinare
Pentru proiectul de decizie Cu privire la măsurile întreprinse de către instituţiile abilitate pentru combaterea şi prevenirea TFU au fost prezentate următoarele informaţii:
În conformitate cu Planul anual de acțiuni al Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă Dubăsari, aprobat de ANOFM, unul din obiectivele pentru 2016 este și Creșterea șanselor de ocupare pe piața muncii a persoanelor din grupurile vulnerabile: persoane cu dezabilități, victimele traficului de ființe umane, persoane eliberate din detenție, persoane de etnie romă, tineri sub 25 ani. În acest context, AOFM ține să informeze despre oportunitățile și serviciile pe care agenția le oferă și anume:

 1. Servicii de mediere a muncii.
  • Înregistrarea persoanelor neangajate în cîmpul muncii;
  • Înregistrarea şi conlucrarea cu persoanele:
   • social vulnerabile;
   • migrate;
   • traficate;
  • Informarea despre locurile de muncă libere;
  • Informarea şi plasarea în cîmpul muncii;
  • Informaţii cu privire la schimbările ce au loc pe piaţa muncii;
  • Servicii de medie electronică
  • Organizarea tîrgurilor locurilor de muncă;
 2. Servicii de informare şi consiliere profesională
  • Organizarea trainingului Clubul Muncii;
  • Organizarea seminarelor instructiv – informative şi alte activităţi cu caracter de orientare profesională;
 3. Orientarea și formarea profesională.
 4. Organizarea lucrărilor publice.
 5. Acordarea alocației de integrare sau reintegrare profesională
 6. Acordarea ajutorului de șomaj.
La 15 octombrie 2015 a fost lansată Campania  Națională  „Săptămâna de luptă împotriva traficului de ființe umane”, ediția a IV-a, cu genericul „10 ani a Convenției Consiliului Europei privind Lupta Împotriva Traficului de Ființe Umane”, care sa desfășurat în perioada 15-21 octombrie 2015, în contextul marcării Zilei Europene de luptă împotriva traficului de ființe umane la 18 octombrie.
În cadrul „Săptămânii de luptă împotriva traficului de ființe umane”, AOFM Dubăsari a desfășurat o campanie de informare a șomerilor din categoriile vulnerabile, a organizat un seminar cu tematica ,,Lupta împotriva traficului de ființe umane”, cu invitarea dnei Elena Constantinov, șef adjunct DASPF, la care au participat 29 șomeri. Evenimentul avînd drept scop informarea și sensibilizarea societății despre riscurile și consecințele traficului de persoane.
În luna martie 2016, specialiștii AOFM au organizat și desfășurat ședința seminarului training Clubul Muncii, cu participarea a 12 șomeri din categoria vulnerabilă, care au beneficiat de servicii și informații despre piața muncii, combaterea fenomenului traficului de ființe umane și fenomenul migrației.
La data de 30 martie și 19 mai 2016 au fost organizate 2 Tîrguri a locurilor de muncă, la care au participat 182 șomeri, dintre care 92 femei și 26 tineri, ca urmare s-au plasat în cîmpul muncii 31 șomeri.
Avînd în vedere că 52% (sau 152 șomeri) din numărul total de șomeri înregistrați în primele luni ale anului 2016 (290 șomeri)  au absolvit un nivel minim de educație (studii primare, gimnaziale și liceale) și nu au o profesie/meserie, ceea ce îi face mai vulnerabili pe piața muncii, dar și se expun riscului de migrație ilegală, AOFM prestează servicii de formare profesională. Din cei 33 șomeri care urmau cursurile de formare profesională au absolvit 24 șomeri, din ei 23 sînt persoane cuprinse cu vîrsta între 16-29 ani, din numărul total de absolvenți 17 sînt femei. Șomerii care urmează cursuri de formare profesională beneficiază de bursă în mărime de 461,1 lei și transport naveta în cuantum de pînă la 590 lei. După absolvirea cursurilor de formare profesională s-a reușit plasarea în cîmpul muncii pentru 22 șomeri.
Pentru a reduce gradul de vulnerabilitate a potențialelor victime ale TFU prin programele de reintegrare profesională și angajare au fost implicați în lucrări publice 11 șomeri, dintre care 3 femei, 1 persoană eliberată din detenție. Munca persoanelor angajate la lucrări publice este retribuită în baze contractuale, însă nu mai puţin decît salariul tarifar pentru categoria I de salarizare a instituţiei bugetare respective (în prezent 1000 lei) , prevăzut de legislaţia în vigoare. Stimularea antrenării şomerilor la lucrările publice se realizează prin acordarea, din Fondul de şomaj, a indemnizaţiei lunare în cuantum de 30% din salariul mediu pe economie pentru anul precedent (1383,30 lei), la momentul stabilirii, proporţional cu timpul efectiv lucrat. Indemnizaţia respectivă nu se include în salariul plătit de angajator.
Pe parcursul anului 2016, beneficiari de alocație de integrare sau reintegrare profesională sînt 30 șomeri, dintre care:
 1. 14 femei cărora le-a expirat perioada de îngrijire a copilului
 2. 3 persoane care nu s-au putut angaja după eliberarea din detenție
 3. 1 persoană ce nu s-a putut angaja după trecerea în rezervă după satisfacerea serviciului militar în termen.
 4. ția de integrare sau reintegrare profesională constituie o sumă lunară fixă neimpozabilă, de 15 la sută din salariul mediu pe economie din anul precedent (în 2016- 691,65 lei, 2015-625,80 lei).
Conform datelor ANOFM de alocație de integrare sau reintegrare profesională acordată victimelor traficului de ființe umane au beneficiat: 2010- 20 pers., 2011- 16 pers., 2012- 7 pers., 2013- 9 pers., 2014- 7 pers., și în 2015- 1 pers.
Problemele grupurilor vulnerabile la integrarea pe piața forței de muncă sînt o preocupare a ANOFM, care are sarcina de a asigura accesul egal la servicii și programe pe piața muncii, dar și de a înainta propuneri organelor ierarhic superioare de modificare a legislației, de a elabora noi programe și servicii pe piața muncii, inclusiv destinate grupurilor vulnerabile.
Şedinţa comisiei a fost prezidată de către dna Maria JIMBEI, vicepreşedintele raionului pe probleme sociale, Preşedintele Comisiei raionale pentru combaterea TFU.
(Va urma)
 
Alexandra VATAV,
specialist principal în problemele administraţiei publice locale
Secretarul comisiei TFU

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Comisia raională pentru combaterea Traficului de Fiinţe Umane în şedinţă de lucru - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta