Harta site-ului
Ajutor
Cetăţenii din partea stîngă a Nistrului pot beneficia de poliţe de asigurare medicală gratuit
Cetăţenii din partea stîngă a Nistrului pot beneficia de poliţe de asigurare medicală gratuit

   La data de 03 februarie a.c.a avut loc şedinţa Comisiei pentru examinarea adresărilor cetăţenilor Republicii Moldova domiciliaţi în localităţile din stînga Nistrului în cadrul căreia au fost examinate şi aprobate 72 de cereri. 
Comparativ cu cererile depuse pe parcursul lunii trecute pentru şedinţa din 03.02.2015 se observă o creştere cu 30 % a cererilor, dar predomină totuşi solicitanţii de gen feminin.  

   Pe parcursul anului 2014 au fost primite 646 de cererri din partea cetăţenilor, dintre care 402 femei şi 244 bărbaţi. Se denotă o superioritate accentuată a solicitărilor din partea cetăţenilor care locuiesc pe teritoriul republicii moldoveneşti nistrene şi anume 87% din totalul celor 646 de cereri. restul 15% au fost acordate persoanelor ce au viza de domiciliu în satele Cocieri, Corjova, Roghi, Vasilievca, Doroţcaia, Pîrîta şi Coşniţa. Astfel pe durata 1 ianuarie-31decembrie 2014 poliţele au fost acordate conform diagramei alăturate. 
  Aducem la cunoştinţă, că în conformitate cu art.4 al.(4) al Legii nr.1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală, categoriile pentru care calitate de asigurat o are Guvernul sînt:
    a) pensionari;
    b) invalizi;
Cetăţeni din categoria sus menţionată, locuitori ai regiunii transnistrene, beneficiari de poliţe de asigurare medicală au nevoie de a prezenta la SASP, Consiliul raional Dubăsari, cab.301, etj.3 următoarele documente:
1.    Pensionari din regiunea transnistreană, ce au atins vîrsta de pensionare conform legislaţiei Republicii Moldova (femei-57 de ani; bărbaţi-62 ani):
a)    Copia buletinului de identitate
b)    Copia legitimaţiei de pensionar din regiunea transnistreană.
2.    Persoane cu dezabilităţi, locuitori ai regiunii transnistrene:
a)    Copia buletinului de identitate
b)    Copia certificatului de dezabilitate şi capacitate de muncă (forma C-06)
Comisia pentru examinarea adresărilor cetăţenilor Republicii Moldova domiciliaţi în localităţile din stînga Nistrului (Transnistria) din categoriile pentru care calitatea de asigurat o are Guvernul se întruneşte pentru a examina cererile Dumneavoastră în prima zi de marţi a fiecărei luni.
Pentru alte întrebări referitor la poliţele de asigurare medicală în cadrul Consiliului raional activează reprezentantul CNAM , dna Svetlana Ciobanu, cab. 201, et. 2. Tel. 024843136

Alexandra VATAV
Secretarul Comisiei pentru examinarea adresărilor cetăţenilor Republicii Moldova domiciliaţi în localităţile din stînga Nistrului (Transnistria) din categoriile pentru care calitatea de asigurat o are Guvernul

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Cetăţenii din partea stîngă a Nistrului pot beneficia de poliţe de asigurare medicală gratuit - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta