Harta site-ului
Ajutor
Bune practici de dezvoltare a serviciilor sociale din raion
Bune practici de dezvoltare a serviciilor sociale din raion

În temeiul parteneriatului de colaborare între People in Need şi Consiliul raional Dubăsari privind implementarea proiectului ,,Dezvoltarea serviciilor sociale în Moldova 2017-2019”, semnat la data de 28.09.2017, în perioada 4-9 decembrie 2017, s-a desfăşurat prima vizită de studiu în Republica Cehă a membrilor grupului   local de incluziune  din raion.
Acest proiect este realizat de către People in Need cu suportul  financiar al Agenţiei Cehe de Dezvoltare.
În cadrul vizitei a fost realizat un Program vast de activităţi orientate spre informarea privind metodele, căile, procedurile de instituire, finanţare, susţinere în demersul de promovare a serviciilor sociale pentru persoanele cu dizabilităţi, inclusiv a celor cu dizabilităţi mintale, a celor în situaţie de risc şi dificultate.
Membrii grupului în componenţa: M. Jimbei, vicepreşedintele raionului, responsabil pe problemele sociale, S. Grigoriev , preşedintele AO,,Indigo”, secretarul Consiliului raional Dubăsari, N. Avxentiev, şeful AOFM, V. Berzan primarul s. Doroţcaia , preşedintele AO a primarilor din raion,  V. Verlan, director  IPN  Cocieri, au avut posibilitatea să se informeze privind legislaţia cehă în vigoare despre dezvoltarea şi promovarea serviciilor publice pentru diferite categorii de cetăţeni.
În cadrul deplasării de către People in Need au fost organizate mai multe întâlniri şi vizite interesante la subiect la Ambasada  RM  în Cehia, unde au fost înaintate mai multe propuneri de colaborare: acorduri, parteneriate cu apl de diferite niveluri, promovarea proiectelor investiţionale, organizarea  odihnei de vară a copiilor  şi tineretului studios.
O întâlnire impresionantă a avut loc şi la Ministerul Muncii şi Afacerilor Sociale, unde am fost informaţi despre politica Statului Ceh privind protecţia socială a populaţiei, instituirea reţelei serviciilor  sociale şi reglementarea  funcţionării legale a acestora.
La întâlnirile cu reprezentanţii Agenţiei pentru Incluziune  Socială, ONG din or. Trnice întregul grup a primit o introducere şi o viziune mai largă asupra planificării comunităţii şi a planificării serviciilor sociale cu accent pe copiii romi din regiunea Usti. Aceştea ne-au oferit o imagine de ansamblu asupra sistemului de planificare comunitară, planificare a schimbărilor, planificare pe termen  mediu, implicarea sponsorilor, furnizorilor şi utilizatorilor atât la nivel local, cât şi regional: operarea cu instituţiile psihiatrice, managementul cazurilor, harta sistemului în regiunea Usti, sistemul comunitar al ONG ,,FOKUS Labe”, ONG ,,Pragul de Jos” bune practici.
În cadrul vizitei ONG ,,Ritmus” şi ,,DUHA” ni s-a vorbit despre furnizarea de servicii comunitare pentru persoanele cu dizabilităţi mintale, sprijinul în muncă, în viaţă protejată, transformarea, sprijinirea tineretului ș.a.
Informaţia oferită pe parcursul acestei vizite o considerăm utilă, importantă pentru noi în procesul de dezvoltare a serviciilor sociale din raion, iar bunele practici acumulate ne vor ajuta în elaborarea şi implementarea, cu ajutorul şi susţinerea People in Need a proiectelor sociale, întru  acordarea  serviciilor modernizate de calitate pentru persoanele care au strictă necesitate de acestea.
 
Maria JIMBEI,
                      Vicepreşedintele raionului 

preşedintele grupul de lucru

 

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Bune practici de dezvoltare a serviciilor sociale din raion - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta