Harta site-ului
Ajutor
Comisia raionala de combatere a Traficului de Fiinte Umane in sedinta de lucru
Comisia raionala de combatere a Traficului de Fiinte Umane in sedinta de lucru


 La data de 15 martie curent a avut loc şedinta de lucru a Comisiei raionale de combatere a Traficului de fiinţe umane. In cadrul acesteia au fost precăutate 2 întrebări:
I.Cu privire la totalurile activitatii Comisiei raionale pentru TFU in anul 2011 si obiectivele de activitate ale acestuia in anul 2012
Raportor: M.Jimbei, vicepresedintele raionului.
II.Cu privire la aprobarea planului de actiuni a Comisiei raionale pentru TFU pentru anii 2012-2013
Raportor: M.Jimbei, vicepresedintele raionului

În urma raporturilor prezentate au fost aprobate 2 decizii şi anume:
I Cu privire la totalurile activitatii Comisiei raionale pentru combaterea TFU in anul 2011 si obiectivele de activitate ale acesteia in anul 2012

In conformitate cu prevederile Legii Nr.241 din 20.10.05 privind  prevenirea si combaterea TFU, cu planul de activitate al Comisiei raionale pentru combaterea TFU si examinind informatia prezentata de presedintele acesteia, dna M.Jimbei, vicepresedintele raionului, Comisia  A DECIS:
1.    Se ia act de informatia prezentata.
2.    Comisariatul raional de politie (dl V.Grabovski), procuratura raionala (dna V.Bradu), de comun cu APL de nivelul I:
2.1     vor intreprinde masurile de rigoare si vor organiza in continuare actiuni pentru prevenirea TFU;
2.2     vor asigura cadrul legal pentru protectia persoanelor traficate si tragerea la raspundere legala a traficantilor de fiinte umane.
3.    DAS(dl V.Vancea), DGITS (dna L.Braducean), IMSP Centrul  medicilor de familie Dubasari(dl V.Gulica), de comun cu APL de nivelul I si alte institutii de resort:
3.1     vor intreprinde masurile necesare pentru asigurarea executarii integrale si calitative a Planului de actiuni al Comisiei raionale pentru anul 2012-2013;
3.2     vor  intensifica actiunile de colaborare cu organele de drept si societatea civila;
3.3     vor organiza campanii de informare in masa si sensibilizare a populatiei despre problemele TFU si pericolul social al acestui fenomen;
3.4 vor tine la control si vor coordona evidenta datelor cu privire la persoanele implicate in TFU si vor intreprinde masurile de rigoare pentru tragerea la raspundere a acestora.   
3.5 vor acorda toata asistenta de competenta victimelor TFU, contribuind la reabilitarea si protectia drepturilor acestora .
3.6 vor asigura transparenta tuturor actiunilor realizate, mediatizarea periodica a acestora in domeniul profilaxiei, prevenirii si combaterii acestui viciu.
4. Controlul asupra executarii deciziei se pune in seama presedintelui Comisiei pentru combaterea TFU, dna M Jimbei, vicepresedintele raionului.

  
II Cu privire la aprobarea Planului de actiuni alComisiei raionale pentru combaterea TFU pentru anii 2012-2013

In conformitate cu prevederile Legii Nr.241 din 20.10.05 privind  prevenirea si combaterea TFU, cu planul de activitate al Comisiei raionale pentru combaterea TFU si examinind informatia prezentata de presedintele acesteia, dna M.Jimbei, vicepresedintele raionului, Comisia  a DECIS:
1.    Se ia act de informatia prezentata.
2.    Se aproba Planul de actiuni pentru  combaterea TFU pentru anii 2012-2013(anexa).
3.    Se pune in sarcina membrilor Comisiei, de comun acord cu APL de nivelul I, institutiile de resort din raion, intreprinderea masurilor de rigoare pentru realizarea Planului de actiuni aprobat.
4.    Responsabil de executarea deciziei se desemneaza secretarul comisiei.

Deciziile au fost primite unanim.
Planul de acţiuni pentru combaterea TFU pentru anii 2012-2013 îl puteţi solicita apelînd la SASP, tel. 44-749.
Alexandra VATAV,
specialist principal SASP


Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Comisia raionala de combatere a Traficului de Fiinte Umane in sedinta de lucru - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta