Harta site-ului
Ajutor
CÎNTARE MARELUI EMINESCU
CÎNTARE MARELUI EMINESCU

    Data de 15 ianuarie concentrează două evenimente  remarcabile: Ziua naşterii marelui poet Mihai Eminescu şi ziua culturii. În legătură cu aceste evenimente în toate instituţiile preuniversitare s-au desfăşurat  activităţi cultural - educative: serate, concursuri, victorine, ore de clasă ş.a. activităţi.    
    Ca-n fiecare an, şi de data aceasta la 15 ianuarie, în Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din Dubăsari e mare sărbătoare. Forfota începe dis-de-dimineaţă, cu mult înainte de sunetul clopoţelului: undeva se fixează ziare de perete comemorative, altundeva se completează un stand cu desene de-ale elevilor inspirate din creaţia MARELUI EMINESCU, la un loc de cinste ia naştere o vitrină literară, dintr-o sală răsună o melodie arhicunoscută, cineva verifică sunetul unui microfon, altcineva repetă frenetic o poezie... Fiecare are misiunea sa; responsabilitatea ce-o poartă elevii şi profesorii în această zi e asemeni celei din ziua unui deosebit examen – examen în faţa MARELUI TIMP. Căci, anume timpul păstrează nepătată amintirea celui care se numeşte EMINESC – LUCEAFĂRUL POEZIEI ROMÂNEŞTI.
    În această zi, frumuseţea incomparabilă a cuvîntului eminescian îi adună pe cei din liceu, cu mic şi mare, la un careu festiv, la care răsună duios cîntece pe versurile autorului, iar farmecul poeziilor MĂRIEI SALE te pătrunde pînă în măduva oaselor. Tot cu aceată zi începe DECADA LIMBII ROMÂNE în liceu, în cadrul căreia elevii au posibilitatea de a-şi arăta deosebita veneraţie pentru MARELE POET prin implicare nemijlocită în cadrul mai multor activităţi: lecţii-omagiu; concursul colajelor, al declamatorilor, al eseurilor, al cîntecelor; victorine literare; demonstrarea abilităţilor creative prin elaborarea de acrostihuri, rebusuri, careuri de cuvinte ş. a.
    Şi orice lucru se face cu dăruire de sine, precum a făcut-o poetul nepereche al neamului, aceasta fiind o modalitatea de cultivare, în rîndurile generaţiei în creştere, a BINELUI, FRUMOSULUI, ADEVĂRULUI, SACRULUI, SUBLIMULUI – valori fără de care nu putem admira frumuseţea unei flori, nu ne putem bucura de lumina soarelui, nu sesizăm fineţea cu care iarba ne mîngîie talpa, nu putem simţi vitalitatea din apa de izvor... – într-un cuvînt, nu vedem frumosul din jurul nostru. Iar, fără de aceste toate, omul nu poate fi OM. Căci anume aceste valori răzbat din incomensurabila creaţie eminesciană, iar datoria noastră e de a purta peste timpuri torţa cu flacăra aprinsă ce împrăştie lumina divină a GENIULUI NEAMULUI ROMÂNESC.

Flămînd, desculţ şi făr-de bani
Ajuns-ai, prin cuvînt, pînă la soare!
Eşti admirat şi peste ani
Precum dumnezeiasca alinare!
 
 
 Ivanov Angela,
 director adjunct pentru lucrul educativ

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

CÎNTARE MARELUI EMINESCU - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta