Harta site-ului
Ajutor
CHELTUIELI DIFERITE - ALOCAŢII EGALE...
CHELTUIELI DIFERITE - ALOCAŢII EGALE...

  În legătură cu neaccesul liber la prelucrarea terenurilor agricole amplasate după traseul „Tiraspol-Rîbniţa” din toamna anului 2013, prin Dispoziţia Prim-ministrului RM nr.39-d.  din 29.04.2014, apoi a ordinului Ministrului Agricultură şi Industriei Alimentare nr. 98 din 07.05.2014, Comisiei raionale a fost efectuată estimarea cheltuielilor suportate de către agenţii economici la prelucrarea acestor terenuri menţionate în perioada toamnă/primăvară a anilor 2013/2014, întru acoperirea parţială a cheltuielelor suportate.
  Prin intermediul Comisiilor locale, Comisia raională a totalizat suma generalizatoare a cheltuielilor suportate, care a fost aprobată de către Grupul de lucru Interministerial  în sumă de 13 428,9 mii lei. 
Luînd în consideraţie  că estimările de cheltuieli au avut loc cu excepţia deţinătorilor de teren care nu duc evidenţa contabilă ( persoanele fizice), suma a fost corectată la cifra de 11 937 mii lei.
Acuma este luna octombrie, nu este tîrziu de efectuat semănatul de toamnă, în speranţa înţelegerilor dintre părţi la accesul liber la aceste terenuri, însă alocaţiile prevăzute „umblă”  încă pe la uşile Ministerului de resort, Guvernului, Parlamentului.
    Dat fiind faptul „tărăgănării” procedurii date, pe data  de 07.10.2014, a avut loc şedinţa de lucru a agenţilor economici, cu dl S. Gheţiu, viceministrul  MAIA, conducătorul Grupului de lucru al Comisiei Interministeriale a estimării cheltuielilor suportate, reprezentantul Guvernului în teritoriu dna A. Platon, a vice directorului Agenţiei pentru plăţi dl A. Cibuc, la care s-a discutat la final, proiectul Regulamentului de distribuire a acestei sume de compensare parţială a cheltuielilor suportate.
Au fost opinii diferite, privitor la principiul de obiectivitate a distribuirii acestei sume şi anume:
- dl P. Leşan, - avem cheltuieli diferite, însă se împarte „frăţeşte”, adică egal la toţi.
         - dna V. Semionova, - sunt persoane fizice, care au declarat anterior că precum au prelucrat terenul, însă de facto, nu au prelucrat, este necesar de efectuat verificare repetat.
          - dl P. Nirca, -  este necesar de aplicat  un  „coeficient”, care nu va permite egalitatea în distribuire a acestei sume.
          - dl A. Agatiev, -  se primeşte un „paradox” – au fost calculate sumele de cheltuieli suportate, dar se împarte la hectare ?
    În urma discuţiilor a fost accentuat ca să nu se mai facă schimbări şi modificări în proiectul Regulamentului de distribuire prezentat, deoarece va duce la tergiversarea acestui proces la infinit, iar timpul nu este în favoarea noastră, se termină anul şi sursele financiare alocate nu pot fi trecute pe anul viitor.
    A fost luată hotărîrea de a propune Grupului de lucru Interministerial să urgenteze avizarea acestui Proiect de Regulament, pentru Hotărîrea de Guvern finală, în termen de pînă la 01.11.2014.

P. Porubin, specialist principal

Direcţia agricultură şi cadastru, 

secretar al Comisiei raionale

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

CHELTUIELI DIFERITE - ALOCAŢII EGALE... - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta