Harta site-ului
Ajutor
Bugetul raionului pentru anul 2015 a fost aprobat de consilierii raionali
Bugetul raionului pentru anul 2015 a fost aprobat de consilierii raionali

În conformitate cu dispoziția președintelui raionului Nr. 187-n din 05.12.14, pe data de 15 decembrie 2014, în sala mică de ședințe a ÎM COCT “Prietenia”,  a avut loc ședința ordinară a Consiliului raional Dubăsari. La ordinea de zi a ședinței au fost mai multe chestiuni și anume:

1. Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului raional Dubăsari pentru anul 2015;

 Raportor: V. Berzan, secretarul Consiliului raional.

  1. 2.  Cu privire la aprobarea Planului raional de acțiuni anticorupție pentru anii 2015-2016;

   Raportor: S. Grigoriev, șef Direcție juridică și resurse umane.

3. Despre măsurile întreprinse de către Direcția cultură și turism în vederea implementării politicilor de stat și raionale privind modernizarea bibliotecilor publice din teritoriul raionului;

 Raportor:  V. Semionov, șef Direcție cultură și turism.

4. Cu privire la instituirea Centrului raional de plasament temporar al copilului;

 Raportor: V. Vancea, șef Direcție asistență socială şi protecţia familiei.

5. Cu privire la atribuirea statutului de persoană juridică unor instituții publice din cadrul Consiliului raional Dubăsari;

 Raportor:  Gr. Policinschi, președintele raionului.

6. Cu privire la unele modificări în organigrama și statele de personal ale autorității executive din subordinea Consiliului raional;

Raportor:  Gr. Policinschi, președintele raionului.

7. Cu privire la executarea bugetului raional pe nouă luni ale anului 2014;

 Raportor: Gr. Policinschi, președintele raionului.

8. Cu privire la casarea unor mijloace fixe;

 Raportor:  V. Berzan, secretarul Consiliului raional.

9. Cu privire la totalurile concursului raional „Cea mai bună pregătire a instituțiilor de învățămînt din raion către noul an de studii 2014 – 2015;

 Raportor:  L. Brăducean, șef Direcție învățămînt, tineret și sport.

 10. Cu privire la unele modificări în Regulamentul de organizare și funcționare al Serviciului transport școlar, aprobat prin decizia Consiliului raional nr.01-14 din 06.03.2013;

 Raportor: L. Brăducean, șef Direcție învățămînt, tineret și sport.

 11. Cu privire la unele modificări în decizia Consiliului raional nr. 05-07 din 14.12.2012 cu privire la măsurile ce vizează finanţarea instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general din raionul Dubăsari începînd cu 01.01.2013.

 Raportor: L. Brăducean, șef Direcție învățămînt, tineret și sport.

 12. Cu privire la aprobarea Planului raional de întreținere  a drumurilor publice locale pentru anul 2015;

Raportor:  E. Nicolaev, șef Direcție construcții, gospodărie comunală și dezvoltarea teritoriului.

13.  Cu privire la rectificarea bugetului raional pentru anul 2014;

Raportor: Gr. Policinschi, președintele raionului.

14. Cu privire la unele modificări în Regulamentul Instituţiei Medico-Sanitară Publică al Centrului de Sănătate Dubăsari aprobat prin decizia Consiliului raional nr.05-18 din 14.12.2012;

 Raportor: S. Grigoriev, șef Direcție juridică și resurse umane.

 15. Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2015, în prima lectură;

 Raportor:  Gr. Policinschi, președintele raionului.

 16. Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2015, în lectura a doua;

  Raportor: Gr. Policinschi, președintele raionului.

17. Cu privire la rezultatele inventarierii bunurilor mobile şi imobile ale Consiliului raional;

Raportor: Ec. Moiseev, şef Secţie administrativ-financiară;  P. Borşci, contabilitatea centralizată DÎTS;  A. Darii, Serviciul contabilitatea bugetară Direcţia finanţe.

18. Cu privire la acordarea unei prime;

Raportor: V. Bătrîncea, consilier raional preşedintele Comisiei consultative de specialitate a Consiliului raional pentru problemele administrative, buget şi finanţe.

19. Cu privire la acordul Consiliului raional privind transmiterea în proprietate publică a unui imobil.

 Raportor: S. Grigoriev, șef Direcție juridică și resurse umane.

20.  Cu privire la semnarea acordului de parteneriat;

Raportor:Gr. Policinschi, președintele raionului.

Chestiunea “Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului raional Dubăsari  pentru anul 2015” a fost examinată preventiv de către Comisiile consultative de specialitate ale Consiliului raional Dubăsari. La baza perfectării programului de activitate au fost programele raionale de dezvoltare social-economică a raionului, acordurile de parteneriat stabilite între Consiliul raional Dubăsari și partenerii de dezvoltare, prioritățile și politicile promovate de către Consiliul raional Dubăsari și autoritatea executivă a acestuia. Reieșind din propunerile secțiilor, direcțiilor și subdiviziunilor Consiliului raional Dubăsari în Programul de activitate al Consiliului raional Dubăsari pentru anul 2015 au fost incluse cele mai importante activități și anume:

  • Chestiuni propuse spre examinare în cadrul ședinței Consiliului raional Dubăsari;
  • Activități organizatorice;
  • Activități social-cultural-sportive.

În procesul  de examinare a proiectului de decizie consilierii raionali au propus unele modificări și completări în programul nominalizat. În final acest proiect de decizie a fost votat unanim  de către consilierii raionali.

O altă chestiune importantă pentru asigurarea activității eficiente a tuturor subdiviziunilor din cadrul Consiliului raional Dubăsari în anul 2015 a fost  “Cu privire la aprobarea bugetului raionului pentru anul 2015”. Proiectul bugetului raional pentru anul 2015 a fost elaborat în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, separat pe componente bugetare – componenta de bază, mijloace speciale, fonduri speciale, utilizînd clasificarea bugetară. Avînd în vedere că proiectul de decizie și materialele ce țin de aprobarea bugetului raional pentru anul 2015 au fost prezentate cu întîrziere de către Direcția finanțe, totuși consilierii raionali, în procesul dezbaterilor pe marginea proiectului respectiv au demonstrat responsabilitate, competență, profesionalism și spirit de echipă și cu votul majorității consilierilor aleși au votat bugetul raional pentru anul 2015 -  la venituri în sumă de 84685,0 mii lei și la cheltuieli în sumă de 87397,0 mii lei, cu deficitul bugetar de 2712,5 mii lei, care va fi acoperit din soldul mijloacelor bugetare ale anului 2014. De către consilierii raionali s-a stabilit ca prioritate pentru finanțare din bugetul raional achitările salariale, achitările pentru serviciile comunale, plățile contractuale pentru investițiile capitale la obiectele finisate sau în curs de executare din domeniile-educație, sport, asistență socială, locativ comunală și administrativ, asigurarea activității eficiente de colaborare transfrontalieră în cadrul parteneriatelor stabilite și organizarea odihnei de vară a copiilor.

Aducem mulțumiri consilierilor raionali, autorității executive din subordinea acestuia, secțiilor, direcțiilor și subdiviziunilor Consiliului raional, care și-au adus aportul la pregătirea și aprobarea bugetului raional pentru anul 2015. Sperăm că acest buget va contribui și mai mult la consolidarea capacității autorităților raionale pentru implementarea priorităților de activitate și politicilor promovate de Consiliul raional Dubăsari și autoritatea executivă a acestuia.

Doritorii de a se familiariza cu deciziile aprobate în cadrul ședinței nominalizate pot accesa pagina www.dubasari.md , rubrica “Transparența decizională”.

Secretarul raionului Dubăsari,   V. Berzan

 

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Bugetul raionului pentru anul 2015 a fost aprobat de consilierii raionali - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta