Harta site-ului
Ajutor
Cererea pentru acordarea indemnizației paternale poate fi depusă și electronic
Cererea pentru acordarea indemnizației paternale poate fi depusă și electronic

CTAS Dubăsari aduce la cunoştinţă precum că Conform  HG nr. 1245 din 15.11.2016 regulamentul cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiei paternale, dreptul la indemnizaţie paternală se acordă tatălui asigurat în sistemul public de asigurări sociale, angajat în baza contractului individual de muncă sau aflat în raport de serviciu în baza actului administrativ, pentru îngrijirea copilului nou-născut, cu domiciliul sau reşedinţa în Republica Moldova.
Prin GH nr. 632 din 14.08.2017  se modifică şi se completează  punctul 7  din HG 1245 din 15.11.2016 cu următorul cuprins cererea pentru stabilirea indemnizaţiei paternale se depune personal de către tatăl sau de la locul de domiciliu sau reşedinţă ori la casa teritorială în a cărei rază de deservire se află unitatea de la locul de muncă de bază sau în mod electronic prin intermediul portalului guvernamental unic al serviciilor publice (www.servicii.gov.md) ori al paginii web oficiale a Casei Naţionale (www.cnas.md) şi se acceptă numai în cazul în care:
a) solicitantul şi copilul sunt înregistraţi în Registrul de stat al populaţiei;
b) se confirmă relaţia de rudenie între solicitant şi copil în baza informaţiei din Registrul de stat al populaţiei;
În cazul în care cererea electronică este acceptată, aceasta sе prelucrează  automat în SI PS al Casei Naţionale de Asigurări Sociale.
La depunerea în mod electronic a cererii pentru acordarea indemnizaţiei paternale, se consideră că solicitantul şi-a manifestat acordul cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal. Datele cu caracter personal ale tatălui şi copilului se confirmă în baza informaţiei din Registrul de stat al populaţiei, iar stagiul de cotizare şi perioada acordării concediului paternal la unitatea de la locul de muncă de bază se confirmă în baza informaţiei din Registrul de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale. Contabilul va prezenta perioada în care solicitantul se află în concediu paternal sub codul 165.
Solicitantul este responsabil pentru utilizarea corectă a serviciului „e-Cerere Indemnizaţii Familiilor cu Copii”, în conformitate cu ghidul de utilizare plasat în cadrul serviciului.”

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Cererea pentru acordarea indemnizației paternale poate fi depusă și electronic - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta