Harta site-ului
Ajutor
Casa teritorială de asigurări sociale nu va mai elibera informații pe suport de hârtie
Casa teritorială de asigurări sociale nu va mai elibera informații pe suport de hârtie

Casa Teritorială de Asigurări Sociale Dubăsari apreciază înalt colaborarea cu instituţiile/autorităţile din domeniul protecţiei sociale şi sănătate, cât şi alte instituţii din teritoriu şi reiterează despre deschiderea spre soluţionarea în comun a problemelor ce ţin de deservirea calitativă, onestă şi operativă a populaţiei în domeniile gestionate.
Analiza situaţiei actuale atestă un număr mare de adresări a beneficiarilor la CTAS pentru eliberarea diferitor tipuri de certificate, extrase din cont şi alte documente, ce urmează a fi prezentate la alte instituţii - pentru a beneficia de diferite servicii şi facilităţi. Acest lucru afectează procesul de deservire a beneficiarilor şi solicitanţilor de prestaţii sociale, inclusiv în condiţiile situaţiei pandemice actuale, generând riscuri pentru sănătatea celor mai vulnerabile categorii de populaţie deservite de CTAS. Pentru remedierea situaţiei create sunt necesare măsuri eficiente, coordonate în comun de către toate autorităţile vizate.
De menţionat faptul, că în scopul îmbunătăţirii guvernării, începând cu anul 2010, în Republica Moldova a fost lansat procesul de e-Transformare, care asigură modernizarea serviciilor publice, inclusiv prin digitizarea acestora. Astfel, pentru eficientizarea guvernării prin schimbul de date între autorităţi şi instituţii care prestează servicii publice, acestea pot utiliza/interacţiona pe o platformă tehnologică comună de schimb de date - MConnect. Cetăţenii vor oferi autorităţilor publice datele personale o singură dată, iar instituţiile publice utilizează aceste date pentru prestarea serviciilor guvernamentale. Platforma dată facilitează schimbul de date dintre autorităţi pentru creşterea eficienţei şi calităţii serviciilor publice prestate, respectiv, autorităţile publice fac schimb de date în timp real, fără a solicita de la cetăţeni diferite documente şi certificate.
Accesarea datelor necesare prin acest sistem reduce povara administrativă asupra cetăţenilor şi ajută la rezolvarea mai rapidă şi mai eficientă a problemelor acestora, asigurând o comunicare mai eficientă între autoritate şi beneficiarii săi.
Suplimentar informăm, că a fost modificat mecanismul de eliberare de către CTAS aLegitimaţiilor beneficiarilor de prestaţii sociale, inclusiv prin excluderea înscrierilor privind cuantumul prestaţiei sociale.
Astfel, pentru a reduce povara asupra beneficiarului/solicitantului, CTAS informează, că începând cu 01.12.2020, nu vor fi eliberate informaţii pe suport de hârtie. Instituţiile solicitante pot obţine informaţiile necesare prin accesarea datelor deţinute de CNAS, cu suportul Agenţiei de Guvernare Electronică.
În contextul celor expuse, pentru soluţionarea operativă a problemei date, inclusiv în condiţiile agravante ale stării de urgenţă în sănătate publică, vă propunem următoarele:
1. Adresarea oficială a instituţiilor/autorităţilor din domeniul protecţiei sociale şi sănătate, cât şi alte instituţii din teritoriu către Agenţia de Guvernare Electronică (cu prezentarea setului de date concrete necesare), ca prin intermediul  Platformei Guvernamentale de  Interoperabilitate  MConnect să fie asigurat accesul la datele corespunzătoare din sistemul informaţional ,,Protecţia Socială”, fără a  solicita de la cetăţeni certificate şi informaţii.
2. Sensibilizarea populaţiei din teritoriul deservit despre excluderea necesităţii de prezentare de către cetăţeni a certificatelor/informaţiilor (având accesul asigurat la datele corespunzătoare) cu privire la mărimea prestaţiilor sociale pentru a beneficia de diferite servicii şi facilităţi acordate de instituţii/autorităţi pe domeniul gestionat.

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Casa teritorială de asigurări sociale nu va mai elibera informații pe suport de hârtie - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta