Harta site-ului
Ajutor
Centrul Aarhus în raionul Dubăsari
Centrul Aarhus în raionul Dubăsari

 "Un om informat este un om puternic!”
               (John Davison Rockefeller)
În conformitate cu programul de dezvoltare  a raionului Dubăsari „Satul Moldovenesc” pentru anii 2005-2015, Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr.27 din 13.02.1995 cu privire la instituirea Zilei Naţionale de Înverzire a Plaiului ”Un arbore pentru dăinuirea noastră”, începînd cu perioada 22.03.2013-22.05.2013 se declară desfăşurarea Campaniei de salubrizare şi amenajare a localităţilor în teritoriul raionului Dubăsari.
        În acest context,  şi conform planului DÎTS Dubăsari, la 16 aprilie 2013 în incinta L.T. Holercani  s-a desfăşurat  seminarul teoretico-practic cu profesorii de geografie cu subiectul „Aplicarea metodelor tradiţionale şi moderne ca suport de bază în predarea geografiei”. În cadrul seminarului profesorii de geografie au avut posibilitatea să  asiste la o oră demonstrativă în clasa a X-a cu subiectul „Lacurile”prezentată de profesoara Sandu Angela . Această oră publică a fost apreciată de toţi asistenţii cu calificativul „foarte bine”. 
       La partea teoretică a seminarului a fost organizat un atelier de lucru de către acţiunea „Mişcarea Ecologistă din Moldova” cu reprezentanţii oficiali: Alecu Reniţă, preşedintele „Mişcării Ecologiste din Moldova”, Ioana Bobînă, Centru de coordonare, Elena Scobioală, director executiv Centrul Aarhus din Moldova. (E-mail:aarhus.moldova@gmail.com) .
   Cadrele didactice prezente la atelier au fost informate  despre Convenţia de la Aarhus, adoptată la 25 iunie 1998 şi Conferinţa a IV-a miniştrilor "Un mediu pentru Europa” din Danemarca, semnată de 39 de ţări şi de UE care  a intrat în vigoare la 30 octombrie 2001. „Convenţia de la Aarhus” este cel mai ambiţios pas în domeniul democrației ecologice dintre toți cei care au fost întreprinși vreodată sub egida ONU . Ea se bazează pe trei principii  fundamentale ale participării publicului: informare ,participare, justiţie.
    Principiul fundamental al Convenţiei este că  toată informaţia ecologică trebuie să fie accesibilă publicului, numai dacă nu cade sub incidenţa excepţiilor!
Tipurile de activităţi sau măsurile care influenţează  sau  pot  influenţa  asupra elementelor mediului, genuri concrete de activităţi sînt :măsuri administrative, acorduri în domeniul ecologiei, directive politice, legislaţia etc.,  aplicate în procesul adoptării deciziilor ecologice.
  La fel Centrul Aarhus din Moldova a venit cu un suport eficient  informaţional şi practic  pentru cadrele didactice prezente la atelierul de lucru. 
   Direcţia Învăţămînt Tineret şi Sport Dubăsari mulţumeşte acţiunii ecologiste din Moldova şi administraţiei L.T.Holercani pentru buna organizare a seminarului raional.                                                                          
                                                                         
Ex. Rozneriţa N.
 Metodist CM

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Centrul Aarhus în raionul Dubăsari - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta