Harta site-ului
Ajutor
Centrul de Sănătate Dubăsari şi-a prezentat rezultatele activităţii
Centrul de Sănătate Dubăsari şi-a prezentat rezultatele activităţii

La data 24.03.2017 în sala mare a Consiliului raional  Dubăsari s-a  desfăşurat  şedinţa privind rezultatele activităţii CS Dubăsari pentru a. 2016. În cadrul şedinţei a fost prezent Preşedintele raionului Dubăsari, dl Grigore Policinschi. 
În raportul prezentat de şeful  adjunct al Centrului  de Sănătate, dna Maria Cara au fost accentuate principalele realizări şi probleme din cadrul asistenţei medicale primare din raion.
Numărul de persoane înregistrate la medicii de familie din r-ul Dubăsari este 30823 persoane. Pe parcursul anului 2016 s-au născut 340 copii vii, cu 38 copii mai puţin decât în anul 2015. Au decedat 363 persoane  faţă de 368 în 2015. Sporul natural al populaţiei constituie minus 0,3. 
Cel mai jos indice al natalităţii s-a înregistrat la Marcăuţi unde s-au născut 6 copii dar au decedat 10 persoane, la Molovata s-au născut 22 copii au decedat 34 persoane.
  În structura mortalităţii generale pe I loc se plasează patologia cadriovasculară cu 57,6%, locul II patologia aparatului digestiv 30% din cazuri.
Numărul bolnavilor înregistraţi cu tuberculoză a scăzut de la 42 cazuri în 2015 la 34 cazuri în 2016.
Ponderea cea mai mare în structură după vârstă o dețin  persoanele cu vârsta 20-49 ani - 65%. De către medicii de familie au fost depistaţi 64% cazuri. Cazuri de abandon al tratamentului nu au fost înregistrate. 
22 persoane urmează tratamentul pe parcursul mai mult de 12 luni.
Au beneficiat de ajutoare financiare din Fondul Global 11 pacienţi în sumă totală de 69580 lei, 40 pacienţi tichete pentru alimentaţie în sumă totală de 161000lei.  Din fondul local de susţinere socială a populaţiei a raionului Dubăsari 23 pacienţi au primit suport bănesc în sumă de 22500 lei.
Maladii oncologice au fost înregistrate 75 cazuri faţă de 90 în 2015. În 62 % cazuri bolnavii sunt depistaţi în stadiul I-II. În structura cazurilor după localizare  16 % cazuri sunt maladii maligne ale sânului, pielea – 12 %, şi plămânii, intestinul cu câte 8% .
Din Fondul local de susţinere socială a populaţiei au beneficiat de surse financiare 57 bolnavi în sumă totală de 57000 lei.
Planul prescrierii medicamentelor compensate pentru anul 2016 a fost îndeplinit la 98,39%, executarea planului la nivel naţional constituie 96,64 %.
Au beneficiat de medicamente  compensate în cadrul tratamentului epizodic (în sălile de tratament şi la domiciliu ) 1499 bolnavi.
La medicii de familie pe parcursul anului au fost efectuate 98994 vizite, din ele cu scop profilactic la copii 43% şi la adulţi 27%.
În rezultatul evaluării au fost trasate principalele obiective spre realizare, fiind axate în prim plan pe pacient:   
  • Favorizarea accesului populaţiei la asistenţa medicală primară de ambulator.
  • Tendința majorării credibilităţii populaţiei şi gradului de satisfacţie a pacienţilor punându-se accent pe etica şi deontologia lucrătorilor medicali.
  • Promovarea serviciilor de sănătate printr-o politică adecvată de marketing (publicitate instituţională şi profesionale: web, publicaţii de specialitate).
Centrul de sănătate Dubăsari

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Centrul de Sănătate Dubăsari şi-a prezentat rezultatele activităţii - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta