Harta site-ului
Ajutor
Cerem să ne fie respectate drepturile.
Cerem să ne fie respectate drepturile.

Pe data de 11 ianuarie, conform deciziei Comitetului organizatoric din data precedentă, a fost convocată o şedinţă a acestuia, la orele 9.00 pentru a examina situaţia creată la 1 ianuarie, soldată cu moartea cetăţeanului Republicii Moldova, Vadim Pisari şi atenuarea problemelor abordate de locuitorii din partea stîngă a rîului Nistru. Preşedintele Comitetului organizatoric, dl  A. Agatiev, împreună cu reprezentanţii acestuia au discutat despre situaţia creată şi au analizat ceea ce s-a realizat  şi ceea ce rămîne de realizat. În procesul discuţiilor s-a ajuns la concluzia că unele doleanţe majore după părerea tuturor au rămas cu semnul întrebării. De aceea s-a luat decizia de a eşi iarăşi la protest. 
În rezultatul acestor discuţii, Comitetului organizatoric pentru desfăşurarea şi monitorizarea acţiunilor de protest a decis:
1.A include în Comitetul Organizatoric pe  reprezentantul Guvernului în teritoriu, dl Petru Profire, primarul or. Vadul lui Vodă, dl. Iurie Onofeciuc, preşedinţii Asociaţiilor Obşteşti de Veterani de Război  din 1992 din alte raioane: dl Tătaru, dl Bîzgul, dl Onilă, dl Samoilă.
2.A continua organizarea mitingurilor de protest în mod paşnic, în soluţionăriiproblemelor abordate de protestanţi.
3.A solicita Ministerului Transport din Republica Moldova instalarea sistemelor de reducere a vitezei pe podul de la Vadul lui Vodă la postul nr.9 şi din partea dreaptă a rîului Nistru.
4.A solicita Comisiei Unificate de Control, comandamentului militar întreprinderea măsurilor de rigoare pentru înlocuirea blocurilor de beton şi a barierelor metalice cu pistele de reducere a vitezei.
5.Asolicita forţelor de menţinere a păcii deblocarea drumurilor şi lichidarea posturilor din preajma satelor: Doroţcaia, Pohrebea, Coşniţa, Hidrocentrală,Cocieri, Corjova, realizate de către autorităţile neconstituţionale şi fără acordul Comisiei Unificate de Control.
6.De a desfăşura mitingul de protest în faţa postului nr.9 din partea dreaptă a podului fără acţiuni violente.

La orele 10.00  mitingul paşnic  de protest a fost deschis de preşedintele Comitetului organizatoric, dl A. Agatiev. Circa 500 persoane  s-au adunat pe podul de la Vadul lui Vodă: locuitori din partea stîngă şi dreaptă  a rîului Nistru, veterani de război, primari ai localităţilor, mass-media. 
Preşedintele raionului, dl Grigore Policinschii, a adus la cunoştinţa mulţimii adunate ceea ce s-a realizat în aceste 11 zile. „ Noi toţi, necătînd la toate greutăţile, am realizat cîte ceva în procesul unor discuţii foarte şi foarte grele. Vrem să mulţumim pentru susţinerea socială a locuitorilor din partea stîngă a rîului Nistru, acel mic adaos la salariu, subvenţii, compensaţii la plata gazului natural, energiei electrică, supliment la pensii, dar acestea necesită să fie promovate şi mai departe. Vrem să mulţumim pentru aceasta conducerii de la Chişinău, care ne susţine, noi vrem să fim susţinuţi şi mai departe, pentru ca lumea pur şi simplu să nu plece de aici din cauza situaţiei create.”
Deasemenea dl preşedinte a asigurat mulţimea că cerinţele invocate de dumnealor la data de 3-4 ianuarie sunt monitorizate permanent şi a enumerat cîteva măsuri realizate pină acum. „Dumneavoastră aţi înaintat cîteva cerinţe, noi le-am scris şi le monitorizăm permanent.
  În primul rînd l-am avut pentru prima oară în aceşti 2 ani în vizită pe dl Vlad Filat, care a discutat cu activul consiliului raional  şi în cadrul cărora au fost date cîteva indicaţii concrete: formarea unui grup de lucru la nivel de viceminiştri din toate ministerele responsabile în frunte cu vicepri-ministrul Eugen Carpov, care va lua sub control şi va prezenta Guvernului propuneri pentru redresarea situaţiei social-economice din teritoriu. Deja e un lucru pozitv şi sperăm că ceea ce doreşte autoritatea locală, ceea ce doriţi dumneavoastră va fi realizat pas cu pas.
 În al doilea rînd a fost susţinută   financiar familia îndurerată a  lui Vadim Pisari.
În al treilea rînd acel Comitet organizatoric s-a întrunit şi a fost luată decizia de a include în componenţa sa şi reprezentanţi din Chişinău.”
 Dna Ala Morcov, membru al Comitetului organizatoric, a dat citire deciziei  Comitetului organizatoric, pentru ca cei prezenţi să fie la curent cu toate deciziile  acestuia, solicitînd ca acei adunaţi să protesteze paşnic, conform normelor legale.
Dl Grigore Policinschi a a mulţumit celor prezenţi pentru receptivitatea şi calmul de care au dat dovadă toate aceste 11 zile de protest şi a asigurat mulţimea că în mod categoric se exclude orice tentativă de a tensiona situaţia. „ Vă mulţumim pentru prezenţa şi solidaritatea tuturor celor adunaţi, necătînd la diverse opinii, noi toţi locuitorii acestei regiuni, persoanele care răspund de menţinerea ordinii publice, persoanele care răspund de activitatea paşnică conform competenţelor  autorităţilor publice, vreau să vă declar cu toată responsabilitatea că pe parcursul a tutturor 11 zile, practic întreaga activitatea a noastră este în unison cu situaţia care s-a creat la 1 ianuarie, după ce a fost împuşcat Vadim Pisari. Dumnezeu să-l ierte pe acest tînăr !”Noi vom opta şi în continuare pentru soluţionarea pe cale paşnică a problemelor create, după cazul tragic de la postul FMPde la Pîrîta.


 

 

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Cerem să ne fie respectate drepturile. - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta