Harta site-ului
Ajutor
Ce este munca neremunerată în folosul comunităţii?
Ce este munca neremunerată în folosul comunităţii?

Munca neremunerată în folosul comunităţii (MNFC) se stabileşte ca pedeapsă penală pe un termen de la 60-240 ore, iar în calitate de sancţiune contravenţională de la 10-60 ore şi este executată de la 2 la 4 ore pe zi. În cazul în care condamnatul nu este angajat în câmpul muncii sau studii, la solicitare scrisă poate executa până la 8 ore pe zi.
Acte normative care reglementează executarea muncii neremunerate în folosul comunităţii:
 • Codul penal (art. 67);
 • Codul contravenţional (37);
 • Codul de executare (Capitolul XXI);
 • Regulamentul cu privire la modul de executare a pedepsei penale sub formă de muncă neremunerată în folosul comunităţii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1643 din 31.12.2003;
Unde poate fi executată munca?
Munca neremunerată în folosul comunităţii se execută la locul de trai al condamnatului/ contravenientului, la obiectele cu destinaţie socială care sunt stabilite de Birourile de probaţiune, de comun acord cu autorităţile administraţiei publice locale. În cazul în care vă schimbaţi locul de trai, vă adresaţi la consilierul de probaţiune responsabil de caz, cu solicitarea în scris (cerere) de a fi strămutat la Biroul de probaţiune de la noul loc de trai.
Cum se execută orele de muncă neremunerată în folosul comunităţii?
Instanţa de judecată trimite spre executare hotărârea privind munca neremunerată în folosul comunităţii şi dispoziţia de executare la biroul de probaţiune în a cărei rază teritorială îşi are locul de trai condamnatul sau contravenientul. Consilierul de probaţiune în termen de 15 zile întreprinde măsuri iniţiale de punere în executare a hotărârii instanţei. La citaţia consilierului de probaţiune, condamnatul/ contravenientul urmează să se prezinte la data şi locul indicat în citaţie având asupra sa un act de identitate, fiind adus la cunoştinţă de către consilierul de probaţiune cu modul de executare a pedepsei, drepturile şi obligaţiile condamnatului/contravenientului şi consecinţele neexecutării hotărârii instanţei de judecată.
E bine să ştii:
 • Durata timpului de prestare a MNFC nu poate depăşi 8 ore pe zi.
 • Durata timpului de prestare a MNFCde către minori este de la 2 la 7 ore pe zi, în timpul liber sau după terminarea studiilor sau a lucrului.
 • În cazul în care a fost solicitată prestarea  MNFC mai mult de 4 ore pe zi, consilierul de probaţiune este obligat în graficul de repartizare a orelor de muncă, să stabilească o pauză de masă de cel puţin 30 minute până la o ora pe zi.
 • Este interzisă atragerea la  MNFC pe timp de noapte precum şi atragerea condamnaţilor/ contravenienţilor la muncă în interes personal.
 • Dacă în perioada executării MNCF condamnatul/ contravenientul se îmbolnăveşte de o boală gravă, acesta va prezenta consilierului de probaţiune un extras medical cu concluzia medicului.
 • În cazul încălcării admise de către condamnat/contravenient în timpul executării orelor, acesta va fi preîntâmpinat în scris.
 • În cazul admiterii repetate a încălcărilor de către condamnat/contravenient, acestea vor fi interpretate ca eschivare cu rea voinţă de la executarea pedepsei.
Eschivarea cu rea voinţă constituie:
 • Neprezentarea la citarea organului de probaţiune;
 • Prezentarea cu întârziere sau plecarea înainte de ora stabilită în grafic;
 • Neexecutarea pedepsei penale sub formă de MNFC în termen de 18 luni.
 • Neexecutarea pedeapsei contravenţionale sub formă de MNFC în termen de 6 luni.
În caz de eschivare cu rea-voinţă a condamnatului/contravenientului de la munca neremunerată în folosul comunităţii, aceasta se înlocuieşte cu înschisoare/arest contravenţional, calculându-se o zi de înschisoare/arest contravenţional pentru 2 ore de muncă neremunerată în folosul comunităţii.
Tipurile de lucrări recomandate pentru executarea pedepsei/sancţiunii sub formă de muncă neremunerată în folosul comunităţii:
Tipurile de lucrări recomandate trebuie să fie direcţionate spre bunăstarea comunităţii, dar nu a unor interese personale. Lista lucrărilor care pot fi propuse pentru executare se conţin în anexa nr.2 la Hotărârea 1643 din 31.12.2003.
Organizarea protecţiei muncii neremunerate în folosul comunităţii
Organizarea activităţiilor de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a persoanelor care execută pedeapsa sub formă de MNFC, este realizată de către primar sau de persoana responsabilă de executarea pedepsei din cadrul APL, conform cerinţelor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă, Codul muncii şi Regulamentul privind modul de organizare a activităţilor de protecție al lucrătorilor la locul de muncă şi prevenirii riscului profesional.
 Anatolie GAZEA, 
Şef Biroul de probaţiune Dubăsari
 

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Ce este munca neremunerată în folosul comunităţii? - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta