Harta site-ului
Ajutor
Casa teritorială de asigurări sociale Dubăsari aduce la cunoştinţă
Casa teritorială de asigurări sociale Dubăsari aduce la cunoştinţă

CTAS Dubăsari vă aduce la cunoştinţă următorele: prin Hotărârea de Guvern Nr.155 din 15.03.2017 au fost operate unele modificări şi completări în Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor adresate familiilor  cu copii, aprobat prin Hotărârea Guvernului Nr.1478 din 15.11.2002.
Astfel, copiilor născuţi, începând cu 01.01.2017 indemnizaţia pentru îngrijirea copilului pentru persoanele neasigurate se stabileşte până la 2 ani.
Totodată, este prevăzută stabilirea indemnizaţiei lunare de suport pentru creşterea copiiilor, până la vârsta de 3 ani a copiilor gemeni, sau mai mulţi copii născuţi dintr-o singură sarcină-copiilor născuţi începând cu 01.01.2017.
1) Indemnizaţia  lunară de suport pentru creşterea până la vârsta 3 ani a copiilor gemeni, sau mai mulţi copii născuţi dintr-o singură sarcină se stabilişte:
a) în cazul în care dintr-o singură sarcină în familie s-au născut cel puţin 2 copii vii;
b) de la data naşterii copiilor, la solicitarea unuia dintre părinţi, atât persoanelor asigurate cât şi neasigurate în cuantum de 270 lei pentru fiecare copil.
c) în cazul adopţiei sau instituirii tutelei asupra copiilor gemeni sau mai multor copii născuţi dintr-o singură sarcină de la data adoptării hotărârii privind încuviinţarea adopţiei, respectiv de la data emiterii dispoziţiei privind instituirea tutelei;
d) copiii au fost înregistraţi la oficiul stării civile;
e) indiferent dacă persoana care solicită indemnizaţia desfăşoară activitatea de muncă;
f) cu condiţia că a fost solicitată în termen de 12 luni de la data naşterii copiilor.
În cazul în care indemnizaţia respectivă a fost solicitată mai târziu de termenul indicat, aceasta se stabileşte retroactiv, dar nu mai mult decât pentru 12 luni premergătoare datei adresării, cu condiţia că a fost solicitată în termen de 3 ani de la data naşterii copiilor;
g) în cazul decesului copilului/copiilor, dacă în familie rămâne un singur copil dintre copiii gemeni sau copiii născuţi dintr-o singură sarcină, în baza certificatului/certificatelor de deces, pe perioada de viaţă a copilului/ copiilor decedat/decedaţi, cu condiţia adresării în termenul prevăzut la lit.f);
h) în cazul decesului copilului/copiilor, dacă în familie rămân cel puţin doi copii dintre copiii născuţi dintr-o singură sarcină, pentru copiii rămaşi vii, cu respectarea condiţiilor prevăzute în prezentul subpunct, iar copilului/copiilor decedaţi – în baza certificatului/certificatelor de deces, pe perioada de viaţă a copilului/copiilor decedat/decedaţi, cu condiţia adresării în termenul prevăzut la lit.f);
2) plata indemnizaţiei lunare de suport pentru creşterea până la vârsta de 3 ani a copiilor gemeni sau a mai mulţi copii născuţi dintr-o singură sarcină încetează:
a) în cazul decesului copilului, pentru copilul decedat;
b) în cazul în care, în urma decesului copilului/copiilor, în familie rămâne unul dintre copiii gemeni sau dintre copiii născuţi dintr-o singură sarcină, care au beneficiat de dreptul la indemnizaţia respectivă;
c) în cazul decesului copilului/copiilor, dacă în familie rămân cel puţin doi copii dintre copiii născuţi dintr-o singură sarcină, pentru copilul/copiii decedaţi;
d) în cazul decăderii beneficiarului din drepturile părinteşti sau al plasamentului copiilor într-un serviciu social, care le asigură întreţinerea deplină din partea statului;
3) plata indemnizaţiei lunare de suport pentru creşterea până la vârsta de 3 ani a copiilor gemeni sau a mai mulţi copii născuţi dintr-o singură sarcină se păstrează chiar dacă beneficiarul desfăşoară activitate de muncă”;
Indemnizaţia unică la naştera copilului născut în anul 2017 atât pentru primul cât şi pentru copilul următor constituie 5300 lei.
                                      Svetlana CIOBANU,
Şef Casa teritorială de asigurări sociale Dubăsari

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Casa teritorială de asigurări sociale Dubăsari aduce la cunoştinţă - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta